România ca o Bacantă: Goală, Beată şi Fără Apărare! Şi Fără Schengen!

ponta-hollande2

Pe 11 martie 2013, am postat un text în Alerts, parafrazându-l pe Cornelius Ryan: “Schengen, ‘un pod prea îndepărtat’!” Am anunţat atunci o viitoare discuţie despre aderarea României la spaţiul Schengen! O Românie despuiată, violentată în fiecare zi de toţi tembelii neamului, pe care românii îi alimentează cu bani grei, pentru a-i reprezenta în lume, la toate eşaloanele puterii domestice! Violul e dulce şi paradisiac, în descărcarea lui inefabilă, ca o şoaptă pe buzele unui mort! La fel de inert ca poporul român, adunătură amorfă de conştiinţe primitive, picurate oniric în cea mai deprimantă mentalitate colectivă pe care a cunoscut-o Răsăritul Europei!

Aşa ne-a lăsat istoria! Cu blestemul mioritic de a alege mereu să fim furaţi înainte de a ne sinucide! Rătăciţi printre vilele şi maşinile luxoase ale celor pe care, imbecili cum ne-a lăsat Dumnezeu, îi alegem constant să ne conducă destinele spre sinecure pentru alţii şi averi imense, mereu ale celor mai proşti si mai nemernici dintre români! “Chestie electorală”, ar spune unii! Un fel de vilegiaturişti prin contracte cu statul, funcţii publice şi vile de lux! Ca în “Livada cu vişini” a lui Cehov: “Până acum, la ţară stăteau numai proprie­tarii şi ţăranii, dar acum s-au ivit şi vilegiaturişti. Toate oraşele, chiar şi cele mici, sunt înconjurate de vile. Şi am putea spune că, peste douăzeci de ani, vilele astea se vor în­mulţi foarte mult.” Direct proporţional cu prostia românilor! Atât a proprietarilor, vilegiaturiştilor, cât şi a celor care plătesc din buzunarul lor pentru opulenţa ilicită a celorlalţi! Presupuşi a conduce pentru binele public şi nu a fura din banii publici!

E bine! Şi sper să rămână aşa, măcar încă 1000 de ani! Timp suficient să dispărem din istorie, spre liniştea orizonturilor Schengen, de unde titanii occidentali ai Europei ne privesc cu scârbă şi dispreţ! Exact aşa cum merităm! Până una, alta, oferim Europei spectacolul grotesc al prostiei la vârf, pentru că atât putem!

Gard am pus la frontieră! Problema este cine îl păzeşte!

Sunt ţări în Uniunea Europeană, precum Germania, Olanda sau Finlanda, care condiţionează aderarea României la spaţiul Schengen de progresele înregistrate de ţara noastră în domeniul luptei anti-corupţie şi împotriva crimei organizate, ca şi al reformei justiţiei. Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), instituit în 13 decembrie 2006 şi aplicat după 1 ianuarie 2007, pentru a urmări angajamentele României în domeniile respective, a fost considerat ca esenţial în a evalua calitatea României de potenţial membru al spaţiului Schengen.

Nu o dată, liderii români au invocat faptul că participarea la zona Schengen, care presupune “ermetizarea” frontierei externe a UE şi “permeabilizarea” frontierelor interne, ţine exclusiv de îndeplinirea condiţiilor tehnice ale supravegherii frontierei cu acele state care nu sunt membre UE. Comisia Europeană a confirmat şi ea că, din acest punct de vedere, România şi Bulgaria sunt pregătite să adere la Schengen! Mecanismul de supraveghere, construit cu finanţare masivă din partea UE, conţine reţele sofisticate în cadrul Sistemului Informativ Schengen (SIS).

Este vorba aici de reţele naţionale (N-SIS) conectate la un sistem central (C-SIS), ce oferă posibilitatea accesării datelor consulare sau de identitate, tehnice sau complementare ale persoanelor, bunurilor sau resurselor de tot felul, la trecerea frontierei Schengen. Iniţial, exista şi un sistem suplimentar, celebrul SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), care punea împreună resursele de poliţie, vamă şi justiţie din ţările grupului Schengen, tocmai în ideea securizării complete a frontierei externe. S-a transformat apoi în SISNET, un sistem îmbunătăţit, cu accesare mai dinamică a datelor referitoare la imigraţia în zona Schengen. Se adaugă extraordinarul profil din teren al supravegherii de frontieră, cu sisteme electronice computerizate şi forţe de intervenţie rapidă, pentru închiderea oricărei breşe în sistemul de securitate frontalieră.

Tentativa unora dintre ţările Schengen de a impune îndeplinirea unor progrese în cadrul MCV, ca o condiţie pentru aderarea la Schengen, a fost respinsă de liderii români, care au invocat constant îndeplinirea condiţiilor tehnice de aderare. Condiţii tehnice care n-ar avea nicio legătură cu MCV! Aşadar, România trebuia primită în Schengen! Este adevărat, atât preşedintele, cât şi premierul au fost obligaţi să admită, în faţa intransigenţei unora dintre partenerii din UE, că se poate face o oarecare corelare între MCV şi Schengen. Dar, la rigoare, au rămas ferm pe poziţia că îndeplinirea condiţiilor tehnice de aderare este suficientă, fiindcă aşa ar scrie în Tratatul de aderare. Acordurile şi Convenţia Schengen sunt incluse în acquis-ul comunitar încă de la Tratatul de la Amsterdam, din 1997. Traian Băsescu preciza, în discursul de la Întâlnirea Anuală cu Şefii Misiunilor Diplomatice acreditaţi în România, din 21 ianuarie 2013:

“În acelaşi timp, crearea spaţiului european fără controale la frontiere – sau fără frontiere – nu este desăvârşită din raţiuni politice, pe care unele state membre continuă să le întrebuinţeze pentru blocarea accesului României şi Bulgariei în Zona Schengen. Mă adresez acum ambasadorilor statelor membre şi fac un nou apel – şi pe această cale – la guvernele dumneavoastră pentru a reveni la abordarea tehnică a acestui dosar: România a dovedit că îndeplineşte toate criteriile legate de obligaţia de apărare a frontierei Uniunii. România consideră că şi-a îndeplinit obligaţia din Tratatul de aderare.” (vezi http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=14119&_PRID=lazi).

Sigur, Ponta l-a acuzat direct pe Băsescu în legătură cu faptul că preşedintele ar favoriza o cuplare a criteriilor MCV cu acele condiţii tehnice de aderare a României la Schengen! Condiţii tehnice considerate şi de Ponta ca fiind suficiente, chiar dacă a învăţat că decizia politică din Consiliu este hotărâtoare!

Comisia Europeană a spus şi ea, nu o dată, că România îndeplineşte condiţiile tehnice. Sigur, acum, să ne punem o întrebare simplă, înainte de a căuta, în Tratatul de aderare a României la UE, partea cu îndeplinirea condiţiilor tehnice, ca unic traseu de alăturare la zona Schengen, aşa cum susţin autorităţile române. Dacă România este o ţară coruptă până la epuizare, şi cam este, la ce îi folosesc sistemele de securitate sofisticate pentru securizarea frontierei externe? La ce îi serveşte vameşului român şi poliţistului de frontieră faptul că pot accesa, printr-un simplu click, datele comunitare despre maşini furate, dacă, la trecerea hoţului prin frontiera externă a UE, cu limuzina furată, se vor mulţumi să îndese mita în buzunar, fără a mai face arhi-necesarul click?

La ce ne serveşte platforma digitală super-performantă, pentru a verifica încărcătura de contrabandă a camioanelor care trec prin vamă, de vreme ce băieţii şi fetele de acolo s-ar face că nu observă? Într-o frază simplă, România poate fi mama sofisticărelii în materie de protecţie a frontierei Schengen, spre Moldova şi Ucraina, de pildă! Dar sistemul de securizare a frontierei nu ar avea nicio valoare, dacă materialul uman e mioritic, cum îl ştim! Tocmai de aceea, spre neştiinţa crasă a autorităţilor române, Tratatul de aderare a ţării la UE nu spune nicăieri că simpla îndeplinire a condiţiilor tehnice, de securizare a frontierei, duce România în Schengen!

Germanii nu ne vor în Schengen! Dar diplomaţii noştri “ştie” carte?

Tratatul precizează foarte clar că decizia de aderare este politică şi aparţine Consiliului! Aşadar, nu este prerogativă administrativă a Comisiei Europene, care trebuie doar să constate îndeplinirea condiţiilor tehnice, ca o simplă precondiţie. În Protocolul cu privire la condiţiile şi aranjamentele pentru admiterea Republicii Bulgaria şi a României în UE, parte din Tratatul de aderare, se precizează că acquis-ul Schengen se va aplica în ţările menţionate “doar după o decizie europeană a Consiliului” (shall only apply in each of those States pursuant to a European decision of the Council), sigur, după verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice.

Mai mult, ţările comunitare sunt obligate, în baza legislaţiei secundare a UE, să fie vigilente cu privire la primirea unei ţări ca România în spaţiul Schengen. Astfel, la paragraful 5 al Deciziei Consiliului, din 20 mai 1999 (1999/436/EC), se precizează foarte clar că “(…) deciziile care constituie acquis-ul Schengen nu afectează exercitarea responsabilităţilor care revin statelor membre, în concordanţă cu articolul 64 TEC (Tratatul cu privire la Comunitatea Europeană-n.n.) şi articolul 33 TEU (Tratatul cu privire la Uniunea Europeană-n.n.) în ceea ce priveşte menţinerea legii şi ordinii, ca şi apărarea securităţii interne”. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0436:EN:NOT).

Este vorba de Decizia cu privire la baza legală pentru fiecare dintre prevederile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen, în conformitate cu prevederile relevante ale Tratatului pentru întemeierea Comunităţii Europene şi ale Tratatului Uniunii Europene. Articolele menţionate din TEC şi TEU permit tocmai măsurile individuale luate de state pentru a se proteja. Or, principala măsură de protecţie, în condiţiile în care sistemul Schengen reprezintă acquis-ul comunitar, este să întârzii aderarea la Schengen a ţării care nu oferă suficiente garanţii de protecţie a ordinii de drept, în interiorul spaţiului Schengen. Ceea ce se coroborează cu dimensiunea politică a aderării la Schengen, aşa cum precizează şi Tratatul de aderare la UE, şi nu cu cea tehnică!

Cum se face că autorităţile româneşti nu cunosc aceste normative comunitare şi perorează stupid, înţelegând anapoda lumina verde dată de Comisie pentru aderarea la Schengen? Cum că ar fi suficientă îndeplinirea condiţiilor tehnice de aderare! Care condiţii ar fi evidenţiate ca atare şi de Tratatul de aderare a Românie la UE şi ar fi suficiente! Ceea ce este fals, prosteşte, şi, inevitabil, dovadă de incompetenţă crasă! Se poate observa uşor că orice ţară Schengen şi UE poate conexa MCV la condiţionalitatea aderării la Schengen, pentru o ţară ca România, dacă aplică formularea din  decizia din 1999 a Consiliului: “(…) deciziile care constituie acquis-ul Schengen nu afectează exercitarea responsabilităţilor care revin statelor membre, în concordanţă cu articolul 64 TEC (Tratatul cu privire la Comunitatea Europeană-n.n.) şi articolul 33 TEU (Tratatul cu privire la Uniunea Europeană-n.n.) în ceea ce priveşte menţinerea legii şi ordinii, ca şi apărarea securităţii interne.” Or, performanţa în aplicarea legii, aşa cum spune textul Deciziei, este exact subiectul de verificare şi control al MCV!

În martie 2013, a izbucnit un scandal spectaculos, din care poporul năucit de declaraţiile stupide ale lui Ponta, cu privire la noua dimensiune internaţională a României, a aflat scurt că nu mai intrăm în Schengen! Fiindcă nu vrea Germania! Oficialii guvernului Ponta, în cap cu acest domn, de un infantilism politic fără egal, exponent al tuturor suferinţelor umanităţii de dinainte de Noe (după Noe a fost doar potopul de la Galaţi, în care Ponta nu a avut arca la el), au aflat subit, stupefiaţi, că germanii nu ne vor în sistem! Potop de înjurături şi imprecaţii, evident, toate ambalate în limbaj diplomatic!

Ditamai ministrul de externe al României, un oarecare domn Titus Corlăţean, a replicat, pe 4 martie 2013, ministrului de interne german, care nu ne prea vedea in Schengen, cu deja proverbialele cuvinte: “În primul rând, nu mă surprinde poziţia ministrului de Interne al Germaniei. Nu aş spune al Germaniei, ci o parte a guvernului creştin-democrat, din PPE (Partidul Popular European-n.n.), din care face parte şi PDL” (http://www.mediafax.ro/politic/stroe-ministrul-de-interne-al-germaniei-a-pierdut-ocazia-sa-taca-a-depasit-limita-legitimei-aparari-10630714).

Acum, să te referi tu la un membru al guvernului german, care se exprimă în descărcarea atribuţiilor sale instituţionale, ca la o “parte” din guvern, tu fiind, la rândul tău, membru în echipa guvernamentală a României şi chiar ministru de externe, arată exact natura legumicolă a cortexului politic, cu care te-a dotat bătrâna şi neconsolata natură de pe groapa Roşiei Montane! Noroc că Ponta, al cărui indice de inteligenţă este sub limita de viteză în localitate, prevăzută de noul cod rutier al “gigantului” liberal Stroe, s-a grăbit, încă de pe 3 martie 2013, să-l declare pe Corlăţean credibil şi reprezentativ pentru tot guvernul României! Evident, fiindcă era membru al guvernului! Lucru ce nu i se recunoştea bietului ministru german! “Ministrul de Externe, domnul Corlăţean, nu a vorbit în nume personal, ci a vorbit în numele Guvernului, de fiecare dată când a vorbit despre Schengen!” (http://www.antena3.ro/politica/ponta-titus-corlatean-nu-a-vorbit-in-nume-personal-ci-in-numele-guvernului-pe-tema-schengen-205349.html).

“Cu Hollande mă cunosc dinainte”, să dea Dumnezeu să piardă Merkel alegerile!

Sigur, dacă prostia ar fi poliglotă, germanii ar fi simţit şi ei gustul apei de Dâmboviţa! Cum nu este, nefericitul Ponta a rămas să se îmbete singur cu apa rece a propriilor neîmpliniri metafizice, exercitându-şi până la şoc anafilactic proverbiala impotenţă intelectuală: “Vreau să întăresc faptul că Guvernul a făcut tot ceea ce ţinea de noi pentru ca decizia de săptămâna viitoare să fie o decizie pozitivă şi eu încă am speranţe în acest sens” (http://www.antena3.ro/politica/ponta-titus-corlatean-nu-a-vorbit-in-nume-personal-ci-in-numele-guvernului-pe-tema-schengen-205349.html). Speranţele sale s-au topit, ca o lumânare de spermanţet, în textul Concluziilor Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 7-8 martie 2013, când România a primit Nimic în materie de Schengen, de la Uniunea Europeană:

“The Council reverted to the issue of the Schengen accession of Romania and Bulgaria, as requested by the European Council in December 2012. It recalled the outcome of the European Council meeting in December 2012 as well as all relevant conclusions of previous European Councils and of the JHA Council. The Council decided to address this issue again by the end of 2013 with a view to considering the way  forward on the basis of a two step approach”. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/135901.pdf).

Aşadar:

“Consiliul a revenit la problema aderării la Schengen a României şi Bulgariei, conform solicitării convenite la Consiliul European din decembrie 2012. A reamintit soluţia adoptată la reuniunea Consiliului European din decembrie 2012, ca şi toate concluziile relevante ale Consiliilor Europene şi Consiliilor Justiţie şi Afaceri Interne precedente. Consiliul a hotărât să se ocupe de această problemă din nou, la sfârşitul anului 2013, în scopul găsirii unei soluţii, pe baza unei abordări duale” (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/135901.pdf).

Pe 14 iunie 2013, am postat textul “’Băştinaşii’ României! Adică, VOI, Iubitorilor de USL!” Am arătat, încă de atunci, dezastrul diplomatic reliefat de vizita în Germania a lui Ponta! Vizită prezentată de toate media din România ca un mare succes! Vă daţi seama ce popor suntem? Vizita lui Ponta ar fi trebuit să aibă pe agendă, ca cel mai important punct, aderarea României la Schengen! Germanii nici nu au vrut să audă! Iată cum descrie Ponta, pe 16 iunie 2013, plin de nonşalanţă şi inconştienţă, marea sa ispravă de a ajunge la Berlin ca să discute Nimic cu Merkel, după ce Germania ne trimisese la plimbare în chestiunea aderării la Schengen:

Realizator: S-a făcut corelarea între raportul prost MCV pentru România, rapoartele precedente şi neaderarea României la spaţiul Schengen.
Victor Ponta: E o legătură pe care eu am considerat-o, şi nu doar eu, şi preşedintele Barroso, şi cred că 25 de ţări din 27, mă rog nu toate sunt în Schengen – vorbesc de cei care fac parte din Consiliul JAI (Justiţie şi Afaceri Interne-n.n.), au considerat o alăturare anormală, pentru că nu e aşa ceva prevăzut în tratat. Pe de altă parte însă, Germania şi Olanda au spus pentru a da o decizie politică pentru Schengen, noi ţinem cont şi de raportul MCV.
Realizator: Ce v-a spus Angela Merkel de raportul MCV?
Victor Ponta: N-am discutat acest lucru.
Realizator: Absolut deloc? E greu de crezut.
Victor Ponta: Totuşi nu mă credeţi
Realizator: Pot să înţeleg că nu vreţi să vorbiţi despre acest subiect
Victor Ponta: Cred că faceţi bine dacă
Realizator: … dar e greu de crezut.
Victor Ponta: O să discutăm în toamnă, atunci când putem să avem o imagine mai completă (…)” (http://www.gov.ro/premierul-victor-ponta-vreau-sa-redeschid-romania-pentru-investi-ii-asa-cum-a-fost-ea-deschisa-in-urma-cu-10-ani-doresc-ca-conving-investitorii__l1a120276.html).

Sigur că da, discutăm în toamnă! Că, în vară, doamna Merkel nu a avut timp! Şi, când colo, ce să vezi? Doamna Merkel a avut şi alegeri între timp! Şi le-a şi câştigat! Acum, câtă prostie pe milimetru pătrat de neuron, şi ăla stingher şi exilat în austeritatea minţii de cumpănă de fântână, să acumulezi, ca să faci declaraţii de tipul a ceea ce urmează? Din funcţia de cap al guvernului român, pe 16 august 2012, cu un an înaintea alegerilor din Germania:

“Liderii SPD (Partidul Social Democrat German-n.n.) mi-au spus: ‘domne, în Germania, principalele mijloace de presă au fost foarte critice cu România; noi suntem într-o bătălie cumplită la (…) alegeri’. Şi sunt convins şi îmi doresc foarte tare să câştige alegerile, adică să piardă doamna Merkel şi CDU (creştin-democraţia din Germania-n.n.)!” (ascultă file audio* 12ponta-12mutat congres SE la bruxelles-sa piarda merkel alegerile31aug).

Aţi recunoscut interpretul? Îşi imaginează cineva că doamna Merkel a discutat ceva serios cu Ponta, în vizita căznită diplomatic, după strădanii penibile şi „seculare”, a acestuia la Berlin, din iunie 2013? Dumneavoastră aţi fi discutat serios cu un asemenea “titan” al gândirii? Merkel a fost nevoită să accepte că este reprezentantul a 20 de milioane de cetăţeni europeni! Ce să facă? Sunt şi românii pe hartă, undeva în Europa comunitară! De altfel, Ponta cel firoscos este incapabil să înţeleagă ceva din dimensiunea gestiunii relaţiilor internaţionale, mai ales când vorbim de o ţară de importanţa Germaniei! Are doar uşoare tresăriri de luciditate, înecate imediat în noaptea minţii!

Iată-l în puţinele sale clipe raţional moderate de creier, pe 5 septembrie 2012: „(…) am spus că nu doamna cancelar Merkel votează în România. În mod sigur, nu a fost deloc cea mai inspirată frază a mea din politică şi am regretat-o imediat.” (http://www.realitatea.net/ponta-relatiile-intre-germania-si-romania-nu-pot-fi-stricate-nici-de-oameni-politici-ca-mine_1002527.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb). După cum vedeţi, nu apucase să regrete fraza în care spera ca Merkel să piardă alegerile în Germania! Nu-i nimic, are tot timpul de acum încolo, spre gloria susţinătorilor FSN-işti, în frunte cu tata-socru!

O să-mi spuneţi: „stai, domne’, omul este socialist, are dreptul să ţină cu ai lui în Germania, nu?” O, da! Corect! Mai ales cu socialiştii din Franţa! Ponta e frate cu socialiştii din Europa! Sau aşa crede el! Uite cum zicea, deunăzi, despre preşedintele francez Hollande, pe 3 martie 2013, cu doar câteva zile înainte să ne cadă ghilotina UE pe gât, în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, din 7-8 martie 2013: „Cu domnul Hollande mă cunosc dinainte de a fi preşedinte şi am o relaţie, să zic, un pic mai personală!” (http://www.gov.ro/participarea-primului-ministru-victor-ponta-la-emisiunea-interviurile-lui-ion-cristoiu-la-b1-tv__l1a119554.html).

Cică nu îndeplinim condiţiile! Ce „ipocriţi”, francezii ăştia!

Păi, cum aşa? Nu ne-om avea bine cu creştin-democraţii din Germania, care tocmai au câştigat alegerile zdrobitor, propulsând-o pe Merkel spre al treilea mandat de cancelar, dar ne avem cu socialiştii francezi ai lui Hollande! Acum, în decembrie 2013, obţinem Schengen precis, măcar pe frontiera aeriană şi maritimă, urmând ca frontiera terestră să se adauge mai târziu! Hai, domne, că a explicat foarte clar premierul francez Jean-Marc Ayrault, în Adunarea Naţională de la Paris, pe 1 octombrie 2013:

„Les États membres de l’espace Schengen doivent assurer aux autres États membres que les frontières extérieures de l’Union seront bien contrôlées, que l’on empêchera l’immigration clandestine et que l’on fera en sorte, aux frontières de l’Union européenne, de lutter fermement contre la criminalité et le trafic d’êtres humains. Lorsque les conditions ne sont pas entièrement réunies, comme j’en ai d’ailleurs discuté à deux reprises avec mon homologue Victor Ponta, Premier ministre roumain, il n’est pas possible de répondre favorablement à une demande d’intégration. La Roumanie et la Bulgarie ont encore des progrès à réaliser en matière de police, de justice, de contrôle des frontières.” (http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-doc/FranceDiplomatie/PDF/bafr2013-10-02.pdf).

Adică:

„Statele membre ale spaţiului Schengen trebuie să dea asigurări celorlalte state membre că frontierele exterioare ale Uniunii vor fi bine controlate şi că imigraţia clandestină va fi împiedicată şi că se va acţiona astfel încât lupta împotriva criminalităţii şi traficului de persoane la frontierele Uniunii Europene să fie fermă. Atâta vreme cât condiţiile nu sunt în întregime întrunite, aşa cum i-am spus, de altfel, în două rânduri, omologului meu Victor Ponta, prim-ministru român, nu se poate răspunde favorabil cererii de integrare. România şi Bulgaria mai au de realizat progrese în materie de poliţie, justiţie şi controlul frontierelor.”

Aşa cum se vede în clar, conform acestor declaraţii, francezii nu ne vor susţine pentru aderarea la spaţiul Schengen, în decembrie, aşa cum se aşteptau de-alde Ponta-Corlăţean! Aşa cum preciza şi ministrul de externe francez, Laurent Fabius, conform publicaţiei Le Monde, din 30 septembrie 2013, „pour le moment, il me semble que les conditions ne sont pas remplies (pe moment, mi se pare că nu sunt îndeplinite condiţiile)” (http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/09/30/paris-oppose-a-l-entree-de-la-roumanie-et-la-bulgarie-dans-l-espace-schengen_3486989_3224.html). Fabius adaugă: „S’il n’y a pas un changement de conditions, nous n’y sommes pas favorables (dacă nu va exista o schimbare de condiţii, nu suntem favorabili).

„Penetrabilitatea” frontierelor externe ale României şi Bulgariei spre Ucraina şi Turcia este principala îngrijorare exprimată a lui Fabius! În subsidiar, fără a fi nevoie să o exprime, îngrijorarea cu privire la miile de cetăţeni români, traşi la xerox din Moldova, este marea apăsare a francezilor, cum ne-a arătat, fără sfială socialistă, Sarkozy, la vremea lui!

Culmea frăţiei socialiste, frère Ponta devine subit arogant şi îi acuză pe francezi de aceeaşi meteahnă! Vezi, Doamne, s-a schimbat Franţa! Aşa ştie Ponta, că, până deunăzi, francezii ne erau favorabili pentru aderarea la Schengen! Şi, când colo, ce să vezi? Deodată, ne-au abandonat! Cum zicea „genialul doctor” Victor Viorel Ponta, pe 28 septembrie 2013: „Acum sunt alegeri în Franţa, s-au terminat cele din Germania. Există o mare ipocrizie şi demagogie din partea unor politicieni din aceste ţări (…)” (http://www.antena3.ro/politica/ponta-despre-schengen-mare-ipocrizie-din-partea-unor-politicieni-europeni-cand-o-sa-rezolvam-problema-romilor-o-sa-fie-cu-melcii-229237.html).

Profitând de scandalul provocat de declaraţiile unor guvernamentali francezi, cu privire la cetăţenii români de etnie romă, aflaţi în Hexagon, Ponta se plânge că oficialii francezi ar bloca accesul României în Schengen invocând chestiunea senzitivă a taberelor ilegale de romi proveniţi din România! Îi acuză pe francezi de ipocrizie şi demagogie: „Demagogia şi ipocrizia prezente în campaniile electorale sunt peste tot, nu doar în România.” (http://www.antena3.ro/politica/ponta-despre-schengen-mare-ipocrizie-din-partea-unor-politicieni-europeni-cand-o-sa-rezolvam-problema-romilor-o-sa-fie-cu-melcii-229237.html).

Dincolo de păcatele vizibile ale unor politicieni francezi, în ceea ce priveşte tratamentul aplicat cetăţenilor români de etnie romă, în Hexagon, atitudinea stupidă a lui Ponta l-a obligat pe premierul francez să riposteze, pe 1 octombrie 2013: „Romii nu au a face cu Schengen (…) Ei beneficiază de libera circulaţie în Europa, la fel ca voi şi ca mine (…)” (http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-doc/FranceDiplomatie/PDF/bafr2013-10-02.pdf).

Mai mult, super ministrul nostru de externe, „magistralul” Corlăţean, îi insultă la greu, nici măcar diplomatic, pe francezi, conform Hotnews, pe 1 octombrie 2013: „Am transmis colegilor francezi faptul că ceea ce am stabilit prin canale diplomatice rămâne valabil. Un astfel de parteneriat strategic se susţine pe reciprocitate. Dacă nu există reciprocitate, e bine să primim pe canale oficiale şi nu prin presă această concluzie” (http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15712138-tituts-corlatean-mesaj-catre-franta-parteneriatul-strategic-sustine-prin-reciprocitate-daca-aceasta-nu-exista-aflam-prin-canale-oficiale-nu-prin-intermediul-presei.htm).

Cum s-au sucit francezii ăştia! Până ieri, ne susţineau pe noi contra germanilor!

Vezi, Doamne, s-ar fi sucit francezii care, iniţial, şi-ar fi asumat, ba la Paris, ba la Bucureşti, să ne susţină pentru aderarea la Schengen, iar acum ne-au abandonat, deodată, ca pe nişte orfeline oropsite! Asta este melodia cântată pe toate vocile de corul vânătorilor de muşte bete din guvernul român! Peste tot, sunt invocate “poziţiile” liber asumate de oficialii francezi de a ne duce în Schengen şi care “poziţii” s-ar fi modificat radical, acum, în preziua alegerilor din Hexagon! La acest moment, poziţia franceză este categorică spre NU! Iată şi punctul de vedere al ministrului francez pentru afaceri europene, Thierry Repentin, din 2 octombrie 2013:

“Aşteptăm un raport de la Comisia Europeană, aşa numitul Mecanism de Verificare  (Mecanismul de Cooperare şi Verificare-MCV-n.n.) ca să ştim care sunt eforturile făcute de cele două ţări pentru securizarea frontierelor. Speram că va fi un raport pozitiv, dar se pare că nu va fi un raport pozitiv. Nu Franţa va fi împotriva aderării, pentru că aderarea la spaţiul Schengen trebuie aprobată, în unanimitate, de cele 28 de ţări. Azi, credem că cele două ţări mai trebuie să facă eforturi.” (http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15712138-tituts-corlatean-mesaj-catre-franta-parteneriatul-strategic-sustine-prin-reciprocitate-daca-aceasta-nu-exista-aflam-prin-canale-oficiale-nu-prin-intermediul-presei.htm).

Dar, oare, s-a schimbat poziţia Franţei legată de susţinerea României pentru aderarea la Schengen, cum clamează, pe toate diapazoanele, neputincioşii guvernamentali români? Deodată, a abandonat România? Au înnebunit subit francezii? Hai să vedem, logic, mai întâi despre ce este vorba! Pe 3 martie 2013, ministrul de interne german, Hans-Peter Friedrich, declara tranşant:

“Dacă România şi Bulgaria se bazează pe un vot favorabil, atunci îi anunţ că acesta va pica în urma veto-ului german. Ipoteza aderării parţiale, pe cale aeriană şi maritimă, nu mai este la ordinea zilei. Extinderea Spaţiului Schengen va fi acceptată de cetăţenii noştri doar dacă toate premisele de bază vor fi îndeplinite. Momentan nu este cazul.” (http://jurnalul.ro/stiri/observator/ministrul-de-interne-al-germaniei-vom-bloca-aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen-638189.html).

Şi adăuga, cu acelaşi prilej:

România şi Bulgaria trebuie să acţioneze cu mai multă fermitate împotriva corupţiei. Cei care îşi obţin viza prin dare de mită pot ajunge fără alte controale până în Germania. Trebuie împiedicaţi eficient acei oameni care abuzează de dreptul de liberă mişcare şi vin aici doar ca să colecteze ajutorul social. O astfel de faptă ar trebui pedepsită prin interdicţia de a mai intra în ţara noastră. Pentru asta voi milita la Bruxelles. Nu putem accepta ca, la un moment dat, oamenii din întreaga Europă să pornească după deviza: în Germania se încasează cel mai mare ajutor social.” (http://jurnalul.ro/stiri/observator/ministrul-de-interne-al-germaniei-vom-bloca-aderarea-romaniei-la-spatiul-schengen-638189.html).

Să lămurim un lucru important! În toată perioada care a urmat acestui anunţ, ca şi înainte, Germania a afirmat, clar şi pe faţă, că susţine aderarea României la spaţiul Schengen! Sigur, România nu îndeplineşte condiţiile acum! În acest an! Dar, susţinerea Germaniei este totală! Firesc să fie aşa! Veto-ul german vizează momentul, vizează “acum”, nu vizează “dacă”! E normal să fie aşa, fiindcă aderarea la Schengen este o obligaţie a României, asumată prin Tratatul de aderare, la fel de valabilă pentru România, cât şi pentru ansamblul ţărilor comunitare! Încă o dată, poziţia Germaniei este aceasta: Da pentru România în Schengen, dar nu acum!

Crede cineva că Franţa ar fi putut să iasă din poziţia comună franco-germană, pentru a susţine o aderare a României la Schengen, fie ea şi în varianta restrânsă, maritimă şi aeriană, în acest an, aşa cum au crezut diplomaţii lui Corlăţean? În pofida poziţiei germane? Niciodată! Aici intervin competenţele tehnice ale diplomaţiei domnilor Ponta-Corlăţean! Ale corpului diplomatic românesc ever, această maşinărie stupidă cu rude şi acoliţi politici, securişti proşti şi securişti şmecheri, sinecurişti abili şi sinecurişti inerţi, care a fost agregată din impostură, incompetenţă şi carierism ieftin, sub obroc politic şi înalt patronaj securistic. Inevitabil, vă voi învăţa nişte coduri diplomatice, pe care băieţii lui Corlăţean, cu el în frunte, nu le cunosc.

Pe 21 februarie 2013, Victor Viorel Ponta (cum îi zice Băsescu) se afla la Paris, unde a ieşit într-o conferinţă de presă cu premierul francez Jean-Marc Ayrault! Atenţie, eram la câteva zile de Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, din 7-8 martie 2013, când nici măcar nu s-a mai putut discuta aderarea la Schengen a României, subiectul fiind amânat pentru iarnă, ca urmare a opoziţiei Germaniei, dar şi a altor ţări (nu s-a ajuns la o dispută în jurul mesei). Ce ar fi trebuit să spună Ayrault, în conferinţa de presă, ca să dea un mesaj clar de susţinere pentru România „ACUM”, adică pentru o decizie favorabilă pe 7-8 martie 2013? În condiţiile în care Germania anunţase că se opune! Simplu! Premierul francez trebuia să anunţe că Franţa susţine România pentru o decizie de aderare la spaţiul Schengen, în două trepte, ce trebuia adoptată în 7 martie, la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne! Iată ce a declarat premierul francez, chiar lângă Ponta:

Am abordat problema aderării României şi Bulgariei, ţări partenere, la Spaţiul Schengen. Poziţia Franţei este cunoscută, noi susţinem aderarea, conform calendarului ce va fi convenit cu partenerii europeni, la reuniunea Consiliului miniştrilor de justiţie şi de interne din luna martie.” (http://www.gov.ro/vizita-primului-ministru-victor-ponta-in-republica-franceza__l1a119506.html).

Wow! Cum, Ponta şi Corlăţean au înţeles din asta că Franţa ne susţine pentru Schengen Acum? În acest an? Cum, adică, „noi susţinem aderarea, conform calendarului ce va fi convenit cu partenerii europeni, la reuniunea Consiliului? Ce spune aici Ayrault? (fictiv) „Noi vă susţinem, dragi români, pentru orice se va decide în Consiliu, în ceea ce vă priveşte! Aşadar, dacă se va decide că mergeţi în Schengen acum, vă susţinem, dacă vă amână, susţinem amânarea!”

Cum, Franţa susţine ce vor partenerii, nu ce vrea ea? Păi, se ştie că, în Consiliu, o singură ţară poate bloca decizia! Or, Germania anunţase veto pentru aderarea României la Schengen! Automat, pe veto-ul german, decizia Consiliului nu putea fi decât negativă pentru România! Or, Franţa zice (fictiv) „noi susţinem ce iese din Consiliu!” Păi, logic, dacă susţine ce iese din Consiliu, iar din Consiliu va ieşi, inevitabil, ceva conform veto-ului german, rezultă cu necesitate că Franţa nu susţine România pentru Schengen Acum, ci susţine Germania pentru amânare, până la îndeplinirea condiţiilor de către România! Unde este ipocrizia franceză? Ce s-a schimbat din poziţia Franţei, faţă de 21 februarie 2013?

Când comunicarea este „în două adrese”, iar schimbarea nu-i schimbare!

Cât de mare este incompetenţa ambasadorului român la Paris şi a personalului din Centrala MAE, care au descifrat cum că poziţia franceză este de susţinere pentru România, în pofida poziţiei Germaniei? Să vedem mai departe! Pe 11 iulie 2013, Ayrault vine la Bucureşti. Se întâlneşte cu Băsescu şi cu Ponta! Nu ştim ce a discutat cu Ponta despre Schengen! Dar ştim ce a discutat pe această temă cu Băsescu, pe baza comunicatului de presă de la Cotroceni! Atenţie:

Domnul preşedinte Traian Băsescu a vorbit, în cadrul întrevederii, despre aderarea României la spaţiul Schengen şi a afirmat că ţara noastră, deşi îndeplineşte toate criteriile tehnice impuse, nu a primit, încă, o decizie favorabilă de aderare. În acest context, prim-ministrul Republicii Franceze, domnul Jean-Marc Ayrault, a spus că Franţa a fost şi este şi în prezent un susţinător al demersului de aderare a României la spaţiul Schengen, dovadă fiind şi propunerea franco-germană privind aderarea în etape, prima etapă cuprinzând frontierele aeriene.” (http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=14415&_PRID=lazi).

Comment? Aşadar, francezul şi-a prezentat susţinerea pentru România într-o formulă de tip “propunerea franco-germană”? Când noi ştim care e poziţia Germaniei? Ei bine, ce aveţi în faţă este o declaraţie publică în “două adrese”, cum se spune în jargonul de specialitate al unei ştiinţe diplomatice profund necunoscute nefericiţilor din diplomaţia română! Ayrault nu avea nevoie să-i spună lui Băsescu despre varianta franco-germană a propunerii pentru Schengen în două etape, prima cuprinzând frontierele aeriene! Fiindcă, această formulă era convenită şi cunoscută cu mult înainte şi nu era la ordinea zilei! Subiectul fierbinte era nu în câte etape intră România în Schengen, ci când intră în prima etapă!

Ayrault trebuia să spună clar: (fictiv) “Da, suntem pentru o decizie favorabilă aderării României la Schengen, cu frontierele aeriene, în decembrie acest an”! Ayrault nu spune asta. Se eschivează! În diplomaţie, asta înseamnă NU! Asta este prima adresă! Adică, ne transmite nouă mesajul! Dar, de ce se referea, în eschivă diplomatică, la o propunere germano-franceză, care nu avea legătură cu subiectul imediat? Fiindcă, exasperat de prostia Guvernului Ponta şi a diplomaţilor săi, care trâmbiţau pe la toate colţurile Europei că Franţa ne susţine pentru aderare acum la Schengen, Ayrault a simţit nevoia să dea un mesaj în clar germanilor! Chiar de la Bucureşti, risipind, pe această cale, unele suspiciuni, care s-ar fi putut ivi în Cancelaria de la Berlin, ca urmare a asigurărilor date de români, că Franţa ne susţine în pofida Germaniei!

Practic, Berlinul putea suspecta Parisul că ar ieşi din poziţia comună franco-germană, cu privire la aderarea României la Schengen! Atunci, Ayrault s-a asigurat că transmite public, chiar de la “sursă”, pentru cunoştinţa tuturor (cei vizaţi fiind germanii, de unde trimiterea la “propunerea franco-germană”, care are simplul rol de captare a atenţiei, nu de a aduce în discuţie un subiect atât de banal şi cunoscut), că poziţia franceză rămâne în paradigma convenită cu Berlinul! Adică, Da României, pentru Schengen, dar Nu Acum, nu în acest an! Asta era a doua adresă! Pentru Germania! Ce a înţeles diplomaţia română din asta? Iată interviul lui Ponta din El Mundo, din 23 iulie 2013:

Reporter: Există noi evoluţii pozitive în ceea ce priveşte intrarea României în spaţiul Schengen?
Victor Ponta: Semnalele venite de la partenerii României sunt tot mai pozitive şi avem încredere că, în perioada ce vine, ne vom atinge acest obiectiv (Franţa e ultima ţară care a anunţat, din nou, susţinerea ei puternică pentru acest obiectiv).” (http://www.gov.ro/interviu-acordat-de-primul-ministru-victor-ponta-publica-iei-spaniole-el-mundo__l1a120615.html).

Şi aşa au ţinut-o, langa, până acum câteva zile, când, exasperaţi de atâta prostie, francezii au lăsat diplomaţia la o parte şi au trecut la limbajul comun: (fictiv) “NU, tembelilor, nu vă susţinem pentru Acum, mai aveţi până acolo!”

Cum să interpretezi evaluarea ambasadorului român la Paris, Bogdan Mazuru, atenţie, fost ambasador la Washington şi NATO, care descoperă subit că s-a schimbat poziţia franceză? Şi, culmea, “schimbarea” asta l-a luat pe nepregătite! Poziţie care, aşa cum v-am arătat, şi vă voi mai arăta, nu se schimbase deloc! Minunea se petrece printr-o intervenţie halucinantă pe telefon, într-o emisiune de la Realitatea TV, pe 29 septembrie 2013! Cruciţi-vă:

“Nu ne aşteptam, nu ne aşteptam, pentru că, în iulie, atunci când a fost la Bucureşti, premierul Ayrault a fost destul de clar, chiar foarte clar, atunci când a susţinut ideea aderării României la spaţiul Schengen, sigur, în… sunt (sic!) două etape; începând chiar de anul trecut se profilase această soluţie şi recunosc că nu mă aşteptam la această schimbare de opinie din partea Franţei!” (ascultă file audio* 13bogdan mazuru-2nu se astepta ca franta sa zica nu romaniei-schengen29sep).

Ei, imaginaţi-vă următorul lucru! Dacă tu, ca stat, ai un ambasador într-o ţară, îl ai acolo ca să-ţi spună când se schimbă poziţia ţării unde este acreditat (de regulă, înainte de schimbare), tocmai ca să nu te surprindă când se întâmplă! Sau ca să nu afli din ziare! Ce faci, dacă un astfel de ambasador nu este capabil să sesizeze aceste schimbări şi le afli de la televizor? La ce este bun acolo? Ce faci cu el? De ce dai bani pe un astfel de ambasador? Mai bine cumperi Le Monde şi afli de acolo! Oricum, e mai ieftin decât te costă un ambasador la post! Ce faci, aşadar? Fireşte, îl retragi şi numeşti unul competent!

Dar, ce te faci dacă ambasadorul nu-şi dă seama de schimbare, care, de fapt, nu este schimbare, dar el are impresia că poziţia s-a schimbat? Ce faci cu ăsta? Vă spun eu! Îl ţii la post în continuare, dacă eşti România! Ca să vadă toţi care este nivelul nostru! Şi, ca să vedeţi ce schimbătoare este Franţa, iată ce poziţie avea cu privire la aderarea României la Schengen, înainte de venirea socialiştilor la putere! Sarkozy, pe 20 noiembrie 2010:

“Cela veut donc dire que leur problème frontalier doit être a priori, et avant leur entrée dans Schengen, réglé. Est-ce que je me fais comprendre ?” (http://www.ambafrance-ca.org/IMG/pdf/president-10064_Lisbonne2010.pdf).

Adică:

“Asta vrea să spună că problema lor de frontieră trebuie reglată a priori şi înainte de intrarea lor în Schengen. Mă fac înţeles?”

Nu, Monsieur Sarkozy, nu vă înţelege nimeni la Bucureşti! Nici pe dumneavoastră, nici pe Monsieur Hollande! Noroc că vă înţelegeţi între voi, prin Hexagon, cu privire la România! Atât putem noi! Nu v-a înţeles nimeni nici cu Politica Agricolă Comună, când Ponta a înţeles că ne susţineţi pe noi, România, şi nu Franţa! Cât de (fill in the blanks) să fii ca să înţelegi aşa? Am scris despre asta pe 17 aprilie 2013, pe acest blog, cu titlul “Astăzi, despre Trădare! Sau Prostie! Sau Geniu! Your choice, Români! Pardon, votre choix!

Nu există nicio şansă pentru România! Eu nu spun, de pildă, că nu există oameni valoroşi în serviciul diplomatic român! Din păcate, cei cu adevărat valoroşi se numără pe degetele de la o mână! Şi dumneavoastră nu vedeţi câte degete am arătat, atunci când am scris aceste rânduri. Nu vă aşteptaţi ca oameni de asemenea valoare să fie numiţi în vreun post de conducere în Centrala MAE sau ca ambasadori pentru România! Şi, oricum, cu lideri ca Ponta sau Băsescu, expertiza lor s-ar irosi în ridicol! România nu are această şansă!

E drept, Ministerul de Externe este în faza de selecţie a unor diplomaţi noi, de mare calibru, capabili să-i înlocuiască pe domnul Mazuru sau pe ambasadorii din capitale importante ale lumii! Îi puteţi urmări pe noii diplomaţi ai MAE, în filmuleţul de mai jos, pregătindu-şi instrumentele diplomatice cu care vor pleca la cucerirea spaţiului Schengen! Cum? Ce pile au avut ca să ajungă în MAE, în poziţii atât de importante? Ei, asta-i! Sunt susţinuţi de liberali sau pesedişti, care-i problema dacă sunt buni? Aveţi încredere în ei! Fiţi mândri că îi aveţi să vă reprezinte! Cheers!

*Notă: Dacă accesarea file-urilor audio din text, prin link-urile prezente, se realizează trunchiat sau incomplet la primul click, reluaţi procedura printr-un nou click pe link-ul corespunzător!

132 thoughts on “România ca o Bacantă: Goală, Beată şi Fără Apărare! Şi Fără Schengen!

 1. D-le Prof. Valentin Stan, sarbatorile au trecut, sper ca v-ati odihnit , suntem deja in 11 ianuarie, asa ca blogul Dvs. cere raspunsuri la intrebarile noastre.

  În 24 noiembrie 2013 la Geneva s-a semnat un acord interimar referitor la programul nuclear, între Iran şi 6 puteri, ne spune purtătorul de cuvânt al Înaltului Reprezentant UE pentru Politică Externă Catherine Ashton într-un mesaj postat pe Twitter Michael Mann.

  Acest acord aduce o speranţă de ieşire dintr-o criză care durează de 10 ani.

  20 ianuarie 2014 este o dată propusă pentru investigare, timp suficient pentru a ascunde ceea ce nu trebuie să se vadă.

  La Bushehr este una dintre cele mai importante baze militare iraniene dotată de Rusia şi China până la instituirea sancţiunilor economice.

  Tot acolo este dată în folosinţă o primă centrală nucleară, o alta fiind în construcţie.

  Intrebare : Ce ascunde acest accord ?

  • Doamna Irina, cu tot respectul, nu fac evaluări individuale, de tipul “părerea mea despre” nici măcar oamenilor politici care contează din perspectiva interesului public. Îi pot critica dur sau aprecia pozitiv, cu referire la anumite particularităţi ale manifestărilor lor publice. Nu am spus sau scris niciodată despre “părerea mea”, în general, cu privire la Traian Băsescu sau Victor Ponta, de pildă! Ca să vă fac un hatâr, nu aş recomanda nimănui nici ideile, nici scrierile domnului Dungaciu, mai ales cele cu privire la Republica Moldova şi Rusia sau, în general, relaţiile României cu aceste state! Un An Nou fericit!

    • Contra-argumentaţia la ce argumentaţie? Eu am scris că nu recomand scrierile şi ideile domnului Dungaciu! Nu am oferit nicio argumentaţie şi nici nu intenţionez să o fac. Omul e liber în natură să aibă puncte de vedere şi să le susţină! Nu e pe lista mea de preocupări! Textul la care trimiteţi este o evaluare, la Vocea Rusiei, preluată printr-un “apud”, a unora dintre ideile domnului Dungaciu!

     Ca să vă fac un hatâr şi dumneavoastră, am să citez începutul articolului: “În recentul interviu acordat portalului Ziare.com, Dungaciu explică pe larg pericolele rezultate dintr-o apropiere între Ungaria şi Rusia, punctând că, la un moment dat, s-ar putea crea o situaţie în care relaţia Bucureşti – Moscova să treacă prin Budapesta.” (am modificat puţin sintaxa ca să sune mai româneşte).

     Foarte frumos! După părerea mea, la acest moment, relaţia Bucureşti-Moscova trece prin orice capitală a Europei occidentale sau Americii de Nord, mai puţin prin Bucureşti! Aşadar, ar fi bine să treacă prin Budapesta! Atunci când “elita” (lamentabilă) politică românească (nu mai menţionez şi liota de “analişti” ca domnul Dungaciu) va înţelege rolul relaţiei pe care România îl poate avea cu o ţară importantă din regiune, care are o populaţie înrudită etnic/cultural/religios cu o semnificativă minoritate naţională de pe teritoriul românesc, România va fi importantă în această parte a lumii.

     România a ratat deja relaţia cu Germania prin modul în care a tratat minoritatea germană din ţară, atenţie, după 1990! Germanii din România au fost şi sunt foarte ataşaţi de ţara noastră! Mai toţi sunt, însă, acum, în Germania! Într-o ţară ca România, după 1990 (culmea!), ca şi înainte, nu era de stat dacă erai german! Ungurii din România nu vor încă să plece din ţara lor! Cel puţin, nu încă în proporţia în care românii vor să plece din ţara lor! Bizar, nu-i aşa? Iată de ce îngrijorările domnului Dungaciu chiar mă lasă rece! România nu există (figurativ) pentru Rusia şi pentru o buna parte din ţările UE. Schimburile comerciale, exporturile şi importurile, atât cât există, nu modifică această evaluare strict politică!

     Mii de mulţumiri pentru contribuţia la discuţiile noastre şi un AN Nou fericit dumneavoastră şi tuturor interlocutorilor noştri de pe acest blog!

     • Multumesc pentru raspuns. Iar contra-argumentatia nu era la adresa opiniilor dumneavoastra, ci la adresa celor exprimate de catre subiectul discutiei: d-nul Dungaciu, acum director al unui institut de relatii internationale al Academiei Romane, preocupati (si domnul si institutul) destul de mult de Rusia si vecinii sai.

      Mi s-a parut ca materialul pune in lumina caracterul gandirii acestui domn: nu stiu daca este rusofobie (cum o numeste Vocea Rusiei) dar cel putin este rusoscepticism. Curios, dar am o vaga impresie ca gandirea de acum s-a radicalizat putin in privinta Rusiei si a relatiei cu Moldova, fata de pozitiile pe care le exprima in 2009, aici:
      http://politicom.moldova.org/news/dan-dungaciu-unirea-cu-romnia-o-cale-de-integrare-a-rm-in-ue-203387-rom.html

 2. Crăciun fericit si un Nou An mai bun!

  Se înmulțesc postările mele, dar ca în povestea broasca si scorpionul, nici eu nu m-am putut abține.

  Ministrul de Externe al României Titus Corlatean a efectuat o vizita in Israel intre 22-26 Dec.2013.

  Mi se pare exagerata peioada vizitei, de asta am întrebarea către Dvs :

  – Care este adevăratul motiv al vizitei?

  • No problemo, domnul Neagoe! Poate nu sunteţi la curent, dar Hanukkah, sărbătoarea luminii la evrei s-a încheiat pe 5 decembrie 2013! Iar israelienii nu sărbătoresc Crăciunul! Astea sunt sărbătoarea domnului Corlăţean cel Creştin şi respectul său pentru credinţa sa, pe care şi-o proclamă penibil, prin fel de fel de adunări, unde citează la fel de penibil din apostolul Pavel, doar ca să se lupte cu minorităţile sexuale din România (http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-15087700-jesus-ministru-externe.htm)! Ca bun “creştin” ce este, ştie că asta aduce voturi multe, într-o ţară cu un electorat sărac şi primitiv, mare amator de pupat moaşte şi crescut în obscurantism de biserica ortodoxă! Nu m-ar mira să-l însoţească pe liderul său spiritual Victor Ponta în vreun turneu al moaştelor înainte de alegeri!

   Faptul că israelienii au fost de acord, pe canale diplomatice, cu această vizită, în perioada menţionată, arată un singur lucru: insistenţa părţii române de a ajunge la o întâlnire cu oficialii israelieni, cu orice preţ şi în orice împrejurare! Pentru că “diplomaţia” lui Corlăţean încearcă disperat să-i creeze un profil de şef de guvern (şi, posibil, o platformă de a candida la prezidenţiale) lui Victor Ponta, pe plan internaţional! De unde şi importanţa contactelor cu israelienii, consideraţi un punct nodal, mai ales în îmbunătăţirea imaginii lui Ponta în SUA.

   Ceea ce nu ştie Corlăţean, şi să mă scuzaţi că nu dau informaţii suplimentare, dar eu nu lucrez pentru Ponta, este că, pe canalul israelian, Viorel nu poate recupera nimic în relaţia cu SUA! Este cu atât mai regretabil că domnul Crin Antonescu şi-a anulat/suspendat vizita în Israel, deşi culoarul său spre recuperarea imaginii în SUA este mai favorabil prin Israel, decât al lui Ponta! Asta e, domnul Neagoe, nu pot să-i împrumut liberalului capul meu, căci mi l-ar returna stricat! Încă o dată, sărbători fericite tuturor prietenilor noştri de pe blog, inclusiv celor care au sărbătorit la începutul lunii şi un AN NOU cu multă sănătate!

   • Fiecare neam, etnie, popor cu sarbatorile lui.

    Da, uitasem de Hanukkah, dar mi-am adus imediat aminte aminte ca in Romania a fost vreme urata intre 28 Nov. si 06 Dec.

    In rest… numai de bine, nimeni nu-i perfect.

    Sanatate Dvs.,comentatorilor blogului si un An Nou mai bun.

 3. D-le Profesor Valentin Stan, sunt convins ca sunteți un om foare ocupat, foarte obosit si tracasat, dar Dvs. ați ales sa faceti acest bog, asa ca eu comentez si intreb.

  La Forumul European Pro Bono din 24-25 Oct. 20132 de la Varsovia, 11 ţări propun un preşedinte unic, o viză unică şi o singură armată.
  Miniştrii de externe din 11 state din cele 27 ţări membre ale Uniunii Europene au propus o serie de reforme destinate să schimbe faţa UE: un preşedinte ales prin vot direct, un Minister de Externe, o viză de intrare unică în spaţiul comunitar şi, posibil, formarea unei armate unice, relatează miercuri media britanice, citând publicserviceeurope.com, potrivit Agerpres.

  Din nefericire, Tratatul de la Lisabona şi nici Constituţia unională nu prevăd aşa ceva.

  What?
  Who?
  Why?

  • Domnul Neagoe, să le luăm pe rând!
   Întrebare: What?
   Răspuns: Nothing! Ştiţi povestea cu bancurile de la Radio Erevan! Una din variantele pe o temă unică suna cam aşa: “Este adevărat că Ivan Ivanovici a câştigat o maşină mică?” Răspunsul era: “Da, este adevărat, dar nu era o maşină mică, ci o bicicletă! Şi nu a câştigat, ci i s-a furat!”

   Aşadar, domnul Neagoe, Forumul European Pro Bono, din 24-25 octombrie 2013, de la Varşovia, nu are nicio legătură cu politicile interguvernamentale din cadrul Uniunii Europene şi la el nu participă oficialităţi de stat de rangul miniştrilor de externe. Forumul cu pricina, European Pro Bono Forum, vizează politici neguvernamentale (de regulă) centrate spre “binele public” (pro bono), prin care profesioniştii în drept pot furniza asistenţă celor în nevoie, care nu dispun de mijloacele financiare pentru a-şi procura pe piaţa liberă această asistenţă (http://www.probonoweek.org/2013-european-pro-bono-forum).

   Aşadar, nicio legătură cu “miniştrii de externe din 11 state din cele 27 ţări membre ale Uniunii Europene”, care “au propus o serie de reforme destinate să schimbe faţa UE”! Apropo, acum sunt 28 de state în UE! Dar, când erau 27? Înainte de 1 iulie 2013 (când a intrat Croaţia în UE). Deci, ştirea dumneavoastră este cam veche! Cât de veche? Foarte veche! De prin septembrie 2012, când se întâmplau lucrurile alea de care povestiţi dumneavoastră, deşi aveţi datele problemei cam distorsionate. Nu ştiu de unde v-aţi luat informaţia, dar faceţi bine că mă întrebaţi, ca să îndreptăm lucrurile. Vă dau două link-uri, în continuare, mai de încredere, din care să vedeţi exact despre ce povestiţi (http://rr-bb.com/showthread.php?180123-Europe-s-most-powerful-countries-call-for-elected-EU-president) şi (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9551581/Europes-most-powerful-countries-call-for-elected-EU-president.html).

   La întrebările Who? şi Why? Răspunsul este unic: Relax! It won’t happen!

   Încă din anii ’50 ai secolului trecut, ţările viitor comunitare au dorit să pună bazele unei armate europene, prin proiectul Comunităţii Europene de Apărare (1952-1954), îngropat chiar de cei care îl iniţiaseră! Nu a mers! Abia prin Tratatul de la Maastricht (1992) s-a ajuns la PESC, Politica Externă şi de Securitate Comună. Completată de Lisabona (2007) cu clauză de “apărare mutuală”, luată direct din articolul V al Tratatului de la Bruxelles modificat! Fără a intra în detalii tehnice (ne-ar trebui un curs întreg cu privire la PESC), precizez: Cu toate capabilităţile pentru gestiunea autonomă a crizelor cu care s-a dotat Uniunea Europeană, după întâlnirea istorică de la St. Malo (Blair-Chirac, 1998), prin lucrările Consiliilor Europene de la Köln şi Helsinki (1999), UE nu dispune şi nu va dispune de o armată europeană câtă vreme va exista NATO şi se va dori implicarea SUA în Europa, în materie de apărare. Adică noi doi nu vom apuca o armată europeană a UE!

   În ceea priveşte ideea de a face Tratate UE prin majoritate calificată sau ideea de a exclude regula unanimităţii în probleme de securitate (PESC), “aiasta nu se poate Majestate”! Bălmăjeala celor 11 era doar o patetică încercare de a speria Regatul Unit cu privire la obstrucţiile din ce în ce mai serioase, ridicate de britanici în calea adâncirii (aia care se poate) procesului de integrare europeană! Şi, după cum ştiţi, britanicii sunt foarte, foarte “sperioşi”! Mai ales când sunt susţinuţi de americani! Sigur aceste mici aberaţii (ale celor 11) au motivaţia lor politică! În Europa, aşa ceva nu poate cumpăra decât un Băsescu! Deoarece, lui Ponta nu-i vinde nimeni nimic, căci ar cumpăra şi el! Altminteri, să aveţi un AN NOU fericit, ceea ce le doresc tuturor colegilor noştri de pe blog!

 4. Spuneti Dvs. D-le Cristi C, ca “Parlamentarii nu sunt functionari publici”

  OK, interesant comentariul, dar imi cer scuze, nu vad unde spune Primul Ministru al UK, John Major in 1994 intr-o audiere in House of Commons, despre Public Life (Standards of Conduct).

  Ce postati Dvs. este in legatura cu cheltuielile Membrilor Parlamentui, pe de o parte , iar in alta masura , de pozitia Casei Regale fata de Mohamed Al Fayed…..etc.

  No problem.
  In scurt timp vine Dl. Stan. cu comentariul dansului.

  • Nu sunt, conform legii date ca referinta ce tine de dreptul administrativ. Insa in Codul Penal, care este o alta lege ce tine de dreptul penal al stabilirii relatiilor de infractiune in societate, in cazul acelui cadru legislativ, ea, legea, pentru a se putea referi la subiectii care sunt reglementati, ii numeste pe toti functionari publici. Adica medici, profesori, parlamentari, oricine are o functie platita din bani publici si tine de interesul public.

   Dar nu ajungem la Codul Penal decat daca suspectam o infractiune. Caz in care ii putem numi inculpati sau anterior, in faza de urmarire, cercetati penal, de ce sa ii mai numim, chiar peiorativ, functionari publici 🙂 Pana atunci insa ne referim la functie/profesie (din dreptul administrativ) si deci asa cum nu pot spune despre un soldat ca este functionar (ridicol) asa nu spun nici despre parlamentari.

   Nu trebuia sa cititi toata audierea, eu am dat exact intrebarea si raspunsul care ma interesa. Nu are legatura cu cheltuielile parlamentarilor britanici ci, dimpotriva, cu veniturile lor.

   Iar motivul pentru care am dat citatul este ca am crezut ca povestea din spatele modificarilor tine de a elibera parlamentarii de rigoarea renuntarii la aproape orice alt tip de activitate in afara celei de parlamentar. Asa am crezut eu. Si probabil ca ma insel pentru ca daca parlamentarii erau interesati sa detina functii si in viata neparlamentara (fapt la care se referea citatul meu), ar fi trebuit sa amendeze Art 81 si 82 din legea 161/2003 ce se refera la incompatibilitatile demnitatilor publice. De exemplu, aici:
   Art. 82. – (1) Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
   a) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, precum și la instituțiile publice;
   b) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la societățile comerciale prevăzute la lit. a);
   c) funcția de reprezentant al statului în adunările generale ale societăților comerciale prevăzute la lit. a);

   Si cum nu au facut asta inseamna ca ipoteza mea este gresita asupra motivatiilor lor. Iar desi citatul dat este inutil, totusi parlamentarii nu sunt functionari publici.

 5. D-le Prof.Valentin Stan , dupa toata nebunia din presa am rugamintea sa faceti si pe blogul Dvs. lumina.

  Explicati pe intelesul nostru, de ce Parlamentarii sunt functionari publici.

  Ati facut-o in direct saptamana trecuta la RTV.

  Multumesc.

  • Poftim? Functionari?

   Pai definitia functionarului public este in Legea 188/1999.

   La Art 2 se spune:
   “(1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome. ”

   Adica, in contextul legii unde se defineste functionarul, doar ADMINISTRATIA, ca arie a statului, este inclusa in contextul legislativ. Nu puterea legislativa (erau parca trei puteri in stat convenite de sistemul tripartit al lui Montesquieu) ci doar EXECUTIVA.

   Apoi se spune cine este functionarul:
   “(2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public. ”

   Important aici este “NUMITA”. Atribut opozabil fata de “ALEASA”. Parlamentarii sunt alesi pe baza unei agende electorale deci ale unor interese.

   Interesant este ca un functionar poate, pe langa altele, face si “elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora”. Dar asta nu il face parlamentar.

   Anexa legii contine si functiile publice corespunzatoare. Deci subiectul este inchis dupa parerea mea. Parlamentarii nu sunt functionari publici.

   Si totusi, daca am reusit sa scapam neidiotizati complet de mass-media bastinasa, putem specula ca exista mai multe fatete ale legilor nocturne, in care s-au amestecat mai multe fumigene care sa mascheze bombele plasate de niste ticalosi/smecheri (apelative folosite de Antonescu, CT Popescu, si altii, la adresa celor doi politicieni si cine o mai fi in spate).

   Despre parlamentari in sine (o fateta din toata jerba de implicatii ale idioteniei de luni noapte), fondul problemei il reprezinta intrebarea daca ei ar trebui sa mai fie restrictionati in a avea si un alt loc de munca in afara celui de parlamentar. Si poate daca se creeaza o gaura in lege pentru a-si putea angaja rudele in biroul parlamentar. Ultima este o golanie evidenta si nu se face pe bani publici. Prima este insa foarte interesanta si mult discutata pe alte plaiuri. Acolo unde este permis alesilor (fie locali, fie nationali) sa continue sa aiba functii in afara postului public (cu precautii si transparenta maxima). Este cazul in US, UK, Parlamentul European, etc (probabil ca aproape peste tot si poate ca nu este un lucru bun).

   Ce parere are fiecare comentator despre acest subiect ar fi interesant de aflat. Iata ce parere avea Primul Ministru al UK, John Major in 1994 intr-o audiere in House of Commons, despre Public Life (Standards of Conduct):
   http://hansard.millbanksystems.com/commons/1994/oct/25/public-life-standards-of-conduct

   “Mr. Dennis Skinner(Bolsover)
   Is the Prime Minister aware that the matter of taking money from big business can never be properly cleared up until the Government face the 64-dollar question and say that Members of Parliament should have one job and one job only? Members of Parliament hold 550 directorships, consultancies and adviserships, which are mainly held by Tory Members of Parliament. It is high time that people understood that they should be able to live on the payments made to a Member of Parliament, and that there should be no conflict of interest between serving constituents and serving other masters outside. Clean up the stables now.

   The Prime Minister
   I am not sure that the hon. Gentleman entirely carried his hon. Friends with him in those remarks—some of them also would have interests. I am not sure that the hon. Gentleman also addressed himself to the question of trade union sponsorship and membership of that type. I do not think that that is a matter for the hon. Gentleman. He may be the latest living example of the old levellers, but many other people on both sides of the House believe that the concept of the wholly professional politician will only isolate politicians more and more from the people who send us here.”

   >>> Nota pentru citire: hon. Friend(s) inseamna “onorabilul coleg de partid (sau colegi de partid)”.

  • Domnul Neagoe, revin acum cu un răspuns la solicitarea dumneavoastră. Modificările aduse de Parlament Codului Penal, prin schimbarea definiţiei date funcţionarului public (şi scoaterea unor categorii sociale, printre care parlamentarii, din sfera acestei definiţii), în sensul legii penale, articolele 147 din actualul Cod Penal şi 175 din viitorul Cod Penal (cel care intră în vigoare în 2014) sunt de o gravitate excepţională fiind o lovitură mortală dată sistemului de drept din România. Acest lucru este subliniat, ca atare, de instituţii care s-au aflat pe aliniamente opuse în bătălia politică de până acum. Atât DNA cât şi Înalta Curte (care a şi sesizat Curtea Constituţională), dar şi Asociaţia Magistraţilor din România, organizaţie care s-a opus constant abuzurilor şi influenţei nefaste ale lui Băsescu în justiţie, s-au aflat pe aceeaşi poziţie de condamnare a actului Parlamentului român! (http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/amr-critica-modificarile-din-codul-penal-asociatia-magistratilor-din-romania-acuza-se-incearca-instituirea-unor-norme-care-sa-reprezinte-o-lege-penala-mai-favorabila-pentru-anumite-categorii-de-persoane-pentru-care-noile-coduri-nu-contin-dispozitii-mai-in).

   Curtea Constituţională, la rândul ei, va respinge ca neconstituţională modificarea. Acum, dacă toate instituţiile oficiale şi profesionale ale magistraturii din România spun că avem de a face cu un atac la statul de drept, consider că este greu spre imposibil să susţii cu argumente solide contrariul. Ultima poziţie a Statelor Unite faţă de “isprava” Parlamentului român arată fără tăgadă, în ciuda asigurărilor date de unii penibili parlamentari, cum că s-a explicat ambasadelor străine şi acestea ar fi înţeles că modificările sunt corecte, minciuna, impostura şi ticăloşia celor care mint fără frontiere.

   “United States Mission to the OSCE
   Statement on Incidents and Legislation in Romania
   As delivered by Ambassador Daniel B. Baer
   to the Permanent Council, Vienna
   December 19, 2013

   (…) The United States is concerned by the Romanian parliament’s recent approval of draft amendments to the country’s penal code that would exempt elected officials from anti-corruption and conflict of interest investigations. We note that these amendments were passed without public consultation or debate, and no opportunity for judicial authorities or civil society to respond. If ratified, these amendments would reduce transparency as well as weaken the rule of law by hampering corruption investigations led by the Directorate General for Anticorruption and other authorities. We call upon the Romanian parliament and other branches of government to reconsider this move and ensure Romanian legislation adheres to the country’s OSCE commitments on the rule of law and good governance (…)”. (http://osce.usmission.gov/dec-19-13_romania.html).

   Există un punct de vedere care trimite la legea 188/1999, cu privire la statutul funcţionarului public, arătând că parlamentarii nu sunt funcţionari publici, nici ca statut profesional, nici ca relaţie în care se află cu statul român. Absolut corect! Problema, însă, nu este aici! Este adevărat că parlamentarul român nu este salariat al statului, aşa cum este funcţionarul public, nu primeşte salariu şi nu are contract de muncă! So what? Despre ce vorbim? Vorbim de faptul că parlamentarul român, şi nu numai el, este ASIMILAT funcţionarului public, EXCLUSIV ÎN SENSUL LEGII PENALE, adică este supus incidenţei legii pentru infracţiuni care, altminteri, nu ar putea fi reţinute în contul său! Deşi, în baza altor legi, inclusiv cele legate de statutul său, ar fi pasibil de pedeapsă pentru asemenea infracţiuni! Aşadar, “funcţionar public”, în sensul legii penale româneşti, este o denumire generică ce include categorii diferite, strict pentru a uniformiza aplicarea legii, nu pentru a uniformiza statutele profesionale sau sociale foarte diferite ale acelor categorii sociale!

   Problema este că scoaterea parlamentarului de sub incidenţa Codului Penal, în anumite aspecte legate de corupţie, prin eliminarea sa, în sensul legii penale, din sfera funcţionarului public, deposedează organele judiciare de instrumentul folosirii Codului Penal împotriva acelui parlamentar, oricâtă îndreptăţire ar oferi, în acest sens, textul altor legi.

   Parlamentarii au invocat că parlamentarul nu este funcţionar public, realitate reflectată în legea din alte ţări ale UE! Dar, acest lucru este clarificat, în acele ţări, în chiar sensul legii penale. Căci, în acele ţări, legea penală, pentru infracţiunile cu pricina, se aplică prin prevederi exprese, care vizează nominal categoria parlamentarului, ceea ce nu există în legea penală română. Aşadar, dacă acei parlamentari, care au modificat Codul Penal, ar fi fost de bună credinţă şi ar fi dorit doar clarificarea statutului de “parlamentar”, în raport cu cel de “funcţionar public”, ar fi produs, concomitent cu scoaterea lor din sfera “funcţionarului public”, în sensul legii penale, şi acele prevederi care să-l menţină pe parlamentar sub incidenţa aceleiaşi legii penale, prin Cod. Nu au făcut-o, întocmind un vid de acoperire legislativă, care îi scotea, de fapt, de sub incidenţa legii penale, pentru o gamă foarte variată de infracţiuni de corupţie!

   Asociaţia Magistraţilor din România a precizat foarte clar (şi nimeni nu poate acuza această structură că nu a luat atitudine împotriva abuzurilor PDL sau ale lui Băsescu, în domeniul justiţiei):

   “Prin completarea art. 147 din Cod penal actual şi introducerea unui nou alineat – (3), sunt exceptate din sfera noţiunii de funcţionar public şi funcţionar mai multe categorii de persoane: Preşedintele României, deputaţii, senatorii, precum şi persoanele ce desfăşoară o activitate în cadrul unei profesii liberale, în baza unei legi speciale şi care, nu sunt finanţate de la bugetul de stat. Apreciem că nu se justifică această intervenţie legislativă deoarece, în aceste condiţii, se va proceda la o exonerare de răspundere penală pentru toate infracţiunile unde subiectul activ este un funcţionar public sau funcţionar, în sensul art. 147 alin. 1 si 2 Cod penal (ex. infracţiunea de luare de mită, prevăzută de art. 254 Cod penal, primirea de foloase necuvenite, prevăzută de art. 256 Cod penal, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 Cod penal, abuzul în serviciu contra intereselor publice prevăzută de art. 248 Cod penal).” (http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/amr-critica-modificarile-din-codul-penal-asociatia-magistratilor-din-romania-acuza-se-incearca-instituirea-unor-norme-care-sa-reprezinte-o-lege-penala-mai-favorabila-pentru-anumite-categorii-de-persoane-pentru-care-noile-coduri-nu-contin-dispozitii-mai-in).

   Adică:
   [La data de 10 decembrie 2013, Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat următoarea modificare la Codul Penal:

   Art. 147 (în varianta de dinainte de modificare): Funcţionar public şi funcţionar
   (1)Prin “funcţionar public” se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145.
   (2)Prin “funcţionar” se înţelege persoana menţionată în alin. 1, precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.

   Art. 147 (în varianta de după modificare): se introduce următorul alineat
   „Sunt exceptaţi de la dispoziţiile art. 147, Preşedintele României, deputaţii şi senatorii, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei profesii liberale, în baza unei legi speciale şi care nu sunt finanţaţi de la bugetul de stat, aceştia răspunzând penal, civil sau administrativ în conformitate cu dispoziţiile legilor speciale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu dispoziţiile dreptului comun, cu respectarea dispoziţiilor prezentului alineat”.] (http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4506&jftfdi=&jffi=comunicat).

   Prin modificarea adusă de Parlament Codului Penal, România a încălcat Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe (Strasbourg, 27/01/1999), pe care a semnat-o în 27/01/1999 şi a ratificat-o în 11/07/2002. (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm). (http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=173&CM=&DF=&CL=ENG). Acest document cere Părţilor semnatare să dea o interpretare largă noţiunii de funcţionar public tocmai pentru a include sub incidenţa legii penale pe toţi cei care, sub sigla “oficial”, se pot preta la infracţiuni specifice de corupţie. Evident, dacă legea penală din România ar fi avut prevederi speciale pentru parlamentari sau primari sau consilieri judeţeni sau ce-or mai fi, n-ar fi fost nicio problemă. Codul Penal, însă, îi asimilează pe toţi noţiunii generice de “funcţionar public”

   În Criminal Law Convention on Corruption se specifică:

   [Chapter I – Use of terms
   Article 1 – Use of terms
   For the purposes of this Convention:
   a) “public official” shall be understood by reference to the definition of “official”, “public officer”, “mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the State in which the person in question performs that function and as applied in its criminal law;]

   Aşadar, “oficial public” (public official) este alături, în aceeaşi sferă, de “funcţionar public” (public officer)! Strict în sensul legii penale şi nu pentru că ar avea automat acelaşi statut. Legătura este dată de termenul “PUBLC”. Orice statut PUBLIC, ce presupune influenţă, rol şi semnificaţie pentru afacerile PUBLICE şi care poate fi folosit în scopuri personale, trebuie subordonat legii penale. Cum se face asta, e treaba ţării respective!

   De exemplu:
   [Chapter II – Measures to be taken at national level
   Article 2 – Active bribery of domestic public officials
   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.]

   Asociaţia Magistraţilor din România a punctat perfect:

   “Apreciem că prin această modificare, legislaţia română va intra în contradicţie flagrantă şi cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale anticorupţie pe care România le-a ratificat în anul 2002, respectiv 2004 şi anume: Convenţia penală împotriva corupţiei a Consiliului Europei şi Convenţia ONU asupra corupţiei, prin intermediul cărora se solicita statelor părţi ca în incriminarea corupţiei să fie dată o definiţie cât mai cuprinzătoare categoriilor de funcţionari. Or, prin scoaterea acestora din sfera de reglementare, România se va afla într-o situaţie de neconformitate cu standardele de cooperare judiciară internaţională, nemaifiind în măsură să execute cereri de asistenţă judiciară în materie penală cu referire la aceste categorii de persoane, atunci când se aplică regula dublei incriminări.” (http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/amr-critica-modificarile-din-codul-penal-asociatia-magistratilor-din-romania-acuza-se-incearca-instituirea-unor-norme-care-sa-reprezinte-o-lege-penala-mai-favorabila-pentru-anumite-categorii-de-persoane-pentru-care-noile-coduri-nu-contin-dispozitii-mai-in).

   End of story!

 6. Domnule profesor Stan, va stiu un bun cunoscator al problematicii limbii oficiale in Moldova. Sau…mai bine zis unul dintre sustinatorii implementarii limbii moldovenesti. Cunosc de asemenea studiul dvs. , publicat impreuna cu Renate Weber si Gabriel Andreescu despre ”limba moldoveneasca” si poporul moldovenesc” cat si conflictul dvs. cu Vitalie Ciobanu din revista 22 din anii nouazeci…
  Inca din 1991, de la infiintarea Republicii Moldova au existat dezbateri aprinse cu privire la stabilirea limbii oficiale in aceasta tara. Daca in 1991, Declaratia de Independenta a moldovenilor vorbea de limba romana, Constitutia lor adoptata in 1994 facea referire la limba moldoveneasca. Cea din urma asertiune ati promovat-o/sustinut-o si dvs.
  Din cate bine stiti, acum 2 zile, pe 5 decembrie, Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis ca ”Declaraţia de Independenţă primează în faţa oricărui alt act al statului. Ceea ce, în consecinţă, înseamnă că româna devine, oficial, limba vorbită în Republica Moldova”
  Astfel ca intrebarea mea este, cum va raportati la aceasta decizie istorica pentru cetatenii moldoveni?

  • Domnul Cătălin, sunt la curent cu decizia istorică a Curţii Constituţionale din Moldova. Vă mulţumesc pentru interesul manifestat faţă de contribuţia mea la dezbaterea subiectelor legate de Moldova şi moldovenii de dincolo de Prut, a căror majoritatea etnică o dau românii, cu dreptul lor inalienabil de a se numi moldoveni sau români, cum vor ei, conform tuturor instrumentelor de drept internaţional care statuează că identitatea naţională este cea liber asumată individual, de fiecare cetăţean! Vă sugerez să citiţi, dacă nu aţi făcut-o deja, studiul meu din Analytical, pe acest blog, cu titlul “Două State şi o Naţiune?”

   Dacă aţi urmărit relatările presei române, ca şi declaraţiile oamenilor politici din România, veţi fi observat o mistificare inutilă şi stupidă. Sau, dacă nu aţi observat-o, o aflaţi acum de la mine!

   Ponta zice: “Am primit cu bucurie decizia Curţii Constituţionale din Republica Moldova, prin care limba română este recunoscută drept limbă oficială în Republica Moldova”! (http://gov.ro/ro/stiri/mesajul-primului-ministru-victor-ponta-privind-decizia-curtii-constitutionale-din-republica-moldova&page=1).

   Băsescu zice: “Prin decizia de astăzi a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova s-a stabilit că limba oficială a Republicii Moldova este limba română.” (http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=14697&_PRID=lazi).

   Încă o dată liderii politici de la Bucureşti nu se ridică la înălţimea rolului pe care îl au în faţa naţiunii române. Mint pentru atât de puţin! Mint prin omisiune, dar cu nimic mai puţin grav! Pentru că Înalta Instanţă Constituţională din Moldova nu a stabilit că româna este limbă oficială şi atât, aşa cum afirmă cei doi, ca şi cum, din acest moment, în Moldova, s-a anulat caracterul oficial al limbii moldoveneşti! Sau s-a stabilit că sintagma “limbă moldovenească” a încetat să mai existe!

   Curtea Constituţională din Moldova a clarificat textul Constituţiei echivalând denumirea de “limbă moldovenească”, din textul constituţional, cu cea de “limbă română”, din Declaraţia de independenţă! Aşadar, până la modificarea Constituţiei, vorbitorii de limbă moldovenească, în Moldova, limbă de stat, se pot considera vorbitori de limbă română, automat limbă de stat. Pentru că, aşa cum ştim cu toţii, este vorba de aceeaşi limbă!

   Dacă ne uităm la Decizia Curţii, vedeam că aceasta a preluat evaluarea Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova:

   “Potrivit Academiei de Ştiinţe a Moldovei, limba de stat (oficială) a Republicii Moldova este limba română, iar sintagma ‘limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine’ din articolul 13 alin. (1) din Constituţie poate fi echivalată semantic cu limba română. În acelaşi timp, Academia menţionează necesitatea funcţionării limbii de stat a Republicii Moldova pe baza normelor ortografice ale limbii române.” (http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=512&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Textul-Declaratiei-de-Independenta-prevaleaza-in-raport-cu-textul-Constitutiei-Sesizarile-nr-8b2013-si-41b2013).

   Pentru că, în Preambulul Declaraţiei de independenţă, din 27 august 1991, se face referire la limba română (“legile şi hotărârile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin”), iar în articolul 13 din Constituţia Moldovei se precizează că “limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine”, Curtea a hotărât:

   “Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a hotărât că, în sensul Preambulului Constituţiei (PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, exprimate prin proclamarea independenţei Republicii Moldova-nota mea), Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate. De asemenea, Curtea a statuat că, în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează.” (http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=512&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Textul-Declaratiei-de-Independenta-prevaleaza-in-raport-cu-textul-Constitutiei-Sesizarile-nr-8b2013-si-41b2013).

   Aşadar, poate Curtea Constituţională să modifice textul Constituţiei? Nicăieri, în lume! Poate să-l interpreteze? Ăsta e rolul ei! Ce înseamnă asta? Că limba moldovenească este în continuare limbă de stat în Moldova! Dar, mai însemnă că, din acest moment, limba română este decretată, în sens constituţional, ca fiind aceeaşi limbă ca limba moldovenească şi poate fi precizată, inclusiv în documente oficiale, ca limbă de stat. Şi asta nu poate fi contestată de nimeni! Mare veselie la analfabeţii de la Bucureşti, din fruntea statului!

   Luaţi de aici, domnul Cătălin:

   Proces verbal al Şedinţei Sfatului Ţării din 27 martie 1918, când s-a hotărât Unirea cu România. Procesul verbal era în limba rusă (Oare, de ce? Fiindcă acei români din Moldova vorbeau mai bine rusa decât româna şi au făcut totuşi Unirea). Dar, ce scrie în document?

   “După propunerea Preşedintelui, secretarul Sfatului Ţării, deputatul Buzdugan dă citire declaraţiei, primite de către Sfatul Ţării în LIMBA MOLDOVENEASCĂ, care este ascultată în picioare de toată asistenţa”! (vezi Ciobanu Ştefan, “Unirea Basarabiei”, Cartea Românească, Bucureşti, 1929, pp. 225-239).

   Ia, spuneţi domnul Cătălin, i-a oprit pe acei patrioţi moldoveni să facă Unirea cu România, ca români, faptul că îşi numeau limba “MOLDOVENEASCĂ”? A protestat şeful guvernului român, Marghiloman, prezent la eveniment, în sensul protestelor şi luptei „multiseculare” ale triumviratului de vis Năstase-Băsescu-Ponta împotriva limbii „moldoveneşti”? Marghiloman era o minte strălucită! Cum ar fi putut să facă aşa ceva?

   Cel mai înjurat, la Bucureşti, lider politic din Republica Moldova, este, astăzi, Voronin! Am o veste extrem de proastă pentru dumneavoastră! Voronin, aşa comunist şi KGB-ist şi klingonian şi anti-român şi cum or mai vrea să-l numească unii imbecili de la Bucureşti, are o aplicare mai bună la respectarea drepturilor omului (dacă vorbim de asumarea identităţii naţionale), din perspectiva Convenţiilor europene, decât vor avea, vreodată, Băsescu sau Ponta. Iată ce spunea comunistul Voronin, în discursul său, în şedinţa Parlamentului din 26 decembrie 2003, la Chişinău:

   “Pentru că majoritatea persoanelor, care fac parte din naţionalitate titulară se autodefinesc drept moldoveni, iar limba şi-o numesc moldovenească? OR, ÎN CONFORMITATE CU VALORILE EUROPENE, ALTE MODALITĂŢI DE ABORDARE A PROBLEMEI PUR ŞI SIMPLU NU POT EXISTA. INTELECTUALITATEA NOASTRĂ SUPERINSTRUITĂ POATE SĂ-ŞI NUMEASCĂ PROPRIUL POPOR CHIAR ŞI DE TREI ORI ROMÂN, ÎNSĂ, ACEST POPOR ESTE ÎN DREPT SĂ SE NUMEASCĂ DOAR AŞA CUM CONSIDERĂ EL ÎNSUŞI.

   Şi să-l numeşti cu de-a sila altfel, bazându-te pe nişte construcţii artificiale, născute în piaţă sau prin cabinete, nu este altceva decât totalitarism şi stalinism. DE ASEMENEA, NU TREBUIE SĂ ÎNCERCĂM SĂ-I NUMIM, ÎN MOD SILNIC, MOLDOVENI PE CEI CARE SE CONSIDERĂ ROMÂNI.

   În acest context, vreau să spun încă o dată ceea ce am afirmat în repetate rânduri. NU EXISTĂ ŞI NICI NU POT EXISTA DEOSEBIRI ÎNTRE LIMBILE MOLDOVENEASCĂ ŞI ROMÂNĂ. AICI NU SÎNT NECESARE DOVEZILE LINGVIŞTILOR. ESTE UN FAPT EVIDENT.

   Însă, e evident şi faptul că noi, moldovenii, oamenii pentru care limba moldovenească este limba maternă, ne numim astfel limba deja de şase secole, în timp ce în statul vecin ea a început să fie numită limbă română doar nu demult. Oricum, aceasta este opţiunea popoarelor. ŞI DACĂ MAJORITATEA MOLDOVENILOR, MAI DEVREME SAU MAI TÎRZIU, SE VOR CONSIDERA ROMÂNI, IAR ROMÂNII VOR DECIDE DIN NOU SĂ-ŞI NUMEASCĂ LIMBA CUMVA ALTFEL, NICI O PUTERE NU ESTE ÎN DREPT SĂ-I ÎMPIEDICE SĂ FACĂ ACEASTA.”

   Josette Durrieu, raportor pentru Moldova al Consiliului Europei, îi dădea dreptate lui Voronin încă din 18 aprilie 2002, într-un interviu pentru Radio România Actualităţi:

   “Este vigilentă (România-n.n.) şi faţă de moldovenii care vorbesc limba română şi care a devenit acum limba moldovenească. Este aceeaşi limbă, dar, în Moldova, se numeşte limba moldovenească şi este adevărat că sunteţi foarte sensibili, din punct de vedere cultural, faţă de faptul că acest popor, care reprezintă 61% ca expresie lingvistică, trebuie să poată continua să folosească limba moldovenească şi să perenizeze cultura moldovenească”.

   Învăţaţi de la un comunist moldovean şi de la Europa civilizată, domnul Cătălin, că de la Băsescu sau Ponta nu prea aveţi ce! Sărbători fericite!

   • Domnule Stan, trebuie sa recunosc faptul ca nu ma asteptam la un raspuns asa complex din partea dvs.! Va cunosc foarte bine stilul, stiu ca intotdeauna sunteti foarte documentat si faceti analize pertinente, nu cred ca exista vreun text scris de dvs. pe care sa nu-l fi citit, astfel ca stiu si articolul “Două State şi o Naţiune” insa legat de limba moldoveneasca, ma gandeam ca ma veti expedia furios prin 2-3 propozitii seci, spunandu-mi poate, ca azi sunt alte realitati decat cele din nouazeci.

    Va multumesc mult pentru explicatii! Am citit cu interes si cu mare placere comentariul dvs. APRECIEZ informatiile si MAI ALES, TIMPUL pe care MI L-ATI ALOCAT! Acum vad altfel lucrurile si inteleg cata dreptate are Voronin.
    Legat de treaba cu invatatul…dincolo de ironiile dvs., chiar nu aveam pretentii vreodata ca pot invata ceva de la autoritatile romane…Sarbatori fericite si dvs.!

 7. Buna ziua dle Stan,
  Daca aveti timp poate reveniti cu o postare legat de evenimentele de la Vilnius; retragerea Ucrainei si parafarea acordului de catre Republica Moldova.

  Care credeti ca vor fi actiunile Rusiei in continuare?E posibila o recunoastere a Transnistriei?

  Mai e posibil ca Ucraina sa se razgandeasca?

  Multumesc

  • Foarte scurt, domnul Alex! Nu cred că mă voi referi mai amplu, în curând, la episodul Vilnius! Lucruri previzibile, în grafic, no issues! Le-am anunţat exact aşa chiar în Comentariile de pe acest blog, cu multă vreme în urmă. Rusia nu va face nimic special după Vilnius! Premierul ucrainean Mykola Azarov spunea, pe 26 noiembrie 2013: “Dacă nu ne-am fi soluţionat diferendul cu Rusia, ne-am fi confruntat cu o catastrofă economică”! (http://www.antena3.ro/externe/uniunea-europeana/premierul-ucrainean-rusia-se-afla-la-originea-deciziei-ucrainei-de-a-nu-mai-semna-acordul-de-asociere-cu-ue-236046.html).

   Premierul rus Medvedev spunea, la rândul său, pe 23 septembrie 2013: “Semnarea acestui acord cu UE va pune capăt unui regim special, unui regim de parteneriat, care a fost aplicat până acum cu Ucraina. Vom continua să fim prieteni, să facem comerţ, dar va fi un comerţ fără niciun privilegiu, poate chiar şi cu restricţii”! (http://www.mediafax.ro/externe/medvedev-ucraina-isi-va-pierde-privilegiile-comerciale-cu-rusia-daca-se-asociaza-cu-ue-11381158). End of Story!

   Sigur, noi putem glosa prosteşte pe tema drumului european al Ucrainei, o ţară a cărei economie depinde masiv de relaţia cu Rusia şi în care jumătate din populaţie doreşte o apropiere de Moscova, nu de Bruxelles! Noi putem perora imbecil pe tema “presiunilor” Rusiei asupra Ucrainei, pentru a-i bloca “drumul” spre Europa! Să fim bine înţeleşi! Acest tip de peroraţie este întâlnită şi la oficialii americani sau ai UE, dar acolo nu este vorba de imbecilitate! Câtuşi de puţin! Este vorba de politică! Abilă şi aplicată, cu interese fireşti, politice, dar şi de natură economică şi comercială! E de-a dreptul stupid să crezi că Rusia nu face o politică la fel de abilă şi aplicată, mai ales că are pârghii mai puternice decât UE sau SUA în Ucraina!

   Întrebarea este simplă: Poate Ucraina să opteze, în prezent, pentru o relaţie privilegiată cu UE, în detrimentul celei cu Rusia? Fiindcă nu se poate cu amândouă în acelaşi timp! Răspunsul este simplu: NU! Restul e politică aplicată sau prostie. În evaluările din presa română este vorba de prostie.

   1. Ucraina nu se va răzgândi în viitorul previzibil, fiindcă nu are resurse să o facă, iar Europa nu poate înlocui Rusia în economia ucraineană!

   2. Rusia nu va recunoaşte niciodată Transnistria (nu are nevoie), dar s-ar bucura enorm dacă România s-ar uni mâine cu Moldova, aşa cum vor proştii din ţara noastră, stimulaţi de visurile lui Băsescu de a fi un fel de Cuza de Chirpici. Controlul Rusiei asupra politicii româneşti, nu numai aspra politicii moldovene, ar redeveni important şi definitoriu pentru această parte a lumii. Nu comentez suplimentar, pentru că proştii din România au o calitate primordială: sunt “patrioţi”! De ce să le stric eu cheful? Cheers!

 8. Domnul profesor Stan,

  Scriati mai sus :
  “…Americanii nu sunt proşti! Convorbirea telefonică cu Băsescu a fost inevitabilă pentru a-l informa exact pe preşedintele român despre nuanţele şi mesajul lui Biden către Ponta. Prestaţia premierului ne-a acoperit pe toţi de ruşine. Nu îmi amintesc caz similar, în istoria SUA, în care, după întâlnirea la nivel înalt, între un demnitar al Administraţiei de nivelul vice-preşedintelui şi un sef de guvern dintr-o ţară aliată, vice-preşedintele să simtă nevoia de consultări politice, pe telefon, cu şeful statului din ţara de unde venea şeful de guvern!

  „Doamne, ocroteşte-i pe români”, fiindcă asta vor, asta au!…”

  AS AVEA O INTREBARE, PE FONDUL COMENTARIULUI DUMNEAVOASTRA:
  PE CE VA BAZATI CAND AFIRMATI CA TELEFONUL VICE-PRESEDINTELUI A FOST CU SCOP CONSULTATIV ? BAZANDU-MA PE IPOTEZA CUM CA BAIETII ASTIA DOI, RECTE BASESCU SI BIDEN FAC PARTE DIN ACEEASI GRUPARE , SCOPUL TELEFONULUI A AVUT CARACTER INFORMATIV…
  CE CONTRA-ARGUMENTE AVETI ? VA MULTUMESC. NUMAI BINE. NE LIPSITI LA TV. 🙂

  • Nu sunt avocatul nimanui , dar nu ma pot abtine D-le Valerian Stan, apropos de comentariul Dvs. in care spuneti :
   „Doamne, ocroteşte-i pe români”, fiindcă asta vor, asta au!…”…..and… “BAIETII ASTIA DOI, RECTE BASESCU SI BIDEN FAC PARTE DIN ACEEASI GRUPARE”.
   Nu sunteti departe de adevar, dar…. :
   Argumente?…..one moment please….
   1. Romania Iluziilor……Când adevărul dispare, dispare şi raţiunea. Lipsa raţiunii naşte minciuni. Minciunile nasc iluzii.
   Detalii?
   O femeie în vârstă de 61 de ani din Iaşi a murit în timp ce stătea la coadă la moaştele “Sfintei” Parascheva. Medicii au stabilit cauza decesului ca fiind un stop cardio-respirator.
   Epilog :
   Pentru că o coadă kilometrică precum aceasta la un “mort care face minuni” ne arată exact unde suntem noi ca ţară. Îar România nu se află în secolul XXI, ci în plin Ev Mediu.

   2. Eii, aici situatia se schimba D-lor :
   Partidul Democrat al SUA
   Este cel mai vechi partid politic din Statele Unite ale Americiişi unul dintre cele mai vechi din lume. De asemenea, are un număr foarte mare de membri înregistraţi,aproximativ 72 de milioane. Simbolul partidului este măgarul.Doctrina partidului se aseamănă culiberalismul. Susţine drepturile minorităţilor, libertatea de expresie,capitalismul. În general, politicienii partidului sînt în favoarea dreptului laavort.Fiind un partid de dimensiuni importante, există mai multe curente de opinie interioare. Cea mai importantă pondere în cadrul partidului o au progresiştii.Partidul Democrat din SUA ne ofera un tablou destul de eterogen: de la diatribele antiglobalizare ale NoiiStangi la liberalismul economic al Noilor Democrati, de la pozitiile tip New Deal ale Vechii Linii in problemele legate de sistemul de pensii si de asigurari pana la abordarile de tip Choice Generation ale Noilor Democrati. Conceptiile lui John Edwards asupra misiunii si dimensiunilor guvernului difera in modsemnificativ de cele ale lui Bill Richardson. Feluritii izolationisti, mai noi sau mai vechi, sunt si ei departe decei care inteleg necesitatea implicarii active in politica international.
   Preşedinţi americani promovaţi de Partid : Andrew Jackson; Martin Van Buren; James K. Polk ; James Buchanan; Andrew Johnson; Grover Cleveland; Woodrow Wilson; Franklin D. Roosevelt; Truman;
   John F. Kennedy; Lyndon B. Johnson; Jimmy Carter ; Bill Clinton si Barack Obama.

   Deci :
   Langa cine punem pe Basescu si PD-ul romanesc ?
   Epilog :
   May they get comments?

   • Pana raspundeti Dvs., am eu un raspuns la 2. Epilog, unde zic :

    “Langa cine punem pe Basescu si PD-ul romanesc ?”

    Raspuns :
    Langa simbolul Partidului Democrat al SUA.

    P. S
    Aceasta completare nu cred ca va fi agreata de gazda noastra, Dl. Valentin Stan, poate numai sa zambeasca la vederea ei.
    Oricum ar fi….s’auzim numai de bine!

    Do you?

  • Domnul Valerian Stan, sincer, nu prea înţeleg întrebarea dumneavoastră! Citaţi dintr-un comentariu al meu (Submitted on 2013/10/25 at 3:01 am | In reply to log.), la „România ca o Bacantă: Goală, Beată şi Fără Apărare! Şi Fără Schengen!”. În acel comentariu precizez că acea convorbire telefonică Biden-Băsescu, iniţiată de american, în chiar timpul vizitei lui Ponta în SUA, a avut rol de “informare” pentru Băsescu, dar şi de “consultări politice”! Şi mă întrebaţi ce “contra-argumente” am! Îmi cereţi să mă contrazic? Să vă dau contra-argumente la afirmaţiile mele? Mai întâi, ce am scris acolo este o evaluare a mea, pe baza expertizei de care dispun în domeniul relaţiilor internaţionale şi diplomatice şi niciodată nu mi-am lăsat evaluările văduvite de argumente! Argumentele sunt doldora în chiar comentariul meu din care citaţi! Atenţie, pe mine nu m-a sunat Biden să-mi spună de ce a telefonat la Cotroceni şi nici Ponta nu mă ia cu el în delegaţiile oficiale, ca să fiu de faţă la ce discută cu înalte oficialităţi de pe mapamond. Aşa că nu prea pot să descriu, pe blog, toate minciunile pe care le spune acolo. Mă limitez la a vă povesti despre minciunile lui publice, pe care, oricum, nu le înţelege cam nimeni prin România, dacă sunt spuse în America!

   Hai să lămurim câteva lucruri, din nou, cu precizarea că este ultima oară când mă refer, în Comentarii, la recenta vizită a lui Ponta în SUA, deoarece voi prezenta o analiză mai amplă, într-o postare specială, în curând (scuze tuturor celor care o aşteaptă, dar sunt total debordat în perioada asta, fiţi îngăduitori cu mine!).

   Victor Viorel Ponta (cum îi place lui Băsescu să-i spună) a făcut câteva erori teribile în această vizită, care au developat atât puternică neîncredere a partenerului american în premierul român, cât şi unele date esenţiale de caracter şi personalitate ale omului politic Ponta, pe care România le va resimţi puternic în următorii ani. Aşa cum am precizat, deja, telefonul lui Biden era invitabil, fiindcă Ponta a transformat întâlnirea cu vice-preşedintele american, de la Casa Albă, dintr-o întâlnire SUA-România, într-o întâlnire ostentativ SUA-PSD! Practic, a încălcat protocolul diplomatic al acestor întâlniri prin excluderea din delegaţia română a şefului misiunii diplomatice a ţării noastre în capitala americană.

   Excluderea diplomatului român, care era obligat, prin funcţie şi job description, să informeze atât Centrala MAE (chiar dacă ministrul român de externe a fost şi el la întâlnirea cu Biden), cât şi pe preşedintele României, cu privire la datele întâlnirii şi mesajul american către Ponta, avea să trezească, inevitabil, by the book, suspiciuni părţii americane. Este evident că eliminarea şefului misiunii diplomatice din delegaţie a avut drept scop ţinerea sub obroc a mesajului lui Biden, pe care Ponta l-a dorit a fi cunoscut doar de ciracii săi PSD-işti, cu care a mers la întâlnire. Ponta a considerat că orice i-ar spune americanul, dacă nu “răsuflă” nimic dinspre membrii delegaţiei române (ciracii lui sunt de încredere), el va putea minţi fără restricţii cu privire la mesajul primit, în aşa fel încât să-i fie bine, mai ales dacă mesajul ar fi fost nefavorabil! Simplu!

   Suspiciunile americane au fost confirmate de ieşirile publice imediate ale lui Ponta, chiar pe solul american, la televiziunile româneşti controlate de PSD şi nu numai, după întâlnirea cu Biden, când a explicat mesajul direct al vice-preşedintelui american printr-o răstălmăcire grosolană, despre care am scris în Comentariul din are citaţi şi dumneavoastră (Submitted on 2013/10/25 at 3:01 am | In reply to log.). Practic, Biden a avut confirmarea că Ponta minte pentru opinia publică din România. Mesajul oficial al Casei Albe, postat pe site-ul instituţiei, era redactat în termeni diplomatici, prin care americanii au manifestat maxim respect pentru ţara noastră, insatisfacţia părţii americane faţă de prestaţia premierului român fiind sugerată cu multă eleganţă protocolară.

   Faptul că Ponta nu s-a putut abţine şi a trecut la “explicarea” publică a mesajului american, printr-o răstălmăcire neruşinată, a obligat partea americană să-l contacteze imediat pe Băsescu. Preşedintele român era, evident, la curent cu insatisfacţia părţii americane faţă de prestaţia lui Ponta (încă din vara lui 2012), iar “explicaţiile” publice ale premierului cu privire la mesajul american erau atât de grosolane şi atât de mincinoase, încât americanii au simţit nevoia să informeze direct pe preşedinte despre cele discutate la Casa Alba! Mai ales că acel canal diplomatic de informare, pentru partea română, singurul din care Băsescu putea afla ce s-a întâmplat la Casa Alba, fusese tăiat de Ponta. Informarea făcută lui Băsescu de Biden a avut, evident, şi rol de consultare, Biden nefiind agentul diplomatic al lui Băsescu, ci un partener, într-o alianţă între ţări.

   Afirmaţia dumneavoastră cum că “BAIEŢII AŞTIA DOI, RECTE BĂSESCU ŞI BIDEN FAC PARTE DIN ACEEAŞI GRUPARE” nu aparţine comentariului meu din care citaţi. Este evaluarea dumneavoastră! Nu ştiu dacă cei doi fac parte din aceeaşi grupare, dar, certamente, minciunile grosiere şi profund nejustificate, pe care acest “om de stat” (Ponta), născut politic din cea mai autentică tradiţie a minciunii de tip comunist, le-a livrat românilor, cu privire la vizita sa în SUA, i-au anulat şi bruma de acceptabilitate pe care o avea în ochii americanilor! Să fim bine înţeleşi! America respectă România şi voinţa românilor la urne. America va lucra cu plagiatorul penibil (declarat, ca atare, de Universitatea Bucureşti, unde eu sunt profesor, nu de mine), dar România va pierde enorm în relaţia cu SUA, în fiecare secundă, în care acest om se va afla într-o funcţie de reprezentare în stat. România va pierde enorm nu numai în raport cu SUA, ci cu întreaga comunitate occidentală, care îl dispreţuieşte profund pe acest discipol al lui Iliescu şi tot ce reprezintă el!

   Ideea că minciuna comunistă, de la sânul căreia şi-a supt seva politică, îl poate propulsă şi pe plan internaţional, aşa cum l-a propulsat în ochii unui popor primitiv, nedesprins cu exerciţiul civic şi democratic şi care, de 20 de ani încoace, îşi plânge soarta după opţiunile catastrofice pe care le face la urne, consumând minciunile unor aleşi, de la Iliescu la Băsescu şi continuând cu Ponta, este falită! Atenţie, aici, domul Valerian Stan! Preşedintele Bill Clinton, un membru al partidului actualului preşedinte american, pentru care Obama are un imens respect, a explicat pe 3 iulie 1997, în The Roosevelt Room, presei europene, de ce nu a propus intrarea României în NATO, la summit-ul de la Madrid:

   “Ce au făcut românii este extraordinar (terrific), este a doua ţară ca mărime în Europa Centrală. Este mare, are o populaţie numeroasă, este strategic plasată şi românii vor în NATO. Dar au pornit pe acest drum de mai puţin de un an. Ţările care sunt primite în NATO acum (Cehia, Polonia, Ungaria-nota mea) au avut deja suişurile şi coborâşurile în economie, în sistemele politice, au avut alegeri, au trecut prin toate tensiunile pe care le trăieşti când treci de la comunism la democraţie”!

   Înţelegeţi, domnul Stan? Clinton spune că, în 1997, România, condusa de şapte ani de Iliescu, abia începea să treacă, de abia o jumătate de an, de la comunism la democraţie! Dar ce se întâmplase cu o jumătate de an înainte? Plecaseră comuniştii lui Iliescu de la putere şi veniseră în fruntea statului Emil Constantinescu şi Convenţia Democrată! Sigur, România a intrat în NATO (2004) sub acelaşi Iliescu (ca urmare a eşecului Convenţiei Democrate şi personal al lui Constantinescu), dar deja se produsese 11 septembrie (2001)! Americanii erau nevoiţi să lucreze cu comuniştii de la Bucureşti, în războiul împotriva terorismului internaţional, care ameninţa altfel decât în 1997 securitatea SUA! În plus, Iliescu nu i-a minţit niciodată în faţă, şi la aşa magnitudine, cum o face Ponta!

   Oricum, românii au revenit la vechile amoruri! Emulul lui Iliescu, adeptul lui Che Guevara, este şeful guvernului! OK, America poate lucra cu el, daca asta vor românii! Să vă mai spun ceva, ca să înţelegeţi complet situaţia! Ponta nu minte doar în relaţia cu americanii. Acum câteva zile, l-a răstălmăcit grosier pe preşedintele Comisiei Europene, Barroso, care s-a referit la neintrarea României în spaţiul Schengen în 2014. Ponta a explicat afirmaţiile lui Barroso printr-o minciună înspăimântătoare, care a oripilat cancelariile occidentale. L-a răstălmăcit mai grobian decât pe Biden. Guess what! Barroso nu a reacţionat printr-un telefon la Băsescu! Nu are nevoie, se întâlneşte cu Băsescu des la Consiliul European şi în alte împrejurări, aşa că poate să-i transmită direct dacă are vreo apăsare legată de minciunile unui plagiator, pus premier de poporul român. Aşadar, oamenii din România nu au aflat nimic dintr-un comunicat al Cotrocenilor, ca în cazul telefonului lui Biden.

   Presa occidentală a păstrat şi ea tăcerea, fiindcă nu e interesată de soarta României în spaţiul comunitar, decât din perspectiva liberalizării pieţii muncii din 2014, fiindcă se teme de influxul de români în Europa instituţionalizată. Abia de aici apar referirile cu privire la Schengen, deşi cele două nu sunt legate. Presa occidentală nu are apăsări legate de minciunile lui Ponta, un plagiator omologat şi dispreţuit peste tot în Europa şi Nord America, în ciuda zâmbetelor protocolare şi a întâlnirilor, prin care este recunoscută voinţa poporului român de a fi reprezentat de un plagiator şi nu valoarea personală a personajului Ponta, cum ii place acestuia să creadă!

   Dar, în România, minciunile lui Ponta în relaţia cu Barroso, pe tema sensibilă Schengen, ar fi trebuit observate şi sancţionate imediat (eu nu am reacţionat încă pentru că îmi place să ascult tăcerea presei în chestiuni vitale pentru România, dar o voi face, în curând, pe acest blog, când va veni sorocul). Nicio o publicaţie din România, niciun mare sau mic analist, nicio instituţie academică sau civică nu au observat ceva. Ştiţi de ce? Fiindcă nu pot! Asta este societatea românească, superficială şi lipsită de expertiză în acest domeniu, chiar la vârful “elitelor” sale! False elite!

   De aceea poporul este atât de vulnerabil la minciuna pontistă. În rest, mare succes mediatic cu vizita chinezilor la Bucureşti! Cu tot respectul meu faţă de puterea chineză, domnul Ponta, acest nou Nicolae Milescu Spătarul, redescoperitor al drumului spre China, este exact ceea ce merită poporul român! Dispreţul Americii şi al Europei occidentale faţă de impostura şi caracterul acestui om nu au echivalent în istoria modernă, dar ce contează! Trăiască minciuna, găleata cu orez rânced, ca pomană electorală, coada la moaşte şi evident: JOS BĂSESCU! TRĂIASCĂ PONTA! Apropo, Ponta a fost azi la Peştera Sfântului Andrei, unde a stat la coadă! Poporul şi Biserica sunt în extaz! It is good enough for the Romanian people! Cheers!

   • DOMNUL PROFESOR,

    VA MULTUMESC PENTRU RASPUNS. SCRIATI MAI SUS :”..Ponta a transformat întâlnirea cu vice-preşedintele american, de la Casa Albă, dintr-o întâlnire SUA-România, într-o întâlnire ostentativ SUA-PSD! …” CONSIDERATI CA INTRE LIDERII DE AZI AI LUMII MAI EXISTA DIFERENTIERI DE DOCTRINA ? PERSONAL CONSIDER CA PONTA A FOST ACOLO IN CALITATE DE REPREZENTANT DE RANG INALT AL ROMANIEI, ORICE S-AR ZICE SI EVENTUAL ORICE AR FI INCERCAT ACESTA SA DETURNEZE SCOPUL INTALNIRII INTR-UNUL SUA-PSD( FARA LOGICA DUPA PAREREA MEA…).
    PE DE ALTA PARTE NU CRED CA VOM AFLA VREODATA CU ADEVARAT CONTINUTUL CONVERSATIEI BIDEN -PONTA, ORICATE SPECULATII AM FACE…
    IMI CER SCUZE PENTRU STANGACIA MESAJULUI…
    VA DORESC SARBATORI FERICITE.

 9. Ne decuplăm de Europa?….D-le Valentin Stan.

  Pe nesimtite aproape, Romania se rupe de plutonul european si ramane intr-o zona gri, periferica si vulnerabila. Semnele sunt mai multe, daca stii sa le citesti. Cel mai evident este amanarea aproape sine die deja a intrarii in Spatiul Schengen.

  Vizita premierului chinez Li Keqiang la Bucuresti pentru summit-ul liderilor din China si statele Europei Centrale si de Est, a dat frisoane la Bruxelles. “Aceasta decizie are in mod cert aparenta unei strategii ‘divide si cucereste’, care pare calculata pentru a pune presiune pe Bruxelles intr-o perioada in care sunt in desfasurare mai multe dispute comerciale”, a declarat un diplomat european, sub protectia anonimatului, pentru Financial Times.

  Nu cred ca eram in pozitia de a provoca in felul acesta liderii europeni, indiferent cat de adanca este obsesia pentru investiile Chinei in Romania, deocamdata consistente doar in complexul Europa.

  Diplomatia nu a fost niciodata punctul nostru forte, dar acum a devenit o nenorocire “gestionata” de unul dintre cei mai slabi ministri de Externe din ultimii 23 de ani.

  Europa este satula de noi pana in gat, de neseriozitatea si tafnele noastre de copil teribil si cam retardat, dar a apucat sa ne primeasca si, in acest moment, excluderea ar avea un cost mai mare decat tolerarea, dar intr-o pozitie inferioara, cat timp nu mai dam iar foc casei. SUA are interese strategice cu care avem norocul sa ne intersectam in virtutea pozitiei geografice.

  Basca :

  Ucraina a suspendat negocierile cu Uniunea Europeană.
  Whattt???

  MOLDOVENII, FĂRĂ VIZE ÎN UE DIN 2015. Anunţul a fost făcut de preşedintele Comisiei Europene.
  Whatttt?

 10. Buna ziua domnule Stan. Am descoperit acest blog de putin timp si este interesant. Ce are Romania sau UE de pierdut din faptul ca Ucraina nu a ales drumul integrarii europene.

  • Sigur ca Dl. Stan va avea o interpretare mult mai laborioasa decat mine, insa incerc si eu sa raspund D-lui Dan :

   După o pauză de 10 ani în dialogul interparlamentar dintre Ucraina și România, o delegație parlamentară de la București va face o vizită la Kiev, săptămâna viitoare. La începutul anului 2014 și premierul român Victor Ponta este așteptat în Ucraina, a anunțat ambasadorul Ucrainei la București, Teofil Bauer, în cadrul unei conferințe de presă.
   Întrebat care este cauza amânării frecvente a vizitelor la nivel înalt dintre cele două state vecine, Teofil Bauer a menționat că „invitații din partea ucraineană au fost transmise nu o singură dată”.
   Ambasadorul s-a arătat sigur că odată cu asocierea Ucrainei la UE, Kievul și Bucureștiul vor gestiona mai ușor disensiunile din dialogul bilateral. Bauer a enumerat problema minorităților etnice, cea a combinatului siderurgic de la Krivoi Rog și a canalului Bystroe, care, potrivit lui, „rămân nerezolvate din an în an”. „Bineînțeles că aderarea Ucrainei la UE ne va pune în față sarcini în ceea ce privește asigurarea drepturilor minorităților etnice. Noi știm care sunt criteriile UE în acest sens și conștientizăm responsabilitatea care ne așteaptă”, a subliniat diplomatul.
   În cadrul aceleiași conferințe, Teofil Bauer a menționat că în ultimii doi ani cooperarea dintre Ucraina și România a devenit mai activă. „Am semnat două acorduri interguvernamentale și pregătim semnarea a încă patru”, a anunțat ambasadorul. Potrivit lui, urmează să fie semnat un acord privind micul trafic la frontieră și unul care propune efectuarea de controale comune la punctele de trecere a frontierei de către grănicerii ucraineni și polițiștii de frontieră români.
   Agenţia de presă KARADENIZ-PRESS precizează că ultima vizită a unui prim-ministru ucrainean în România a avut loc în ianuarie 2002, iar ultima vizită la nivel de șef de guvern din România a fost în martie 1996.
   Actualii președinți ai României și Ucrainei – Traian Băsescu și Viktor Ianukovici – nu și-au făcut vizite reciproce. Cei doi șefi de stat s-au întâlnit pentru o scurtă întrevedere tet-a-tet în luna mai 2012, la summit-ul NATO din Chicago.

   Pe de alta parte :
   Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri că europenii sunt cei care folosesc “ameninţările şi şantajul”, ca răspuns la acuzaţiile potrivit cărora Rusia a exercitat presiuni pentru ca Ucraina să abandoneze acordul cu UE, relatează AFP.
   Cancelarul Germaniei Angela Merkel a anunțat că va purta o discuție lămuritoare cu președintele Rusiei, după ce Ucraina a decis să se retragă din acordul de asociere cu UE. Rusia criticase acordul în repetate rânduri.
   Cazul Timoșenko, principalul diferend

   Nu doar criticile Rusiei au dus însă la retragerea Ucrainei din acordul de asociere cu UE. Principalul diferend între Kiev și Bruxelles este tratamentul aplicat fostei premiere Iulia Timoșenko, aflată în închisoare, unde s-a și îmbolnăvit. La negocierile cu partea ucraineană, reprezentanții europeni au cerut ca doamnei Timoșenko să i se permită să părăsească țara. Parlamentul de la Kiev a respins însă prevederile legale care ar fi permis acest lucru.

  • Domnul Dan, scuze pentru răspunsul scurt! După părerea mea, nimic! Înţelepciunea decidentului politic este să extragă din orice evoluţie internaţională maxim de profit pentru poporul său. Oricât ar părea de paradoxal, abandonarea sau “amânarea” proiectului european de către Ucraina şi de către UE pentru Ucraina, despre care eu am scris, deja, în Comentariile de pe acest blog, răspunzând celor interesaţi, ar putea să pună România comunitară într-o poziţie cheie în raporturile cu Ucraina, dar şi cu Rusia!

   Nu am nicio îndoială că actualii guvernanţi vor rata total această oportunitate (în lipsa oportunităţii apropierii Ucrainei de UE), despre care să-mi permiteţi să nu dau detalii, fiindcă eu nu-l consiliez pe domnul Ponta, nici măcar pe acest blog! Vă mai scriu doar atât: anumite evoluţii la Vilnius, în ceea ce priveşte Moldova, vor fi atât de prost gestionate de România, încât, fără a ne face utili sau simpatici faţă de aliaţii din UE, vom reuşi să mai deteriorăm un pic relaţia cu Rusia! Ceea ce, trebuie să recunoaşteţi, este o performanţă! Mă verificaţi în următoarele zile. Cheers!

   • Zice Dl. Stan : …..“în ceea ce priveşte Moldova, vor fi atât de prost gestionate de România, încât, fără a ne face utili sau simpatici faţă de aliaţii din UE, vom reuşi să mai deteriorăm un pic relaţia cu Rusia!”

    Da, daca ne gandim ca in ajunul Summitului de la Vilnius din 28-29 Nov.2013 Moldova riscă să repete situaţia din 1999, când în ajunul Summitului de la Helsinki, a căzut guvernul, ceea ce a dus la venirea comuniştilor la putere.

    Ori , relatiile Romano-Ruse :

    1. ar putea suferi din cauza Rusiei care nu vrea ca Moldova sa se orienteze spre UE.

    2. ar putea suferi si din cauza deciziei de amplasare in Romania a scutului anti-racheta de la Deveselu.

    3. iar Rusia priveşte cu nelinişte noile parteneriate care se fac în regiune, iar analiştii de la Moscova consideră că în ultima perioadă România şi-a extins prea mult influenţa militară şi energetică la Marea Neagră.

 11. Fara Schengen, mai pot accepta, dar fara Procuror European? A trecut destul de multa vreme de la decizia Camerei Deputatilor de a temporiza intentia Comisiei Europene privind reformarea Eurojust si crearea Parchetului European pentru investigarea fraudelor fondurilor europeane. Si nimic de comentat?

  Hmm … cineva mi-a spus ca “Mesajul este că România este condusă de o bandă de mafioţi” intr-un alt context. Ma gandeam sa reflectez la opinie in acest context nou al Parchetului European si al PSD-ului din CDEP. Si sa omit dovezile recent publicate de Catalin Tolontan privind sponsorizari de 1 mil de E in 2012 pentru reclama de la Eximbank, marite in 2013 si care s-au transformat recent in spoturi comerciale pe Romania TV si Antena 1. Ca prea miros aceste indicii a pesedeizare a celor doua televiziuni.

  Senatul este de acord in unanimitate (ma rog, comisia juridica).
  http://www1.agerpres.ro/comunicate/2013/10/22/comunicat-de-presa-senat-17-30-11

  Comisia Drepturilor Omului din CDEP spune pe 22 oct 2013 ca proiectul european este bun.
  http://www.cameradeputatilor.ro/comisii/drepturile_omului/pdf/2013/rd_1108.pdf

  Surpriza, desi nu pot gasi Avizul Motivat pe site-ul CDEP, la cautarea la care am gasit materialul comisiei, il indic doar dintr-o sursa scanata http://www.romaniacurata.ro/spaw2/uploads/images/aviz1.jpg

  Din presa: “Deşi avizul motivat trimis de Camera Deputaţilor nu înseamnă că România nu se va număra printre ţările care vor lua parte la iniţiativa CE de instituire a Parchetului European, este pentru prima dată când ţara noastră formulează la nivel instituţional o serie de obiecţii clare, de fond, cu privire la această propunere. De asemenea, susţin surse de la Bruxelles apropiate dosarului, România este singura ţară dintre cele membre care a trimis atât o opinie pozitivă, cu unele rezerve, din partea Senatului, cât şi una negativă, din partea Camerei Deputaţilor.”
  http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/camera-deputatilor-a-trimis-comisiei-europene-un-aviz-motivat-negativ-privind-propunerea-de-instituire-a-parchetului-european

  Si m-am uitat si eu la motivele avizului CDEP. Singurul care sta in picioare este cel legat de principiul securitatii juridice a cetateanului in privinta unor rigori arbitrare ale legii. Pentru ca nu imi este clar daca exista cai de atac asupra deciziilor procurorilor din acest Parchet.
  Dar, surpriza. “Will national courts be able to review the European Public Prosecutor’s Office’s actions? Yes, they will. The actions of the European Public Prosecutor’s Office can be challenged in the competent national court. Moreover, the competent national judicial authorities will be responsible for the prior authorisation of the European Public Prosecutor’s Office’s investigative measures where national law and EU legislation so require.”
  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-693_en.htm

  Mda, CDEP spune ca lipseste o argumentare suficienta din partea Comisiei, conform avizului CDEP. Asta nu era suficient “National law enforcement efforts are fragmented across Member States, which do not always take the action required to tackle crimes against the EU budget. Today, only 1 in 5 cases transferred by OLAF to the national prosecution authorities leads to a conviction. In addition, conviction rates vary considerably among Member States.” Precum si exemplele concrete date.

  Iar apoi concluzia ma lasa confuz. Avizul pare a recomanda Comisiei sa creeze Parchetul chiar in cadrul Eurojust in sistemul Colegiului de acolo. Care Colegiu nu pare a avea deloc competente operative (precum OLAF). Ci doar de intermediere si cooperare intre autoritatile nationale (in)competente. M-am uitat si doar reprezentantul Luxemburgului are competenta in criminalistica financiara.

  Ma rog, ce stiu eu, se pricep ei. Dar mi se pare relevant ca Eurojust are o bariera in
  “Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities’ financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.”
  In timp de Parchetul European ar fi independent de Parchetele Nationale. Curios acest amanunt. Dar ma poate lamuri Obreja cum sta treaba cu Parchetele Nationale si acest memorabil “sunt singurul vinovat” al Galei lui Bute.

  Dar sunt confuz pentru ca daca tot sugereaza CDEP ca Parchetul European ar putea fi util intr-o alta configuratie la nivel comunitar (Eurojust, deci nu national), cum se mai aplica atunci principiul subsidiaritatii? Eu credeam ca acesta din urma inseamna ca nu se impun de la nivel comunitar actiuni asupra statelor membre care nu sunt de competenta exclusiva a Uniunii sau care pot fi facute mai eficient/eficace la nivel national.

  Mai concret, daca Eurojust si European Public Prosecutor’s Office sunt institutii ale Comisiei Europene, atunci niciuna dintre ele nu este nationala, corect? A invoca principiul subsidiaritatii in a te opune uneia in favoarea alteia inseamna a te folosi de prevederea de mai sus prin care autoritatile nationale “actioneaza” (adica blocheaza intr-un sertar) cererile OLAF discutate in cadrul Colegiului Eurojust. Ca doar astfel pot deveni actiunile judiciare nationale mai “eficiente” decat cele de la nivelul Comisiei.

  Bine, n-am inteles mare lucru din argumentatia CDEP – in definitiv nici nu este pentru muncitori ca mine afisata pe site-ul CDEP. N-are cum sa fie vreo manevra din partea lui Zgonea si a bandei de mafioti pesedei. Oare din nou serviciile (mai nou invocate de Antonescu ca misunand in spatele lui Ponta)?

  • Excelentă dezbaterea cu privire la Procurorul european., pe care aţi generat-o pe blog, domnul Cristi C. Foarte bine că aţi trimis la documente. Le-am văzut pe cele pe care le-aţi invocat în ambele mesaje! Ar fi enorm de spus, evident nu mai am timpul de altă dată, dar v-aş scrie, în această fază, că, oricât de paradoxal ar părea, prevederile din Tratatul de la Lisabona nu rezolvă foarte clar apariţia instituţiei cu pricina. O face însă posibilă, dincolo de obiecţiile stupide ale domnului Zgonea. Şi aş vrea să fiu bine înţeles!

   Sunt, într-adevăr, probleme cu atribuţiile viitorului Procuror european, care procuror ar viza “crimes affecting the financial interests of the Union”, conform para. 1 din art. 86 al “Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union”! Clar, unele ţări UE nu vor marşa în proiect! Opoziţia încercat voalată şi stupidă a României se adaugă la argumentele contrare, mult mai pertinente ale altor state. La nivelul Comisiei Europene se produc anumite extrapolări în proiect, care indică semne de întrebare. Pe de altă parte, Parlamentul European are o marja de manevră redusă în acelaşi proiect, unde ceea ce se cere este, conform art. 86, doar “the consent of the European Parliament”!

   Dacă mă întrebaţi pe mine, vom avea o “cooperare consolidată”, în acest proiect, conform aceluiaşi art. 86 şi Titlului IV, art. 20 (PROVISIONS ON ENHANCED COOPERATION), adică numai o parte din statele UE vor marşa, urmând ca celelalte să se alăture când vor dori şi vor putea. Mă interesează, însă, în mod special, evaluarea dumneavoastră din primul mesaj din 21 noiembrie, foarte importantă pentru multe din proiectele europene: “Dar sunt confuz pentru că, dacă tot sugerează CDEP că Parchetul European ar putea fi util într-o altă configuraţie la nivel comunitar (Eurojust, deci nu naţional), cum se mai aplica atunci principiul subsidiarităţii? Eu credeam că acesta din urmă înseamnă că nu se impun de la nivel comunitar acţiuni asupra statelor membre, care nu sunt de competenţa exclusivă a Uniunii sau care pot fi făcute mai eficient/eficace la nivel naţional.”

   Mare atenţie! Situaţia este aşa cum voi arăta aici, încă la nivelul abordării conceptului sociologic de subsidiaritate, derivat din Enciclica papală Quadragesimo Anno (1931) a Papei Pius al XI-lea şi, apoi, la nivelul dezbaterilor pentru Actul Unic European (1987). Pentru prima oară, conceptul de subsidiaritate este exprimat în sensul său juridic în Tratatul de la Maastricht (iniţial, Titlul II, articolul 3b):

   “În domenii care nu ţin de competenţa sa exclusivă, Comunitatea va acţiona în concordanţă cu principiul subsidiarităţii, numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii propuse nu pot fi atinse suficient de Statele Membre şi, de aceea, datorită amplorii sau efectelor acţiunii propuse, ea ar putea fi mai bine îndeplinită de către Comunitate”.

   Este preluat aidoma în “Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union”, după Lisabona:

   “Article 5
   (ex Article 5 TEU)
   3. Under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive competence, the Union shall act only if and in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level”.

   Puteţi lesne observa că formula dumneavoastră, “eu credeam că acesta din urmă înseamnă că nu se impun de la nivel comunitar acţiuni asupra statelor membre, care nu sunt de competenţa exclusivă a Uniunii sau care pot fi făcute mai eficient/eficace la nivel naţional” trebuie nuanţată. Căci, UE poate acţiona în “zone ce nu ţin de competenţa sa”, acţiunea fiind dictată tocmai de ideea binelui general, ca urmare a efectelor acţiunii cu pricina (under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive competence, the Union shall act…). De fapt, subsidiaritatea este o autostradă cu două sensuri de mers. Unul, spre state, chemate să aplice decizii ce ţin de specificităţi naţionale şi altul, spre instituţiile comunitare chemate să aplice binele general.

   Or, conceptul de European Public Prosecutor este sensul spre instituţiile comunitare, de unde şi dificultatea unor autorităţi naţionale de a se înscrie într-o temă, ce pare a fi trasată în exces de “arhitecţii” din Comisia Europeană, se supune deciziei în Consiliu şi beneficiază doar de un consimţământ diluat din partea Parlamentului European.

   Nu cred ca serviciile noastre speciale joaca un rol aici. Cred că gaşca Ponta-Zgonea este speriată de rolul pe care instituţia Procurorului comunitar ar putea să o joace în demantelarea şmenurilor ordinare, pe care comuniştii FSN-işti din mega-partidul lui Iliescu/Ponta le joacă astăzi, pe spinarea proştilor din România, care îi votează, exact aşa cum l-au votat şi pe Băsescu!

   • Va multumesc foarte mult pentru nuantele importante detaliate. Sper ca m-au ajutat in intelegere, iar daca nu, nu din pricina lor.

    Si ma gandesc foarte serios daca nu as fi agreat varianta CDEP, in detrimentul celei pozitive a Senatului, daca as fi fost politician roman, de orice culoare, ancorat in mecanismele reale ale politicii romanesti (adica nu doar un liber-cugetator la tribuna).

    Sa punem numerologia la treaba. Fonduri europene: cam 150 miliarde. Fraude estimate: 300-500 milioane. Rata estimata de fraudare: 0.2%. Este mult, este putin? Sa vedem.

    Rata creditelor neperformante in zona Euro aproape 6% “The outlook for non-performing loans has worsened again as credit quality in the Eurozone has deteriorated more sharply than expected. Non-performing loans are expected to have hit 6.8% in 2012 and will reach a Euro-era high of 7.6% in 2013 (up 1% from the previous forecast).”
    Istoricul lor: http://www.tradingeconomics.com/euro-area/bank-nonperfoming-loans-to-total-gross-loans-percent-wb-data.html
    Daca privim UE ca pe o banca ce isi protejeaza plasamentele in tarile membre, o rata de 0.2% fonduri fraudate ar putea fi clasificata drept “sub-control”, comparand cu alte tipuri de pierderi precum cele din creditele neperformante de peste 3% pe care le sufera sectorul privat.

    Si astfel inteleg ca motivatia subsidiaritatii in relatia politicii romanesti fata de UE sta in traditia spagii.

    Trebuie puse in contrast o declaratie precum
    – Algirdas Šemeta, commissioner for Taxation, Customs, Audit and Anti-Fraud, said they must keep tackling fund abuses:
    “The fight is far from over. The Commission maintains its policy of zero-tolerance to fraud, and not one cent of taxpayers’ money should be lost to fraudsters. The Commission will continue to take every measure it can to protect the EU budget, and member States must also raise their game.”
    http://www.thecorner.eu/news-europe/eu-funds-fraud-credibility/12106/

    Adica se confrunta pe de o parte “zero-tolerance” cu “toleranta-aproape-zero” bastinasa (sau sud-est europeana).

    Altfel spus, in aplicarea principiului subsidiaritatii in aceasta privinta avem urmatoarele:
    – Comisia nu are exclusivitate in tratarea acestei fraude la nivel national, existand art IV din Codul Penal (301/2004), CRIME ŞI DELICTE CONTRA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE, deci trebuie atacate si celelalte conditii ale principiului deoarece erau legate prin SAU logic in expresie.
    – Este corect ca autoritatile nationale nu au toate aceeasi eficacitate in instrumentarea cazurilor (a se vedea exemplele date de Memo-ul Comisiei), dar aceasta este o conditie necesara dar nu suficienta in lipsa …
    – conditiei de “by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level”. Eu, in rolul de politician roman pe care mi l-am propus, sustin ca “toleranta-aproape-zero” este multumitoare si ca nu va avea niciun efect macroeconomic reducerea ei la “zero-tolerance”. Negand indeplinirea acestei conditii, trimit Comisia la plimbare.

    Deci, in spatele acestei constructii savante de subsidiaritate, eu, politician roman responsabil pentru finantarea masinariei de partid, trebuie sa acopar o strategie nationala care guverneaza politica romaneasca indiferent de culoare: fura putin si de peste tot (si niciodata “zero-tolerance”). Veniturile partidelor politice in Romania in 2012 au fost de 12 milioane de E (donatii si transferuri), bani curati, contabilizati. Nevoile reale sunt probabil mult mai mari (cu banii acestia faci doar doua milioane de pungi ale milei politice). De unde sa obtin banii? De la cotizantii saraci? Si un lucru care m-ar deranja destul de mult este un procuror european pus pe fapte mari, dornic de afirmare pe plan european.

 12. Din discursul lui Dan Voiculescu de la antena3 (http://www.antena3.ro/politica/dan-voiculescu-pnl-are-o-atitudine-imorala-fata-de-psd-pc-ar-putea-avea-candidat-la-alegerile-prezidentiale-234918.html) citez:

  “Eu sunt convins că semnarea pactului a fost necesară, la momentul respectiv. Eram într-un blocaj din care Victor Ponta trebuia să iasă cumva. Sunt culise ale diplomaţiei, ale relaţiilor foarte înalt care nu pot fi devoalate în public, dar ele, vă garantez că au existat la vremea respectivă.”

  Pe de alta parte conform:

  http://www.wall-street.ro/articol/Turism/157111/heinzmann-ramane-ceo-la-tarom.html

  “Potrivit unor declaratii ale lui Dan Pascariu, fostul presedinte al Consiliului de Administratie Tarom, ambasadorii Olandei si Belgiei la Bucuresti au facut presiuni pentru prelungirea mandatului lui Christian Heinzmann.”

  Nu am auzit ca aceste ambasade sa faca o dezmintire si presupun ca exista o parte de adevar.

  1.In legatura cu dl.Dan Voiculescu la ce tip de diplomatie se refera?Nu inteleg daca diplomatic se refera la discutiile politice interne sau internationale.

  2. Stirea a doua variaza un pic. Indiferent daca e adevarata sau nu intrebarea pe care o am este urmatoarea:

  E posibil ca decizia unei ambasade care isi sustine propriul cetatean sa contina suport si de la alte ambasade? Pentru Olanda dl. Heinzmann nu era cetateanul sau.Pe de alta parte astfel de sustineri trebuiesc efectuate prin comunicate publice ale ambasadei sau o ambasada poate sa transmita mesaje si intr-un mod “privat”, unde publicul sau presa nu va stii probabil niciodata.

  • “Eu sunt convins că semnarea pactului a fost necesară, la momentul……”….bla , bla , bla.

   Voiculescu si partidul lui ce incape intr-un Tico.

  • Domnul Ion Viorel,

   1. Dan Voiculescu vrea să sugereze că, vezi Doamne, pactul de “coabitare” Băsescu-Ponta, ar fi fost impus de presiunile externe ale aliaţilor occidentali ai României, care doreau o pace politică la Bucureşti! “Diplomaţia” subtilă, la care face referire, ascunde pretinse contacte cu puterile din Vest, care l-ar fi convins pe Ponta să se înţeleagă cu Băsescu, pentru o coabitare, funcţională politic în România.

   Încercarea lui Voiculescu este penibilă, pentru că vizează exonerarea lui Ponta de vina de a angaja politic un demers cu un lider invalidat la urne de cetăţeni, Traian Băsescu! Orice cooperare instituţională cu Băsescu era impusă de Constituţie în limitele ei, nu era nevoie de un pact politic reprobabil pentru orice cetăţean român cu jumătate de glagore în cap.

   Adevărul este că Băsescu avea nevoie de odioasa bucată de hârtie, pentru a se justifica în Vest, că îl pune pe Ponta premier, după ce trâmbiţase, în dreapta şi în stânga, că asta nu se va întâmpla niciodată! La rândul său, Ponta era înnebunit să capete, cât de cât, o validare pentru “excursiile” sale în Occident, pe care, culmea, credea că nu i-o poate oferi decât Băsescu! Un fel de certificat de bună purtare, pe care el, un plagiator jalnic (confirmat, ca atare, de Universitatea Bucureşti), să o poată vântura pe sub nasul unor lideri euro-atlantici, ca o contrapondere la becisnicia şi incompetenţa proprii!

   Nici Băsescu nu ştia că Vestul nu cumpără gogoşile unui trombonist politic, pe care îl îngăduie la masa lui, doar fiindcă e slugarnic, nici Ponta nu înţelegea că nu poţi cumpără onoarea, în Occident, cu firman de la un preşedinte repudiat de popor!

   2. Domnul Ion Viorel, panoplia mijloacelor diplomatice este infinită şi se pliază pe datele concrete ale situaţie specifice, pentru care este activată. Evident că, dacă este concert pe obiectiv, un cetăţean dintr-o ţară poate fi susţinut de mai multe ţări, prin ambasadele lor. Nu e nici prima, nici ultima oară!

  • Scuze, domnul Cătă! Nici chiar eu nu pot fi atât de performant pentru a mă mişca atât de repede, pe cât aş vrea. Dar mă ţin de promisiuni! Aşadar, revin!

   • Multumesc pentru raspuns, domnule Stan! Ma gandeam ca va veti supara ca v-am facut “neserios”.Scuzele sunt acceptate! A trecut ceva vreme de cand ati anuntat ca veti posta articolul cu vizita in SUA si am vrut doar sa ma asigur ca va tineti promisiunile!Asta am vrut sa aud! Asadar, va astept cu interes “sa reveniti”!

 13. Pe data de 9 septembrie apare in ziarul theguardian:

  http://www.theguardian.com/world/2013/sep/08/syria-chemical-weapons-not-assad-bild

  urmatoarea stire: “Assad did not order Syria chemical weapons attack, says German press”. Din articol, citez:

  President Bashar al-Assad did not personally order last month’s chemical weapons attack near Damascus that has triggered calls for US military intervention, and blocked numerous requests from his military commanders to use chemical weapons against regime opponents in recent months, a German newspaper has reported ,
  citing unidentified, high-level national security sources.

  The intelligence findings were based on phone calls intercepted by a German surveillance ship operated by the BND, the German intelligence service, and deployed off the Syrian coast, Bild am Sonntag said. The intercepted communications suggested Assad, who is accused of war crimes by the west, including foreign secretary William Hague, was not himself involved in last month’s attack or in other instances when government forces have allegedly used chemical weapons.

  adica Assad nu poate fi facut responsabil pentru atacul cu arme chimice.

  Pe data de 8 septembrie, John Kerry declara:

  “All of us agreed – not one dissenter – that Assad’s deplorable use of chemical weapons, which we know killed hundreds of innocent people…this crosses an international, global red line,”

  Este ca si cum John Kerry nu cunostea acest lucru, dar o tara NATO ca Germania cunostea acest lucru. Imi vine greu sa cred acest lucru, mai ales ca stirile sunt la o zi diferenta.

  Pe data de 11 septembrie apare in New York Times urmatorul articol al lui Vladimir Putin:

  http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html

  de unde citez:

  No one doubts that poison gas was used in Syria. But there is every reason to believe it was used not by the Syrian Army, but by opposition forces, to provoke intervention by their powerful foreign patrons, who would be siding with the fundamentalists. Reports that militants are preparing another attack — this time against Israel — cannot be ignored .

  adica nu Assad a ordonat atacul si fortele opozite.

  O reactie la acest articol apare pe 12 septembrie in CNN :

  http://edition.cnn.com/2013/09/12/politics/putin-syria-point-counterpoint/

  de unde citez:

  Britain agrees, with Prime Minister David Cameron saying last week that there was “further” evidence that al-Assad’s forces used chemical weapons, after research by the UK military laboratories in Porton Down suggested that traces of sarin gas in the soil and on clothing taken from a patient who was treated near an alleged attack were unlikely to have been faked.

  deci s-au gasit probe fizice si nu doar interceptari telefonice. Cred ca si Putin a stiut de aceste probe.

  Nu inteleg doua lucruri:

  -de ce John Kerry spune pe 8 septembrie ca Assad a folosit arme chimice, cand presa germana spune ca nu a folosit pe 9 septembrie, citand surse din servicile secrete germane.

  -de ce Putin sustine chiar ca situatia ar fi inversa?

  Personal nu stiu care ar fi adevarul si nu inteleg de ce Putin si Kery sustin doua variante diametral opuse si daca nu cumva Putin a vrut sa transmita un mesaj.

  • Daca vom mai trai 50 de ani pentru desecretizarea unor documente am putea afla Adevarul. Pana atunci fiecare nu poate avea decat o parere.

   Ce mai aflam din presa? Lavrov sustinea ca gazul sarin din septembrie este la fel “home made” precum cel din martie, folosit la Aleppo. Contrazis de raportul comisiei ONU care a analizat mostre de la fata locului si a spus ca substantele stabilizatoare adaugate gazului erau de foarte buna calitate, deci pe scurt, gaz sarin “military grade”. Ba chiar livrat de rachete de provenienta ruseasca de la fabrica 179.

   Eu imi inchipui tentativa de dezinformare publica ruseasca ajunsa si la Mint Press News (gasiti pe Internet si pe Wiki intregul articol precum si povestea autorilor si controversa referitoarea la originea povestii). Ea a avut ca rol probabil apararea lui Assad, ca nefiind cel care a ordonat explicit atacul, si in acest fel, mentinerea sanselor de compromis in ochii publicului in care se sadea indoiala. Se sustinea chiar ca Lavrov ar fi trimis analizele rusesti catre Kerry. Deci, practic, i-a inmanat un dosar comparativ intre atacul din martie si cel din august, o forma de a ii prezenta ambele tabere.

   De ce s-a ajuns la compromis intre puteri, dincolo de propaganda mediatica? Pentru ca orice pace se poate incheia atunci cand niste rani s-au inchis sau cand setea de razbunare s-a calmat. Rebelii au atacat cu gaz sarin in martie iar Garda Republicana (sau mai degraba sefi din ea) a ripostat in august, o razbunare mai apriga si care a avut si multe victime colaterale.

   • In mod surprinzator comentariul din CNN nu face referire la ceea ce este scris in presa germana.Ca si cum nu ar stii ce scrie theguardian, Ar fi trebuit ca senatorul care scrie un articol politic in CNN ca reactie la un articol scris de Putin sa fi fost mult mai bine informat. Era normal sa fi avut o reactie la ce este scris in presa germana, din moment ce sustine varianta britanica si americana. Ma surprinde “uitarea” sa. Ori este un senator “incompetent” care isi da cu “pararea” sau omite voit sa spuna anumite lucruri. In acelasi timp, reactia Rusiei este si mai ciudata:
    Putin a declarat intr-un interviu in Associated Presss:

    “We have supplied some of the components, but the delivery hasn’t been completed. We have suspended it for now,”

    si atunci apare intrebarea: de ce il apara pe Assad si nu spune atunci de ce a oprit transportul de arme?

    Era mult mai frumos diplomatic sa fi avut urmatoarea reactie Putin:
    -datoritat tensiunilor din Siria am oprit livrarile de arme fiindca “nu stim” in cazul in care fortele opozante regimului Assad ar putea “sa aduca o instabilitate mai mare in zona si sa ameninte Israelul”. Dar interviul sau nu spune acest lucru. A preferat sa apara ca un lider care “apara” dictatorii. Si la scurt timp apar stirile in presa germana. Si Putin stie germana. Si in interviul dat
    “greseste” din nou nemotivand decizia de oprire a armamentului pentru o stabilitate mai mare in zona. Diplomatic americanii l-ar fi vazut ca un aliat mai “inteligent”.
    Si ar fi sunat mult mai frumos si ar creat o imagine mai buna Rusiei. Si apoi pe baza stirilor aparute in Germania sa mearga mai departe cu un discurs in care sa justifice ca decizia de a se opune unei interventii militare a fost o decizie buna. Dincolo de “adevarul de peste 50 de ani”, cu informatiile existente Rusia ar fi putut castiga “mai mult in imagine”.

    Dl.Valentin Stan cand aveti dvs. timp va rog frumos sa ma ajutati sa inteleg ce s-a intamplat in acea perioada(ma refer la aceste 2 postari).

    In acelasi timp tin sa multumesc si lui Cristi C. pentru raspunsul dat.

    • “A preferat sa apara ca un lider care “apara” dictatorii”

     Asta poate fi adevarat doar in ochii celor care cred propaganga americana. Daca ascultam si partile celelalte (printre care RT.com), este interventionismul american in Orient cel care duce la rasturnari de echilibru si destabilizeaza tari, regiuni intregi la granita Rusiei.

     Ca sa dau un exemplu, chiar din articolul CNN mentionat, acel senator democrat mentioneaza “gay marriage” ca fiind un element ce contrazice egalitatea in fata religiei. Ori senatorul este prost de bubuie (ceea ce este posibil), ori este ignorant (foarte probabil), ori nu intelege pozitiile bisericilor Ortodoxe si whatever este acolo in US asupra subiectului. In mod sigur senatorul crede ca US trimite rachete in Siria, apoi construieste niste institutii subrede si corupte (ca in Irak), aduce Coca Cola si legalizeaza casatoriile gay. Fara nicio consideratie pentru traditia si credintele localnicilor. A nu considera “gay marriage”, biserica Ortodoxa, atitudinea statului rus (in acest caz) fata de biserica, toate acestea in acelasi plan social, inseamna in mintea mea ca esti un senator destul de ignorant si probabil ca meriti sa fii si ignorat in continuare (de mine cel putin).

     “Si ar fi sunat mult mai frumos si ar creat o imagine mai buna Rusiei”

     Poftim? Dar deja a creat o imagine mai buna Rusiei si fara sa explice detaliile pozitiilor sale catre poporul planetar. Forbes l-a pus primul pe Putin, inaintea lui Obama. Poate ca este la fel de interesant de discutat despre discursul lui Putin adresat poporului american, dupa cel al lui Obama, si de reactiile starnite.
     http://edition.cnn.com/2013/09/12/politics/putin-syria-editorial-reaction/index.html

     In ceea ce priveste suportul armat al lui Putin pentru Siria, el a mai exprimat puncte de vedere foarte directe si tintite impotriva “black ops” americane.
     http://en.alalam.ir/news/1462455

     Iar aici se explica de ce, desi aparent in favoarea limitarii inarmarii, a continuat sa livreze armament tactic anti-interventionist.
     http://world.time.com/2013/05/17/top-russian-diplomat-explains-logic-behind-syrian-arms-sales/

     Ce este mai minunat decat “Weapons systems like the S-300, he said, “would simply set the right conditions” for negotiating Assad’s departure”?

    • Atenţie, domnul Ion Viorel, atenţie! Îmi place formularea dumneavoastră:

     [Era mult mai frumos diplomatic să fi avut următoarea reacţie Putin:
     -datorită tensiunilor din Siria am oprit livrările de arme fiindcă “nu ştim”, în cazul în care forţele opozante regimului Assad ar putea “sa aducă o instabilitate mai mare în zonă şi să ameninţe Israelul”].

     Super tare! Guess what? Putin a avut reacţia asta, mult înainte de atacul chimic de la 21 august! Check this out, Sir! (http://www.bloomberg.com/news/2013-06-19/putin-tours-new-production-hub-for-missiles-withheld-from-syria.html).
     Cheers!

  • Domnul Ion Viorel, mai întâi, mii de scuze pentru întârzierea cu care răspund la întrebările dumneavoastră, dar, după începerea anului universitar, marja mea de manevră s-a redus considerabil, inclusiv în ceea ce priveşte contribuţiile la acest blog. Nu las, însă, întrebările fără răspuns, după cum bine ştiţi. Excelentă contribuţia domnului Cristi C. (ca de obicei) la tema pusă de dumneavoastră în discuţie. Acum, bref:

   1. “De ce John Kerry spune pe 8 septembrie că Assad a folosit arme chimice, când presa germană spune că nu a folosit pe 9 septembrie, citând surse din serviciile secrete germane?”

   Răspuns: Presa germană nu a spus niciodată că Assad nu a folosit arme chimice. “Bild am Sonntag” a citat surse din serviciile secrete germane BND, bazate pe interceptări ale comunicaţiilor guvernamentale siriene, conform cărora numeroase solicitări ale comandanţilor militari sirieni, pentru a folosi arme chimice împotriva rebelilor, au fost declinate de Assad! Asta nu înseamnă nimic, în niciun caz că ”Assad nu a folosit arme chimice”! Iată dezbaterea pe CNN (http://edition.cnn.com/2013/09/09/world/meast/syria-civil-war/index.html):

   “Who ordered strike?
   Syrian and Russian officials have blamed rebel forces for the August chemical attack.
   On Sunday, the German Bild am Sonntag newspaper reported that communications intercepted by German intelligence aboard a ship off the Syrian coast suggest al-Assad may not have approved chemical attacks.
   Citing unidentified high-level security sources, the newspaper said German intelligence had intercepted communications indicating Syrian military commanders had asked al-Assad for permission to use chemical weapons on nine occasions.
   He denied those requests, according to Bild am Sonntag.
   The German intelligence service, BND, declined to comment when contacted Monday by CNN regarding the account”

   Atenţie, asta era pe 9 septembrie! Dacă analizăm toate sursele la dispoziţie, veţi constata, cu surprindere, că aceleaşi servicii secrete germane erau citate de Reuters, pe 4 septembrie, cu o cu totul altă versiune (http://news.yahoo.com/german-spy-agency-sees-assad-behind-gas-attack-154308631.html):

   “BERLIN (Reuters) – A Hezbollah official said in a phone call intercepted by German intelligence that President Bashar al-Assad had made a mistake in ordering a poison gas attack last month, suggesting the Syrian leader’s culpability, participants at a security briefing for German lawmakers said.
   According to participants at a confidential meeting on Monday, attended by Foreign Minister Guido Westerwelle, the head of the BND foreign intelligence agency told the lawmakers its indications of Assad’s responsibility for the Aug 21 incident included an intercepted phone call believed to be between a high ranking member of the Hezbollah Lebanese Shi’ite militant group and the Iranian embassy in Damascus.
   In the phone call, the Hezbollah official says Assad’s order for the attack was a mistake and that he was losing his nerve, the participants reported the BND briefing as saying. Both Iran and Hezbollah support Assad.”

   Aşadar:

   a) John Kerry are tot dreptul din lume să spună ce ştie el despre autorii atacului, iar serviciile secrete americane, care îi furnizează informaţiile, sunt, alături de Mossad, cele mai bune din lume. Oricum, ar fi culmea ca secretarul de stat american să-şi ia informaţiile de securitate din presa germană;

   b) Presa germană a transmis variante contradictorii ale evenimentelor, variante bazate pe “surse” din serviciilor secrete germane. Varianta din 4 septembrie este mai credibilă, pentru ca se bazează pe o discuţie în parlamentul german, adică se pretează la confirmări în spaţiul parlamentar. Oricum, Germania s-a raliat total poziţiei americane, în ciuda unor tribulaţii de moment, anterioare relatărilor presei germane la care vă referiţi.

   c) daca veţi urmări datele din raportul ONU cu privire la investigaţiile legate de atacul din 21 august (http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/09/16/full-text-of-u-n-report-on-chemical-attack-in-syria/?_r=0), veţi vedea că elementele legate de calculul traiectoriei rachetelor lansate asupra poziţiei rebelilor indică, fără putinţă de tăgadă, că rachetele cu pricina au fost lansate de forţele guvernamentale. Inclusiv loviturile de artilerie de după aceea, pentru a distruge evidenţele atacului chimic. Apoi, ideea că nişte comandanţi militari, într-un regim dictatorial ca cel din Siria, ar folosi arme chimice fără aprobarea liderului este ridicolă! A mai rămas să credem că atacul Germaniei naziste asupra Franţei, din 1940, a fost ordonat de Guderian, fără ştirea lui Hitler. Cred că, dacă Hitler ar fi fost judecat la Nuremberg, am fi aflat că lagărul de la Auschwitz a fost înfiinţat de Himmler, fără ca Hitler să ştie ceva de el. De altfel, Mareşalul Ion Antonescu a declarat fără să clipească, la procesul său, că ia totul asupra sa, “mai puţin crima”, uitând cu desăvârşire că a ordonat uciderea la Odessa a mii de civili, ca represalii pentru atentatele partizanilor sovietici asupra armatei române. Aşa că şmecheriile astea ieftine, cu privire la cum au atacat militarii din subordinea lui Assad folosind arma chimică, fără ştirea “iubitului conducător”, mă lasă total rece.

   Pentru o mai bună înţelegere a poveştii, citiţi acest excelent text BBC, din 17 septembrie, cu privire la raportul ONU, (http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24130181).

   2. “De ce Putin susţine chiar că situaţia ar fi inversă?”

   Răspuns: Simplu: De-aia! Pentru că, pentru ruşi, dispariţia lui Assad din ecuaţie înseamnă reducerea influenţei ruse în zona strategică a lumii. Înseamnă consolidarea reţelelor teroriste în Siria, cu impact asupra intereselor de securitate ruseşti. Pentru că, probabil, şi rebelii au folosit mijloace de luptă neconvenţionale în alte împrejurări şi e util să-i acuzi pe aceşti rebeli de orice, oricând, pentru a-l menţine pe Assad la putere. Chestii de politică de mare anvergură, de mare putere, domnul Ion Viorel, ce nu au întotdeauna legătură cu adevărul! Aşa se face!

   • Multumesc pentru raspuns si sursele de documentare oferite. Dar nu inteleg o propozitie:

    “Înseamnă consolidarea reţelelor teroriste în Siria, cu impact asupra intereselor de securitate ruseşti”

    Pai stiu ca americanii lupta impotriva terorismului nu pentru consolidarea lui.

    • Domnul Ion Viorel, domnul Ion Viorel! Nu sunteţi atent deloc la ce vă spun! Hai să vedem propoziţia mea, invocată de dumneavoastră: „Înseamnă consolidarea reţelelor teroriste în Siria, cu impact asupra intereselor de securitate ruseşti.” Ce frază am scris eu înainte, cu trimitere, inclusiv, la această frază invocată de dumneavoastră?

     „(…) pentru ruşi, dispariţia lui Assad din ecuaţie înseamnă reducerea influenţei ruse în zona strategică a lumii.”

     Aşadar am scris “PENTRU RUŞI”! “PENTRU RUŞI” nu înseamnă şi “PENTRU AMERICANI”! Evident, americanii au o altă citire, cu privire la ce se întâmplă în Siria, deşi cunosc şi ei rolul reţelelor teroriste în alimentarea insurgenţei, mai ales, cu forţe combatante.

     Apoi, care este ultima mea frază din comentariul cu pricina, în legătură directă cu poziţiile ruseşti? Aceasta:

     “Chestii de politică de mare anvergură, de mare putere, domnul Ion Viorel, CE NU AU ÎNTOTDEAUNA LEGĂTURĂ CU ADEVĂRUL! Aşa se face!”

     Şi, ca să conchid, pentru a fi ŞI MAI CLAR! America NU LUPTĂ PENTRU CONSOLIDAREA TERORISMULUI ÎN SIRIA! Doar că nu împărtăşeşte opinia Rusiei cu privire la consecinţele înlăturării lui Assad, pe care ruşii îl vor, în continuare, la putere, din motivele prezentate de mine, deja!

     Please, pay more attention, Sir!

 14. Conform articolului lui Andrei Badin din revista capital:

  http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/de-ce-e-suparat-john-kerry-pe-corlatean-188658.html

  citez:

  “America întârziase peste termenele agreate conform uzanțelor diplomatice acceptarea propunerii de ambasador de la București. Un semnal că nu le convine ceva.”

  Intrebarea pe care o am este urmatoare: de ce un stat ca SUA incalca “uzantele diplomatice” , cand el trebuie sa fie un exemplu?

  Pornesc de la premisa ca evenimentele descrise in articol sunt reale.

  • Domnul Ion Viorel, dincolo de răceala Americii faţă de Victor Ponta, despre care voi povesti şi eu oarece, întrebarea pe care mi-o puneţi se referă la judecata de valoare a domnului Bădin, care decide, de unul singur, că “America întârziase peste termenele agreate conform uzanţelor diplomatice acceptarea propunerii de ambasador de la Bucureşti”! Bun, şi eu îl critic pe Ponta! Şi pe Băsescu! Şi pe Crin Antonescu! Şi Bădin îl critică pe Ponta! Şi pe Crin Antonescu! Şi cam atât! Parcă lipseşte ceva la domnul Bădin (sigur, domnia sa s-ar putea să spună că îl critică şi pe Băsescu – eu voi zâmbi cu indulgenţă la aşa ceva)! Sesizaţi o uşoară deosebire între mine şi domnul Bădin, dincolo de background-ul diplomatic? Nu vă supăraţi, spre deosebire de dumneavoastră, eu nu am încredere în domnul Bădin! În general, nu am încredere în jurnaliştii, analiştii, profesorii şi savanţii care au o agendă politică atunci când îşi exprimă punctul de vedere tocmai pe teme politice! Când spun agendă politică, nu mă refer la apartenenţa la un partid, ci la afirmaţiile făcute în spaţiul public, nu pentru a informa, ci pentru inventa realitatea cu scopul de a susţine o cauză politică!

   Acum, reţineţi: NU EXISTÂ “UZANŢE DIPLOMATICE”, PRIN CUTUMĂ SAU AGREATE MULTILATERAL/BILATERAL, PRIN INSTRUMENTE DE DREPT INTERNAŢIONAL, CARE SĂ IMPUNĂ ACCEPTAREA/RESPINGEREA PROPUNERII DE AMBASADOR, ÎNTR-UN ANUME INTERVAL DE TIMP!

   Capisci? Interesant că aţi preluat tâmpenia enunţată de domnul Bădin, pentru a concluziona că America a încălcat “uzanţe diplomatice”! De pildă, eu chiar v-aş putea arăta când a încălcat America uzanţele diplomatice, dar, în niciun caz, nu sunt cele la care se referă “specialistul” în diplomaţie Bădin! Mai mult, scrieţi în finalul mesajului dumneavoastră: “Pornesc de la premisa că evenimentele descrise în articol sunt reale.” Wow! Confirm: unele sunt reale! Dar, altele sunt pure invenţii!

   Nu mai porniţi, niciodată, de la premisa că evenimentele descrise într-un material de presă din România sunt reale, parţial sau în întregime! Coroboraţi ce ştiţi despre autor cu ce a scris acolo, vedeţi la ce se pricepe, cat de credibil este, uitaţi-va atent ce documente invocă şi verificaţi documentele (domnul Bădin nu v-a arătat deloc care sunt acele “uzanţe” încălcate şi nici în ce documente sunt înfăţişate, adică nu a susţinut afirmaţia sa cu nimic)!

   Bref, domnul Ion Viorel, nu mai “cumpăraţi” de la nimeni nimic, nici măcar de la mine! Verificaţi-mă înainte să plecaţi de la premisa că ce afirm este “real”! Cheers!

   • Dl. Valentin Stan va multumesc pentru raspuns. Nu il cunosc pe dl. Badin si am vazut ca are 2 articole in capital, acesta fiind cel de al doilea. Urmaresc revista Capital pentru stirile economice generale. Asa am dat peste acest articol.

    La prima citire parea un articol argumentat, Dar se pare ca m-am grabit sa cred si sa pun intrebarea pe acest blog in legatura cu “uzantele diplomatice” fara sa verific faptele din articol.

    In viitor voi fii mult mai obiectiv cu evenimentele descrise de analistii politici din Romania, in sensul de a le proba.

    Pe de alta parte raspunsul dat de dvs(si sfaturile incluse in el), sper sa ma ajute sa inteleg situatiaprinvind drepturile minoritatile crestine in statele islamiste. Site-urile ortodoxe sustin ca unul din motivele opunerii Rusiei unei interventii in Siria este ca extremistii islamisti nu suporta minoritatea crestina pe teritoriul lor. Chiar exista un articol dedicat in ziarul washingtonpost privind persecutiile la care este supusa minoritatea crestina:

    http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/beleaguered-syrian-christians-fear-future-increasingly-targeted-by-jihadis/2013/10/28/d23e3e9a-3ff1-11e3-b028-de922d7a3f47_story.html

    Insa e nevoie de o documentare serioasa corecta pentru a raspunde la intrebarea daca minoritatea crestina e sacrificata de Occident pentru stabilitate in tarile islamiste, asa cum sustin anumite publicatii(site-uri) orotodoxe si rusesti. Va dau dreptate ca este mai usor sa preiei o opinie fara a o verifica si analiza daca e corecta. Va multumesc pentru raspuns inca o data si sunt deschis la orice sfat oferit de dvs. privind persecutiile minoritatii crestine in statele islamiste si rolul occidentului in oprirea lor.

   • Zice Dl. Stan de…. “răceala Americii faţă de Victor Ponta”….de ce? stiti ceva ce noi nu stim? caci telefonul lui Joe Biden catre Basescu spune multe.

    Dar despre raceala Germaniei?, pai nu?….Angela merge mai departe!!! si daca DA , unde?

 15. Pai Ponta nu a fost intrebat de americani despre viitorul presedinte pentru ca pur si simplu nu cred c-ai intereseaza…Oricine “castiga” alegerile nu mai poate fi o surpriza …Totul este “aranjat” intr-un mod perfect diabolic…

 16. Deoarece sunteti profesor de istorie si aveti cunostinte solide privind legislatia/drepturile minoritatilor etnice si in ultima vreme nu am vazut(ciduat!) o dezbatere TV privind evenimentele din valea Timocului- am urmatoarele intrebari privind urmatorul articol din ziarul Adevarul:

  http://adevarul.ro/news/eveniment/valea-timocului-bia-1_526ba22ec7b855ff5680c7f1/index.html#

  1. De ce Serbia are un sentiment de ostilitate privind romanii din Valea Timocului?
  2. O problema pe care o au romanii este in legatura cu originea lor. E foarte greu de explicat caracterul latin al limbii romane inconjurata de tari avand limbile oficiale de tip slav. Originea latina sau slava al unei populatii a unei tari uneori poate afecta relatiile diplomatice/comerciale intre doua state? Nu cunosc daca Romania a folosit acest avantaj
  in istorie. Cu diplomatia actuala, orice avantaj poate deveni dezavantaj.
  3. Romania nu are o reactie oficiala vehementa datorita unor interese sau este vorba de incompetenta autoritatilor romane?

  • Nu cumva intrebarea 1 este mai generica? Presupunand ca este corect pusa (unde prin Serbia se refera la aparatul de stat sarb, nu la natiunea sarba), nu cred ca doar romanii sunt tinta. Deci intrebarea “de ce contra romanilor” are raspunsul simplu: nu sunt sarbi. Poate se dorea intrebarea “de ce contra altor etnii”?

  • D-le Ioan Viorel, sunt convins ca Prof. Valentin Stan vine cu raspunsuri argumentate la cele inrebate de Dvs, dar pana atunci incerc si eu ca sipatizant al blogului sa-mi exprim parerea mea in legatura cu romanii din Valea Timocului :

   USL nu dă doi bani pe românii din jurul granițelor.

  • Domnul Ion Viorel, problema românilor din Serbia este mult mai complexă decât pare! Mai întâi, pentru ca România să-i poată sprijin, conform acordurilor internaţionale, românii de acolo trebuie să treacă de “testul” autoidentificării ca români. Povestea cu “vlahii” nu prea permite multe modalităţi de intervenţie în favoarea lor. În Serbia, există o comunitate românească de vreo 250.000 de oameni. Majoritatea sunt pe Valea Timocului şi în Voivodina. Ei bine, românii din Voivodina se bucură de o recunoaştere însoţită de un tratament mai bun din partea autorităţilor sârbe, încă din epoca regimului comunist fiind recunoscuţi ca atare. Au învăţământ public şi emisiuni TV şi de radio în limba română. Există chiar şi o Episcopie ortodoxă română, recunoscută oficial de statul sârb din 2009.

   În Valea Timocului, românii se consideră “vlahi” şi, în consecinţă, e greu să intervii în favoarea lor la nivelul statului român. Nu au învăţământ şi nici instituţii pentru oficierea cultului religios în limba lor. Statul sârb se comportă aşa cum îi permite propria dezbinarea din rândul românilor/vlahilor din Valea Timocului. Nu există reprezentare unică a vlahilor, care să militeze pentru ajutor românesc şi cultură română, ba chiar sunt organizaţii ale vlahilor care se opun culturii româneşti considerându-i pe vlahi sârbi.

   În aceste condiţii, este incorect să acuzi statul român de indiferenţă, ceea ce nu înseamnă că acelaşi stat ar trebui să primească vreun premiu pentru susţinerea comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării. Oamenii politici români sunt, mai degrabă, interesaţi de avantajele politice pe care le pot obţine în România, din implicarea în susţinerea comunităţilor româneşti din afara graniţelor, decât de sprijinirea efectivă a acestora!

   • Va multumesc mult pentru lectia de istorie care a clarificat situatia. De acord cu dvs. ca “este incorect să acuzi statul român de indiferenţă” privind vlahii. Dar in acelasi timp statul roman poate sa conditioneze sustinerea aderarii la UE a Serbiei, daca Serbia nu respecta drepturile oricarei minoritati de pe teritoriul sau, chiar daca este vlaha, romana saul altceva. Si acest lucru ar trebui sa il faca toate tarile din UE care sustin Serbia, Daca maine Romania ar discrima comunitatea sasa, ar trebui ca si Germania, Spania, Italia etc. (toate tarile din UE) sa condamne atitudinea discrimanatorie a Romaniei si sa propuna sanctiuni. Nu ar fi corect doar ca Germania sa sara in ajutorul lor.
    Va multumesc inca o data pentru raspuns.

   • As adauga, domnule Stan, ca statul sarb se comporta asa si pentru ca raspunsul statului roman este eratic, inconsecvent, inconsistent si cum mai vreti dumneavoastra. Ca o gaina fara cap, in frunte cu presedintele Basescu, diplomatia romana a inceput sa bata haotic din aripi inaintea Consiliului European din februarie trecut pana s-a lovit de gard. Serbia a primit statutul de candidat (chestiune importanta pentru ei si pentru europeni, care – europenii – lucrasera mult in aceasta directie, iar atunci era un context special regional si intern in Serbia), iar Romania a semnat un protocol cu Serbia privind protectia minoritatilor. Asa si ? Acum am citit de curand in ziare ca PM Ponta vrea sa organizeze sedinta comuna de guvern Romania-Serbia (http://www.ziare.com/articole/sedinta+comuna+guvern+romania+serbia) si ca PM sarb Dacici ar urma sa participe la Bucuresti la o intalnire cu PM chinez (!?). Ce s-a intamplat intre timp asa miraculos in relatia R-S, mai ales pe minoritati, chestiune importanta pentru noi din cate inteleg ? De ce transmite Romania aceste semne de prietenie ?

    Romanii/vlahii din Serbia, indiferent cum vor ei sa se autodefineasca, sunt o minoritate si ca atare trebuie sa beneficieze si sa li se garanteze anumite drepturi. Din pacate pentru ei, sunt captivi propriei dezbinari (alimentate cu sarg de la Belgrad – sa nu uitam cine sunt actualul PM si presedinte de la Belgrad, sa nu fim amagiti de dublul lor limbaj mai ales in relatia cu UE), ai impotentei si prostiei romanesti (daca autoritatile de la Bucuresti vor continua sa creada ca vor obtine mai mult pentru romanii/vlahii din Serbia prin intermediul Bisericii Ortodoxe decat prin spirijinul Comisiei Europene si al legilor europene se insala), precum si ai indiferentei si ignorantei europenilor.

    Observati ce spune, conform ziare.com, PM sarb Dacici (dincolo de tonul arogant) – “…Nu vrem ca Bruxelles-ul sa rezolve aceste problema.” El stie bine de cine trebuie sa-i fie frica si cine poate pune presiune pe el si pe guvernul sau. Romania oare stie ?

    Incercare de predictie – va mai veni un moment cand Serbia va avea ceva de semnat cu UE si cand Romania va ridica obiectii pentru ca Serbia nu isi va fi indeplinit obligatiile din protocolul privind minoritatile. Si atunci toti in UE vor fi si mai surprinsi decat in februarie 2012 pentru ca ei credeau ca suntem doua tari si popoare vecine si prietene, care au avut si sedinta de guvern comuna.

   • Intrebare pt. Dl. Prof. Valentin Stan :

    La 1 Dec.2018, se implinesc 100 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania.
    Evenimentul va putea fi sarbatorit?

     • OK, multumesc D-le Stan.
      Eu, sincer ma temeam ca intr-o buna zi, din cauza deciziilor bune -vedeti , intentionat nu am zis datorita- venite de la Bucuresti, locuitorii Transilvaniei, ca sunt romani, maghiari, sasi, svabi, secui, germani, tigani , slovaci ori polonezi, vor zice satui de atata bine : ajunge! Vrem autronomie locala.
      Poate locuitorii sai vor altceva, poate s-au saturat de faptul ca din toatalul de taxe si impozite plecate spre Bucuresti, se’ntorc doar 55,1%, poate vor ca Rosia Montana sa ramana asa acolo cu tot ce are, poate ca informarea este mai buna aici cand se stie ca pentru 1 euro salariu platit de angajator, Statul ia de la acesta 1,83 euro, poate ca Transilvania si-a dat seama ca acest cuvant Autonomie supara foarte rau Bucurestiul, iar dragoste cu sila inseamna voil.
      Si la urma urmei, Dobrogea + Ardeal = 40% din populatia Romaniei.
      Daca 60% dintre dobrogeni si 60% din ardeleni ar iesi la vot si ar vota “regionalizarea asta” ar insemna 24% din populatia romaniei.
      conform noi legi a USL la referendum ar trebui sa voteze da cel putin 25% din pop cu drept de vot iar cvorum sa fie de 30%.
      ca sa treaca federalizarea ar trebui sa mai fie de acord (DA) 1% din populatia RO cu drept de vot aprox 150.000 de romani si sa mai vina la vot inca aprox 600.000 care sa voteze NU. Cum pana si la Basescu la boicot au votat 900.000 de isteti cu NU – conform noi legi (30%) federalizarea va trece.
      Multumesc oricum de raspuns D-le Stan, fie el si sumar, este prima previziune a Dvs. si sper sa nu va iasa, dar iesirea in strada a 100.000 de Moldoveni la Chisinau na face sa-mi pun intrebarea : de ce acum?, dar vom trai si vom vedea la 01. Dec.2018 raspunsul.
      Pana atunci, atentie la cutremurele ce se inmultesc, iar asigurarile lui Marmureanu si Oprescu ca Bucurestiul va fi ocolit sunt numai pentru a calma populatia, iar daca Persedintii , Guvernele si Parlamentul din 1990 incoace nu au putut impiedica mizeria acumulata, cutremurul este singurul ce o poate curata.
      Invitatia rame valabila. Va asteptam cu drag.

      Cat despre Autonomie…..Romania a pierdut-o demult incet incet odata cu industria , agricultura, armata, flota…etc.
      Noi???
      Destepti, isteti, rabdatori, descurcareti, genii in felul nostru dar numai la nivel individual, la nivel de grup….zero barat…noi deci….sclavi la altii.
      Dar asa e mersul istoriei, sunt tari care-si modifica in timp granitele, altele mor, altelese se nasc, iar altele precum România arata ca o Bacantă: Goală, Beată şi Fără Apărare! Şi Fără Schengen!

  • Regiunea Timocului este teritoriul din dreapta Dunării din nord-estul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei cuprinzând din Serbia ţinutul de la Muntele Rătan (despre care o legendă a românilor timoceni spune că este “buricul pământului”) la Dunăre, de la valea Moravei la valea Timocului, iar din Bulgaria zona Vidinului până la Lom. Nicolae Iorga spunea că “atât în Serbia cât şi în Bulgaria sunt sute de mii de români care trăiesc dincolo de apă tocmai cum trăiesc oltenii şi ţăranii munteni pe malul cel stâng”, iar George Vâlsan că avem aici “o adevărată Bucovină de Sud”.
   Românii de aici precum şi cei din Croaţia, Bosnia, Muntenegru poartă numele de vlaşi sau vlahi. Pe la 1348 în Croaţia exista o Valahia Mică, în Serbia evului mediu regiunea Raşca se numea Staro-Vlaska (Vlachia Veche), Valaşka era o parte din Moravia. În Cronica slavilor din Diocleea (1160-1170) se arată asimilarea vlahilor de către slavi, provincia era o Valahie şi era locuită de valahi .
   Consiliul Minorităţii Naţionale Rumâne din Serbia îi reprezintă pe românii de pe Valea Timocului. Aflăm însă că, în concepţia unui parlamentar sârb, ,,Consiliul Minorităţii Naţionale Vlahe din Serbia are o orientare pro-românească şi scopul principal al activităţii sale este ca, în timp, să-i transforme pe vlahii din Serbia în români!”
   Miletic Mihailovic, la data de 8 mai 2010, când a făcut acea declaraţie, era preşedinte al Consiliului pentru Relaţiile între Naţionalităţi în Parlamentul sârb. Acest domn este membru al Partidului Socialist, de guvernământ.
   Tot el consideră că ţara de origine a românilor de pe Valea Timocului nu este România, ci Serbia, iar limba vlahă este diferită de limba română. Aşadar, trebuia să se facă ceva în privinţa acelui Consiliu al Minorităţii Naţionale Rumâneşti/Vlahe; în consecinţă, prin fraudă, Belgradul şi-a impus simpatizanţii în fruntea acestuia, lucru denunţat de organizaţiile românilor timoceni: „În cadrul unei întâlniri la Bucureşti, delegatia românilor din Timoc a invocat modul fraudulos în care autorităţile sârbe, prin partidele sârbeşti şi prin presiuni ale poliţiei şi procuraturii, au preluat Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Rumâne din Serbia, consiliu reprezentând pe românii/vlahii din Timoc.” Interesant este că numele în sârbă al Consiliului este Nacionalni Savet Vlaha. În concluzie, Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Rumâne din Serbia nu mai apără interesele românilor timoceni.
   Tara de origine a românilor timoceni nu este România, zice domnului Miletic Mihailovic, pentru că, în cea mai mare parte, românii timoceni sunt autohtoni, ţara lor făcând parte din aria etnogenezei româneşti. Aşadar, ei nu sunt veniţi de aiurea, ci aparţin locurilor natale de un mileniu şi jumătate, de când izvoarele istorice îi atestă pe vechii români (străromâni), cei care au contribuit la formarea majorităţii popoarelor din Balcani, inclusiv la etnogeneza sârbilor. Ok, dar acest Miletic Mihailovic se contrazice singur caci limba vlahă nu este diferită de limba română. Este una şi aceeaşi limbă chiar daca este o limba arhaică . Poporul român s-a format pe un spaţiu imens, cuprinzând romanitatea orientală, cuprinsă între Marea Adriatică şi Marea Neagră, pe ambele maluri ale Dunării.
   Limba vorbită în acest spaţiu a fost limba română. Şi astăzi mai există zone în care se vorbeşte limba română, de exemplu, Valea Timocului, teritoriu care aparţine statului sârb. Prin urmare, limba română este una şi aceeaşi cu limba vorbită de românii timoceni, aşadar nu există o limbă vlahă.
   Mai trebuie subliniat un fapt: cuvintele „vlah”, „valah”, „vlas”, „voloh” etc fac parte din patrimoniul istoric şi cultural românesc!!! „Este democraţie! Nu îi obligă să fie români cu forţa, chiar dacă dovezile şi bunul simţ spun asta! Dacă nu sunt români sau nu recunosc apartenenţa la filonul românesc nu pot lua oficial numele de valah, vlah, vlas, voloh.
   În legea sârbă, fiecare minoritate are dreptul şi poate să constituie un consiliu naţional, care este cea mai mare instituţie în cadrul comunităţii, finanţată de stat, pentru păstrarea limbii, culturii, pentru învăţământ şi pentru informare. Nu este o organizaţie politică, este o organizaţie care trebuie să se ocupe de păstrarea identităţii minorităţilor.
   Din păcate, anul 2011 s-a amestecat în alegerea consiliilor, acestea ajungând să fie preluate de oameni din comunitatea românească, dar care lucrează pentru partidele sârbe”, a menţionat Predrag Balaşevici, preşedintele Partidului Democrat al Rumânilor din Serbia (PDRS). El a adăugat că în timpul campaniei de anul 2011, 300 de români au fost anchetaţi doar pentru că s-au înscris pe listele speciale ca ,,români”.
   România blochează Serbia in aderarea la UE şi cere garanţii pentru românii din Valea Timocului, Belgradul a părut să fie luat pe nepregătite de mişcarea României şi nu a avut o reacţie imediată. Canalul de televiziune Bor, care emite în estul Serbiei, unde trăieşte majoritatea comunităţii vlahe, a anunţat că va începe să îşi subtitreze programele într-o limbă vlahă aprobată oficial (aceasta este formularea reporterilor Reuters care nu cunosc istoria minorităţii româneşti dinSerbia, devenită minoritate vlahă de puţină vreme).

 17. Curat bacanta este Romania asta. M-am distrat absolut copios vazand defilarea de evazionisti fiscali, valutisti nefiscalizati, primitori de spaga, ce mai, toata crema economiei negre. Ce lacrimi aveau!!!

  In Romania serviciilor, aproape ca imi doresc ca acest atac asupra casutelor de valori ale evazionistilor si coruptilor sa continue si sa fie de fapt operatiunea serviciilor secrete, care scoase de la Hidroelectrica, sa isi fi indreptat atentia asupra casetelor de valori. Hai baieti, incercati si in Cipru.

  Si este bacanta Romania asta si pentru ca nu ma pot opri din ras gandindu-ma la prostia si destrabalarea “victimelor”. Cat de prost sa fii sa te duci la politie sa spui ca ti s-a furat o avere de 600 de mii de euro pe care tu nu o poti justifica? Alo, politia, in drum spre acest blog, cineva mi-a furat un milion in lift. Ajutor. Nici nu mai conteaza ca nu am nicio justificare legala asupra provenientei acelui milion. Mi s-a furat si il vreau inapoi (nu-i problema, fac si inchisoare pentru asta). Sunt tare curios cum va reactiona procuratura.

 18. Salutarile mele, domnule Stan! Astept cu nerabdare analiza dumneavoastra a vizitei lui Ponta in SUA. Remarc ca nu a fost primit de Obama. Cum, de altfel, nici Basescu nu a fost primit de Obama foarte mult timp. Ca atare, nu pot sa nu-mi pun niste intrebari. Asa cum v-am mai precizat, cunostintele mele in materie de diplomatie sunt foarte aproape de zero, asadar, ma vad nevoit sa apelez la logica si comparatii si sa intreb in felul urmator: care sunt criteriile pe care un lider al unui stat trebuie sa le indeplineasca pentru a fi primit de Obama?

  – statul respectiv sa prezinte interes pentru SUA? Ma gandesc ca daca Basescu nu a fost primit decat dupa mult timp, atunci inseamna ca Romania nu prezinta interes pt SUA.
  – liderul politic respectiv sa aiba aceeasi functie ca si Obama (adica, presedinte)? Ma gandesc ca daca Ponta nu a fost primit de Obama, asta e din cauza ca nu e presedinte.
  – liderul politic sa fie popular in tara sa? Ma gandesc ca daca Basescu nu a fost primit de Obama decat dupa mult timp, asta a fost din cauza ca americanii nu vor sa transmita romanilor mesajul ca sustin un presedinte impopular in Romania, pt ca daca ar face-o asta ar dauna imaginii SUA in ochii romanilor.
  – liderul politic sa fie nu doar popular, dar sa aiba si o reputatie buna? Viktor Orban nu e tomcmai impopular in Ungaria, dar nu are imaginea unui lider democratic.
  – liderul politic e OK din toate punctele de vedere, statul pe care-l rerezinta e de foarte mare interes pt SUA, dar o intalnire cu el dauneaza altor interese ale SUA?

  Am pus aceste intrebari ca sa am mijloc de raspuns la „adevaratele” intrebari: Cum se explica faptul ca Basescu nu a fost primit de Obama decat dupa foarte mult timp? Cum se explica faptul ca Ponta nu a fost primit de Obama? Dupa cum vedeti, am ramas doar cu intrebarile 🙂 Daca ati putea sa-mi oferiti dumneavoastra raspunsurile, ca de obicei, v-as da la schimb un cat se poate de sincer „multumesc”. Credeti-ma ca altceva n-am ce sa va ofer 🙂

  • Bunicele intrebari, mai ales daca cele simple ar fi fost cu raspuns inclus, deci pe post de premiza pentru un punct de vedere.

   Nu este asa ca Obama executa vizite sau intalniri de stat atunci cand nu au alt scop mai tehnic (de genul unei sedinte NATO, intalniri umanitare sau cu rol social)? Cateva detalii despre ce inseamna o vizita de stat pot gasi chiar si eu pe wikipedia (cautand “state visit”).

   Obama mai intalneste si premieri, precum cel al Greciei, al Pakistanului, in vizite de stat, pentru ca ei sunt “head of state”. Ponta nu face o vizita de stat in US deci nu are de ce sa ajunga in biroul oval, si pentru ca el nu este seful statului. Simplu, cred.

   Eu inclin sa cred ca Basescu nu a fost intr-o vizita de stat in US, neavand protocolul si onorul corespunzator dat de gazde. Basescu a fost primit de Biden. Neoficial, a aparut si Obama si au facut poze si au conversat. Domnul profesor Stan a mai comentat acest aspect. Sper ca nu ma inseala memoria, dar am un singur lucru de spus “UMILITOR” pentru o natie sa ai presedinte care cerseste o poza cu Obama, cine stie ce interese nationale sacrificand ca sa isi atinga scopul.

   Iar intrebarea finala, daca domnul profesor Stan nu a gasit intre timp alte argumente la pozitia exprimata anterior, poate fi raspunsa printr-o reflectie: de ce ar acorda US onoarea unei vizite de stat Romaniei? Ce argumente puteti aduce dumneavoastra, d-le Ionut? Eu ma uit la relatiile economice si sunt aproape zero barat (mai putin Chevronul inca in explorare). Contributia in NATO? Buna, dar nici exagerata, un semnal de solidaritate. Scutul? Da, dar Romania nu era unica in planul strategic american, Polonia si Cehia au dansat si ele. Ba chiar erau fete atat de prezentabile, curate, spalate si educate, incat Obama le-a vizitat in persoana, probabil “vizita de stat”. De ce credeti ca nu a vizitat si pe fata urata si mahalagioaica pana in suflet, aflata gard in gard cu celelalte doua?

   • @ Cristi C: In primul rand, multumesc pentru interventie. In al doilea rand – inca mai am nelamuriri 🙂

    Vad ca Obama primeste in Biroul Oval si premieri chiar daca acestia nu sunt sefi de state. De pilda, pe cel al Cehiei:

    http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/27/remarks-president-obama-and-prime-minister-necas-czech-republic-bilatera

    Asadar, faptul ca Ponta nu s-a intalnit cu Obama nu se explica intru totul prin absenta calitatilor sale de sef de stat.

    Sa trecem, insa, la celalalt mare lider al neamului. Intr-adevar, Basescu nu a fost intr-o vizita de stat ci intr-una de lucru. Dupa cum aflam de pe siteul presedintiei:

    http://presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=13161&_PRID=ag

    Dar faptul ca nu a fost o vizita de stat ci una de lucru nu exclude protocolul. Mi-aduc aminte ca Sarkozy si Merkel au fost si ei in vizite de lucru, nu de stat, in Romania, dar au fost primiti de Basescu. Cu mintea mea ma gandesc in felul urmator: daca un sef de stat efectueaza o vizita de lucru intr-un alt stat, seful statului gazda nu e obligat sa-l primeasca, poate sa-l ignore, doar ca nu prea se cuvine sa o faca. Daca vrea sa-i acorde respect lui si tarii pe care o reprezinta, e indicat sa-l primeasca cu protocolul cuvenit. Corectati-ma, va rog, daca gresesc! Asadar, intuiesc ca Basescu a organizat o vizita de lucru in SUA, iara nu una de stat, tocmai pentru ca nu avea certitudinea ca Obama il va primi cu protocolul cuvenit. Ceea ce, de altfel, s-a si intamplat.

    Asadar, tocmai faptul ca Obama a avut intalniri cu liderii cehi si polonezi, iar cu cei romani – nu, ma face pe mine sa-mi pun intrebari. E din cauza ca interesul SUA pentru Romania nu e atat de important precum interesul pentru Polonia si Cehia sau e din cauza ca pentru presedintele SUA liderii romani nu sunt frecventabili?

    • Mi se pare un exemplu bun de ilustrat citatul din Bush la primirea lui basescu in 2005. Pentru mine este relevant pentru a intelege de ce a fost primit basescu relativ curand dupa primirea functiei, de ce nu este primit Ponta si de ce nu va mai fi primit basescu.

     “PRESIDENT BUSH: I am impressed by your leadership. I am grateful for your friendship. Romania has been a steadfast ally of freedom. And, Mr. President, I can’t thank you enough for coming to discuss a wide range of subjects.

     We discussed the neighborhood, and he gave me very good advice about Moldova. We discussed the Black Sea. And the President has got a clear vision as to how to make sure the world is more peaceful. We discussed the fact that freedom is spreading throughout the Middle East. We discussed our bilateral relations.

     I told the President I’m most impressed by his campaign to rid the government of corruption in Romania — a steadfast, strong commitment. He believes in transparency and rule of law, and that is very important for American companies looking for a place to invest to hear from the leader of the country. But the thing about this President, he’s more than words — he’s action.”

     Pentru mine, oricand de caraghios este Bush, ba chiar detestabil, vorbele acestea nu sunt ale lui, sunt ale statului american la cateva luni dupa schimbarea regimului Nastase din 2004, si la aproape un an de la intrarea Romaniei in NATO. Tot ceea ce spune Bush am crezut si eu cand l-am votat pentru ultima oara pe basescu. A fost crezul multor romani.

     De ce mi se pare relevant? Pentru ca trebuie sa realizezi ca au fost doar vorbe, demagogie. Nimic din inlaturarea coruptiei nu s-a intamplat timp de aproape 8 ani (doar mai recent, si mai ales pentru “coruptii lor”). De asta nici nu va mai avea onoarea din 2005 din partea americanilor.

     Iar Ponta are multe lesturi agatate de picioare: lucrarea de doctorat, demiterea lui basescu, actiuni care au fost pe larg propagate in lume. Ceea ce nu s-a intamplat cand Basescu venea pe val si nimeni nu a facut propaganda internationala pe tema flotei, a casei, a traficului de influenta in favoarea fetelor.

     • Foarte relevant citatul selectat de dumneavoastra, domnule Cristi C! Avem opinii apropiate in ceea ce-l priveste pe Bush, insa opiniile noastre nu mai coincid cand vine vorba de DNA. De altfel, nici opiniile administratiei americane fata de DNA nu coincid cu cea a dumneavoastra. Desigur, asta nu inseamna ca nu observ absenta „coruptilor lor”. Cum, probabil, si americanii o observa. Insa, dincolo de lupta anticoruptie a procurorilor, exista peste hotare proiectia imaginii lui Basescu, pe care dumneavoastra ati descris-o destul de bine in finalul comentariului de mai sus. In mod cert, ea cantareste greu. Din discutia noastra cu domnul Stan, eu deduc ca Basescu e un interlocutor pentru americani, dar din cauza a ceea ce este el, cam evita sa se traga in poze cu el. Asta e nivelul conducatorilor tarii, dupa aproape 25 de ani de la iesirea din comunism!

    • Vizitele demnitarilor – toate – si toate elementele / detaliile ce tin de ele (data, agenda, nivelul de protocol etc.) sunt convenite in prealabil, de comun acord, de catre ambele parti, preferabil din timp. Nu merge un presedinte sau prim ministru intr-o tara straina de capul lui si spune “am venit, cine ma primeste si pe mine acum ca tot sunt aici…”. Merge daca e invitat si programul agreat de comun acord. Vizitele sunt organizate de ambele parti. Atat Basescu cat si Ponta stiau ca nu au in programul oficial o intrevedere cu Obama, ca nu i-a invitat Obama. Ca sperau, ca au incercat, ca Basescu chiar a reusit sa se vada cu Obama e alta poveste. Dar improvizatiile reprezinta totdeauna exceptia si nu regula. Nu zic ca nu e bine ca s-au vazut cu Biden, e OK. Problema e reprezentata de manipularile la care este supus publicul romanesc.

    • o sa incerc cateva variante complementare de raspuns la aceasta intrebare:

     1. pentru ca nu Obama l-a invitat pe Ponta in SUA;

     2. pentru ca desi relatiile Romania-SUA sunt bune si suntem aliati, prieteni etc. nu s-a intamplat recent si nu se pregateste in curand ceva atat de notabil in context bilateral care sa justifice implicarea directa a presedintelui Obama (cand Basescu a avut acea intrevdere ad-hoc in septembrie 2011 avea macar la el o declaratie comuna, ma rog, a mai explicat dl. Stan despre asta); si nici in plan regional nu exista evolutii in care Romania sa aiba un rol atat de insemnat incat sa fie cazul unei discutii directe cu presedintele SUA; trebuie sa intelegem ca presedintele Obama e un om ocupat si nu prea are timp pentru a satisface orgolii dambovitene.

     Puteti, spre comparatie, sa vedeti pe site-ul Casei Albe reflectarea vizitei de zilele acestea a PM din Pakistan, care a fost invitat de Obama si cu care SUA au de discutat chestiuni grele, importante, urgente.

     3. PENTRU CA JOE BIDEN TOCMAI L-A SUNAT PE BASESCU SA DISCUTE CAM ACELEASI LUCRURI PE CARE LE DISCUTASE SAU AR FI TREBUIT SA LE DISCUTE ACU’ DOUA ZILE CU PONTA.

     Si acum se naste intrebarea de ce nu il va primi Obama niciodata pe Ponta …? Eu zic, da’ poate gresesc, ca intre timp Joe Biden a primit traducerile declaratiilor date la televiziunile romanesti de catre Ponta dupa intrevederea lor, s-a convins ca baiatu’ n-a priceput mai nimic (bine’, el cam banuia asta ca altfel poate l-ar fi luat cu el la Biroul Oval daca ii facea o impresie buna – OK, Ponta a considerat foarte tare ca au stat o ora de vorba si nu 45 de minute cat era in program dar nu intotdeauna cantitatea se transforma intr-o noua calitate)) si l-a sunat pe Basescu ca sa se asigure ca niste chestiuni au fost receptate la Bucuresti. In actuala distributie Basescu joaca, pentru SUA, rolul ‘the good guy/our guy’. Si atunci cine e Ponta – the bad guy, the ugly…?

     • The guy you can’t trust even for a small talk! Foarte bune observaţiile, domnul Log, mai ales cele cu privire la ce a dat „pe goarnă” Ponta, la televiziunile româneşti, cu precădere, Antena 3, după discuţia cu Biden, ceea ce l-a obligat pe american să îl asigure pe Băsescu, în legătură cu realitatea convorbirii cu Ponta! Fiţi atent la ce urmează în acest comentariu al meu! Iată ce spune Biden, după convorbirea cu Ponta, în finalul comunicatului de pe site-ul oficial al Casei Albe:

      The White House
      Office of the Press Secretary
      For Immediate Release
      October 22, 2013
      Readout of Vice President Biden’s Meeting with Prime Minister Victor Ponta of Romania
      „The Vice President underscored that Romania’s success as a democratic partner with strong rule of law is vital to nourishing a healthy business climate and remains profoundly in our shared interest.” (http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/22/readout-vice-president-biden-s-meeting-prime-minister-victor-ponta-roman).

      Ce a înţeles Ponta din asta? Cum că vezi, Doamne, să fim atenţi să funcţioneze bine justiţia, ca să nu aibă firmele americane, în mai ştiu eu ce litigii, de suferit, prin România. O minciună ordinară, spusă pe Antena 3, în cea mai bună tradiţie a FSN-ismului de tip comunist! Iată, de pe site-ul oficial al guvernului român, din interviul pentru Antena 3:

      Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
      Data: 24.10.2013
      Tema: Vizita premierului Victor Ponta în Statele Unite ale Americii

      Mihai Gâdea: Nu v-a întrebat, de exemplu, cine credeţi că va fi preşedinte anul viitor, nu v-a întrebat dacă vreţi să candidaţi sau, eu ştiu, lucruri de felul acesta?
      Victor Ponta: Nu, nu. Nu m-a întrebat acest lucru, dar ştia şi cunoaşte destul de bine situaţia din România. A spus foarte clar: ştiu că ai o majoritate parlamentară foarte solidă, ştiu că aţi câştigat alegerile în mod clar, că ai un mandat de stabilitate. Vedeţi, în America contează acest lucru, vedeţi cât de mare este bătălia între o administraţie dintr-o parte şi majoritatea parlamentară în partea cealaltă şi cât de multe blocaje apar. Deci, ştia aceste lucruri şi nu a insistat asupra lor. În ceea ce priveşte justiţia, a fost un singur lucru, că, sigur, la Bucureşti o să sară toţi macoveiştii cu procurorii… Nu m-a întrebat nimic de procurori vicepreşedintele Biden; a spus un singur lucru pe care îl consider corect şi legitim. În contextul în care vorbeam de companiile americane, a zis: “companiile americane vin să investească într-o ţară dacă sunt sigure că atât Guvernul, pe de o parte, dar şi justiţia, mai ales – the rule of law – justiţia le garantează protecţia investiţiilor lor. Or, mi se pare absolut legitim să ştie o companie americană, când vine, că respectă legile, că îşi ia toate autorizaţiile şi că nu se trezeşte că vine cineva şi îi dă foc la maşini sau îi intră pe proprietate, sau vine statul român şi îi confiscă toate bunurile, sau îi anulează licenţa. Din acest punct de vedere, opinia exprimată de vicepreşedintele Biden eu o consider extrem de importantă pentru noi, în ansamblu, nu doar în relaţia cu companiile americane. Până la urmă, şi o firmă românească vrea să ştie: “domnule, dacă sunt corect şi respect toate legile, nu mă trezesc că mă dă vreun escroc în judecată şi pierd procesul şi îmi ia firma”. Este o chestiune care arată, de fapt, ce se aşteaptă de la un sistem de justiţie independent şi performant: să protejeze firmele şi companiile care acţionează cinstit şi, evident, să îi pedepsească pe cei care, într-o formă sau alta, încalcă legea.
      Mihai Gâdea: Toate lucrurile care au apărut de ieri în presa băsistă cu privire la faptul că v-ar fi spus ceva despre procurori sau lucruri de felul acesta…
      Victor Ponta: Nu am discutat aşa ceva, nu.
      Mihai Gâdea: Pentru că am văzut un…
      Victor Ponta: Ei, ei ştiu mai bine de la Bucureşti ce am discutat? Întrebaţi-mă/…/
      Mihai Gâdea: Da, am văzut un domn care explica că a fost o discuţie cu privire la treaba aceasta în interior şi că vicepreşedintele Biden v-ar fi spus nu ştiu ce. Astea sunt doar aberaţii şi invenţii?
      Victor Ponta: Da, sunt invenţii. Da. (http://www.gov.ro/primul-ministru-victor-ponta-a-vorbit-despre-intrevederea-de-la-washington-cu-vicepre-edintele-joe-biden-cooperarea-economica-i-in-domeniul__l1a121376.html).

      Invenţii băsiste? Foarte probabil! OK! V-aţi uitat bine la ce a spus Biden? Atenţie! Formulările lui Biden sunt aceleaşi cu cele conţinute în evaluările fostului ambasador Gitenstein, care, în exerciţiu oficial, a criticat dur guvernul Ponta, conform instrucţiunilor Administraţiei Obama, prin Departamentul de Stat, pentru derapaje de la statul de drept şi atac la procurori. Aceste evaluări ale lui Gitenstein sunt exprimate exact în limbajul lui Biden şi în directă conexiune cu procurorii şi independenţa justiţiei din România, ameninţată, după părerea americanilor, de guvernul lui Ponta! Iată unul din textele lui Gitenstein şi comparaţi-l cu pasajul din comunicatul lui Biden:

      Ambassador’s Remarks
      Ambassador Mark H. Gitenstein’s Remarks on the Occasion of the 236th celebration of the Declaration of Independence
      July 4, 2012

      „In the end no economy can flourish and no democracy will survive unless there is unwavering commitment to the rule of law and respect for democratic institutions. No one can doubt now that Romania has courageous and relentless prosecutors and fearless judges. For them no one is above the law” (http://romania.usembassy.gov/policy/remarks/amb-07042012.html).

      Noi nu discutăm aici dacă americanii au sau nu dreptate! Discutăm despre ce i-a spus Biden lui Ponta, în limbaj diplomatic, precaut şi respectuos fată de România şi poporul român, şi ce a înţeles Ponta! Sau ce a vrut Ponta să înţeleagă! Biden putea să bată câmpii cu multă graţie! Pe noi ne interesează, aici, ce a transmis, nu dacă are dreptate!

      Declaraţiile lui Ponta, după întâlnirea cu Biden, sunt descalificante şi periculoase pentru România şi relaţia României cu SUA. Ponta nu avea nevoie să răstălmăcească ce a zis Biden şi să mintă. Putea evita asta. A preferat să mintă, pentru că atât poate! Chiar şi la Washington! Nashpa! Acolo nu îl votează proştii din România! Şi-a pus capac, ca om politic, în relaţia cu această Administraţie. Sigur, America are nevoie de România! Dar, după această vizita, abia acum, este clar că America NU ARE NEVOIE DE PONTA!

      Pasajul din comunicatul lui Biden era dur şi aşa, fără a-l asocia cu declaraţiile lui Gitenstein, pentru conformitate. Nu veţi găsi ever comunicat al Administraţiei Obama care să avertizeze un stat aliat din NATO, membru UE, cu privire la faptul că „success as a democratic partner with strong rule of law is vital to nourishing a healthy business climate”! Cum adică? (fictiv) „dacă vrei să ai succes ca partener democratic al nostru, ai nevoie de un stat de drept puternic, fiindcă e vital pentru climatul economic sănătos”? Adică, în prezent, nu ai „stat de drept puternic”? Trebuie să faci rost de el? Avertisment dur, îmbrăcat în mănuşa de catifea a preocupărilor economice de tipul (fictiv): „La voi, cu presiunea politică asupra justiţiei şi statului de drept e dezastru! Tocmai când astea începeau să fie independente! Eu zic să vă potoliţi, fiindcă treaba asta vă afectează inclusiv economic, şi investiţiile noastre la voi s-ar putea să meargă prost!”

      Eu nu spun aici că mesajul american reflectă realităţile din România. Nu despre asta este vorba! Eu mă refer strict la mesajul în sine. Ce i-a zis Biden şi ce a înţeles Ponta! Atât! Acesta a şi fost motivul pentru care Ponta a făcut în aşa fel ca întâlnirea cu Biden să fie, de fapt, o întâlnire nu SUA-România, ci o întâlnire SUA-PSD, prin excluderea din delegaţie, în pofida protocolului, a şefului misiunii diplomatice româneşti de la Washington! Ca să nu se afle ce s-a discutat acolo! Enormă gafă diplomatică sesizată imediat, cu îngrijorare, de americani!

      Americanii nu sunt proşti! Convorbirea telefonică cu Băsescu a fost inevitabilă pentru a-l informa exact pe preşedintele român despre nuanţele şi mesajul lui Biden către Ponta. Prestaţia premierului ne-a acoperit pe toţi de ruşine. Nu îmi amintesc caz similar, în istoria SUA, în care, după întâlnirea la nivel înalt, între un demnitar al Administraţiei de nivelul vice-preşedintelui şi un sef de guvern dintr-o ţară aliată, vice-preşedintele să simtă nevoia de consultări politice, pe telefon, cu şeful statului din ţara de unde venea şeful de guvern!

      „Doamne, ocroteşte-i pe români”, fiindcă asta vor, asta au!

     • Dl. Stan ma poate contrazice, daca gresec, Dar exista un lucru pe carfe USL-ul din pacate nu l-a invatat: sa nu minta. Dl. Basescu, cu greselile sale, in afara a invatat ca nu ai voie sa minti. Ce a facut USL-ul cand a decis suspendarea lui Basescu: a mintit. Reusise si Basescu ceva: sa nu minta. Sau poate sa minta mai putin. Sa ne aducem aminte de dl. Geoana care a mintit live, in legatura cu dl.Vantu. Si putem spune ca poti gresi, ca poti avea interese, lupte ca tara, dar liderii europenii nu suporta sa fie mintiti pe fata. Cand o sa inteleaga di Ponta acest lucru, mai este mult. Apoi, cu toate defectele ei, in timpul lui Basescu s-a incercat independenta justitiei, Intr-o tara ca Romania este aproape imposibil. Dar de cand a venit USL-ul la putere, in loc sa continue lupta impotriva coruptiei, vedem altceva: razbunari politice si masuri la insistenta ambasadelor straine. Cand vezi ca managerul general al Tarom reduce pierderile si il fortezi sa isi reduca mandatul de la 5 ani la un 1 an, atunci clar ca ai o problema cand iei masurile sub presiunea ambasedelor straine. Cand o sa invete Ponta functionarea democratiei? nu stim….

     • Din citatul dat de domnul Stan, din transcrierea spuselor lui Ponta despre intalnirea cu Biden, reiau urmatoarele, cu scopul de a ne amuza:

      In contextul justitiei, Biden “a spus un singur lucru pe care îl consider corect şi legitim”

      Ce nefericita exprimare! Absenta virgulei arata ca Ponta a considerat tot ce a spus Biden in privinta justitiei incorect sau nelegitim, mai putin un singur lucru pe care il considera a fi si corect si legitim.

      Ponta, ia lectii de comunicare: scurteaza frazele, nu face paranteze in mijlocul lor.

  • OK, domnul Ionuţ, mă refer la ambele comentarii ale dumneavoastră, inclusiv cel adresat domnului Cristi C.! Bune întrebări! Bună şi intervenţia domnului Cristi C., ca întotdeauna! Încerc să concentrez câteva idei pe coordonatele interogative ale domnului Ionuţ. Nu insist, voi reveni cu un text amplu cu privire la vizita domnului Ponta în SUA.

   Nivelul vizitelor peste hotare, în cazul înalţilor demnitari, şefi de stat şi guvern, diferă în funcţie de cutuma locului. În SUA, există trei niveluri, vizită de lucru, oficială şi de stat. Între ele sunt diferenţieri semnificative de protocol, semnificaţia lor simbolică indicând grade diferite de importanţă. Dar, numai aparent, dacă ne gândim strict la pragmatismul american! Dacă la o vizită de stat protocolul impune un dineu în cinstea oaspetelui şi anumite avantaje simbolice legate de reşedinţă şi tratament formal, în timp ce vizita de lucru este, mai degrabă, deposedată de simbolistica oficială reprezentativă public, nu în puţine rânduri, o vizită de lucru poate fi mai importantă decât una de stat! Asta, fiindcă esenţa vizitei stă în importanţa reală pe care preşedintele SUA o acordă personalităţii politice a liderului în vizită sau ţării pe care o reprezintă în relaţia cu SUA!

   Să vă dau un exemplu. Site-ul oficial al guvernului României a anunţat vizita premierului ca fiind oficială! Nu a fost primit de Obama, nici măcar “pe uşa din dos”, cum a fost primit Băsescu, în 2011, într-o vizită de lucru, adică inferioară celei oficiale! Explicaţia dată de Ponta, cum că Obama primeşte numai preşedinţi sau şefi de stat este de un penibil atroce! Evident, preşedintele SUA primeşte şefi de guvern în Biroul Oval, fără probleme. Orice accesare a site-ului oficial al Casei Albe poate oferi mii de astfel de exemple din toată istoria SUA. Foarte aproape de vizita lui Ponta în SUA, Obama l-a primit, în Biroul Oval, pe premierul Italiei, Letta, pe 17 octombrie, întâlnire urmată de o scurtă photo opportunity (pool spray at the bottom) (vezi http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/17/remarks-president-obama-and-prime-minister-letta-italy-after-bilateral-m). Nici nu s-a pus problema unei astfel de şanse pentru nefericitul premier al României.

   Dacă ne referim la vizite de lucru, o astfel de vizită a făcut Băsescu în SUA, în septembrie 2011. La vremea respectivă, cum bine remarca domnul Cristi C., am arătat că vizita a fost penibilă, prin modul cum a fost “acomodat” Băsescu de oficialii americani! Vizita lui Ponta, superioară ca rang celei a lui Băsescu, a fost enorm sub ce a obţinut Băsescu în materie de tratament din partea oficialilor americani. Densitatea vizitei lui Ponta în materie de documente semnate este zero, comparativ cu cea a lui Băsescu, plus absenţa întâlnirii cu Obama! Dacă vizita lui Băsescu a fost slabă, vă imaginaţi cum a fost cea lui Ponta. Nu vreau să intru prea adânc în analiza comparativă a celor două vizite, fiindcă mă voi referi, pe larg, într-o postare specială, la vizita lui Ponta. Voi preciza numai atât, acum: Vizita lui Ponta a beneficiat de o excepţională pregătire din partea Chargé-ului ambasadei române de la Washington DC, care a făcut imposibilul pentru a asigura premierului român, văzut cu indiferenţă spre dispreţ, în cercurile oficiale de la Washington, un nivel de contacte corespunzător. Eforturile şefului misiunii diplomatice româneşti au fost cu atât mai remarcabile cu cât au dat rezultate în condiţiile de shutdown al guvernului american!

   Primirea la Biden a fost gigantică in materie de efort diplomatic. Este suficient să urmăriţi contactele zero ale lui Corlăţean cu demnitarii de la Departamentul de Stat, ca să înţelegeţi tragedia României în SUA, reprezentată de asemenea nulităţi ca liderii PSD ai ţării. Cu atât mai spectaculos este rezultatul obţinut de şeful misiunii diplomatice româneşti din capitala SUA, ca nivel de contacte asigurat pentru premierul Ponta. Presupun ca nimeni din Guvern nu a observat asta.

   Ca să înţelegeţi exact ce înseamnă la americani cele trei niveluri ale vizitelor liderilor din ţări străine în SUA, să precizăm că Băsescu, în 13 septembrie 2011, pe vizită de lucru, a obţinut o întrevedere, “pe uşa din dos”, în Biroul Oval, cu Obama, care nu exista în agenda preşedintelui american! Ceea ce, în termeni oficiali, diplomatici, se cheamă că nu a existat, chiar dacă ea s-a produs. Iată agenda preşedintelui Obama din 13 septembrie 2011:

   White House Schedule – September 13, 2011

   Tuesday, September 13 2011
   All Times ET

   9:30 am The President and the Vice President receive the Presidential Daily Briefing
   Oval Office
   Closed Press
   10:00 am The President meets with senior advisors
   Oval Office
   Closed Press
   10:15 am The Vice President meets with President Basescu of Romania in the Roosevelt Room
   Pool Spray at the Top
   Gather time for the pool is 10:00 AM in the Brady Press Briefing Room
   11:00 am The President and the Vice President meet with Secretary of State Clinton
   Oval Office
   Closed Press
   11:45 am The President departs the White House en route Joint Base Andrews
   South Lawn
   Open Press
   Gather Time 11:15AM – North Doors of the Palm Room
   12:00 pm The President departs Joint Base Andrews en route Columbus, Ohio
   Travel Pool Coverage
   Call Time 10:30AM – Joint Base Andrews, Virginia Gate
   1:15 pm The President arrives Columbus, Ohio
   Local Event Time:
   Rickenbacker International Airport
   Open Press
   1:45 pm The President tours a newly modernized graphic design classroom
   Columbus, Fort Hayes Arts and Academic High School, Ohio
   Travel Pool Coverage
   2:15 pm The President delivers remarks at Fort Hayes Arts and Academic High School
   Columbus, Fort Hayes Arts and Academic High School, Ohio
   Open Press
   3:05 pm The President departs Columbus, Ohio en route Joint Base Andrews
   Rickenbacker International Airport
   Open Press
   4:15 pm The President arrives Joint Base Andrews
   Travel Pool Coverage
   4:30 pm The President and the Vice President meet with Secretary of Defense Panetta
   Oval Office
   Closed Press
   ________________________________________
   The President arrives at the White House
   South Lawn
   Open Press

   Inutil să vă spun că Ponta nu a beneficiat nici măcar de atât! Ca să înţelegeţi, însă, exact ce este o vizită de lucru, atunci când oaspetele contează pentru americani, să luăm vizita de lucru a preşedintelui Medvedev al Rusiei, din iunie 2010. Priviţi imaginile de mai jos:

   Dmitry Medvedev’s working visit to USA
   Russian President Dmitry Medvedev and the President of the USA Barack Obama have a working breakfast in the Ray’s Hell Burger restaurant in Arlington, USA, 25 June 2010

   Barack Obama has treated Dmitry Medvedev to lunch at a common burger place, surprising its staff and patrons in the process. The presidents signed cards, shook hands and posed in pictures for those who dared to ask.

   The American president ordered two “real American burgers” for the both of them, choosing cheddar cheese, jalapeno and mushrooms for Dmitry Medvedev and cheddar cheese, salted onions, lettuce and tomatoes and some pickles for himself.

   Cam atât, deocamdată! A, să nu uit, domnul Ionuţ! Spuneţi dumneavoastră aşa: “mă gândesc că, dacă Băsescu nu a fost primit decât după mult timp, atunci înseamnă că România nu prezintă interes pt. SUA”! Băsescu a fost primit la preşedintele Bush încă din martie 2005, imediat după ce a câştigat alegerile. Lui Ponta i-a trebuit mult mai mult timp să ajungă în SUA, pentru a nu fi primit de preşedinte, nici măcar en passant! Chiar şi acum, pe picior de plecare, Băsescu este mult mai credibil în America decât va fi vreodată Ponta!

   Sigur, vă pot explica asta pe baza unor lucruri îndeobşte cunoscute! Sau vă pot explica asta pe baza unor lucruri pe care, odată sesizate, le poţi transcrie într-o strategie de recuperare a imaginii României în SUA, sub administraţia USL! Not interested! Românii au vrut şi vor să fie guvernaţi de prostie! La rândul lor, liderii USL nu doresc să promoveze România, doresc doar să-i prostească pe proştii cei mulţi pentru voturi. Ăsta a fost scopul vizitei lui Ponta în SUA! Imagine pentru proştii care votează! A reuşit! Demonstrând, încă o dată, lumii civilizate, cât de penibil este!

   Uitaţi-vă atent la fotografiile de la primirea la Biden, de pe site-ul oficial al guvernului român!

   Primire la Biden

   Veţi găsi în fotografie pe Chargé-ul american la Bucureşti, obligatoriu prezent la o asemenea întâlnire! Fie şi numai din considerente protocolare! Unde este Chargé-ul român de la Washington? Lipseşte cu desăvârşire, în favoarea a doi penibili, aşa-zişi consilieri de politică externă ai lui Ponta! Wow! Aşa? Atunci, aşa! Aşadar, nu vă aşteptaţi să vă spun cum ar trebui să fie! Nu mă interesează! Românii trebuie să “guste” din plin opţiunea făcută pentru impotenţă intelectuală şi impostură, în reprezentarea ţării la cel mai înalt nivel! Şi, apoi, domnii Ponta şi Corlăţean nu au nevoie de expertiză! Nu au avut ei nevoie de prezenţa Chargé-ului român, la întâlnirea cu Biden, pe care le-o pregătise! La mai mare! God bless Romania!

   • Conform Departamentului de Stat -http://history.state.gov/departmenthistory/visits/romania – singura “vizita oficiala” in SUA a unui lider al Romaniei post comuniste a fost cea a presedintelui Constantinescu din iulie 1998. O semnificatie deosebita o are si faptul ca vizita a inclus un discurs in fata Congresului. Erau alte vremuri, Romania reprezenta atunci o speranta. Site-ul nu e inca actualizat, dar in curand vom afla cam cat de “oficiala”, din perspctiva SUA, a fost recenta vizita a lui Ponta. Eu zic ca dl. Ponta se joaca cu intelesurile cuvantului “oficial” – adica vizita nu a fost privata, deci a fost oficiala, el a mers in calitate oficiala de PM; o smecherie de doi bani, dar care tine la romanica.

    Putem specula ca s-a incercat pana in ultimul moment fortarea unei intrevederi cu presedintele Obama, pentru a-l “egala” pe Basescu. Iata ce posta site-ul DCNews/Bogdan Chirieac chiar cand incepea intrevederea Ponta-Biden – http://www.dcnews.ro/2013/10/se-pregateste-intalnirea-obama-ponta-la-casa-alba-in-urmatoarele-ore/
    Da’ n-a fost sa fie… Dupa intrevederea cu Ponta, Joe Biden a plecat singur spre Biroul Oval unde, impreuna cu presedintele Obama, conform http://www.whitehouse.gov/schedule/president/2013-10-22 – they received the Presidential Daily Briefing. Dl. Ponta a luat-o pe altundeva…Curios, dl. Obama nu mai avea nimic altceva in program in acea zi…

    Pe site-ul mai sus mentionat (http://history.state.gov/) aveti istoria vizitelor liderilor straini in SUA si a celor americani in strainatate si se pot face tot felul de comparatii si analize.

    Parerea mea este ca nu stam neaparat rau ca numar si frecventa a contactelor. O exceptie notabila este ca dna. Clinton, care a calatorit enorm ca Secretar de Stat intre 2009 – 2012, nu a calcat pe la Bucuresti.

    Problema este ca ramanem o tara a formelor fara fond, ai carei lideri sunt mai degraba interesati de imagine si protocol pentru a se valida pe plan intern decat de substanta discutiilor cu partenerii americani si de a face apoi ceva concret in sensul celor dicutate, convenite, semnate etc. Drept pentru care exista riscul ca interesul SUA pentru Romania sa scada.

   • Multumesc mult pentru raspuns, domnule Stan. Ultima parte e chiar trista. Nu am mari sperante de la politicienii romani, insa neincluderea in discutii a diplomatului care iti reprezinta tara in statul pe care-l vizitezi mi se pare un gest care depaseste orice limita a imbecilitatii si mojiciei.

  • Spuneati Dvs., D.le Ionut ca :
   “Viktor Orban nu e tomcmai impopular in Ungaria, dar nu are imaginea unui lider democratic.”

   Ca privitor al TV maghiare, cunoscator al vietii maghiarilor din Ungaria, eu locuiesc in Oradea si pentru mine Ungaria nu mai are demult locuri necunoscute, va pot spune ca Victor Orban este un personaj politic de anvergura in Europa, recunoscut pe plan local chiar de predecesorul sau Gyurcsány Ferenc, iar reformele multe la numar facute de el pentru cetateanul de rand maghiar, il face un lider autentic nationalist si iubit de maghiari.
   “nu are imaginea unui lider democratic”, spuneti in comentariul Dvs, dar cine sunt cei caraora nu le convine democratia lui Victor Orban? intreb eu!

   1.De curand Ungaria si-a platit toate datoriile catre FMI dupa care i-a poftit politicos sa paraseasca tara.

   2.Victor Orban combate real economia subterana, eliminand vanzarea tigarilor in piete la tarabe.

   3.Interzice din 2013 vanzarea terenurilor catre straini.

   4.Introduce tot din 2013 legi mai aspre pentru banci, guvernul urmand sa aiba de acum inainte o influenta mai mare asupra politicii monetare, iar imprumuturile cetatenilor in franci elvetieni au fost protejate printr-o lege in care francul elvetian daca ajunge la cota maxima de 230 ft., iar ce depaseste este suportat de Banca Centrala.

   5.Are curajul sa intrebe in Parlamentul European : “Eu sunt ales, guvernul ungar este ales, Parlamentul european este ales. Insa cine a ales Comisia Europeana? Unde este legitimitatea sa democratica?”.

   6.Ungaria nu este producatoare de gaze naturale ca Romania dar imporurile de gaze din Russia sunt la jumatate.

   7.etc….

 19. Deoarece conform CV-ului dvs. sunteti specialist si in problemele privind minoritatile, am o nelamurire privind ambasa SUA.

  Exista o chestiune delicata in privinta minoritatilor privind drepturile LBGT.

  Conform stirii de la link-ul urmator:

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/ambasada-sua-dezamagita-de-protestul-de-la-muzeul-taranului-roman-1025099.html

  ambasada SUA s-a declarat dezamagita de protestul romanilor. Am doua intrebari:

  1. Ar fi o diferenta, daca ambasa SUA ar sustine demersul locuitorilor din Catalonia
  sa isi formeze un stat, deoarece au nationalitatea recunoscuta (http://en.wikipedia.org/wiki/Catalonia) fata de drepturile minoritatii LBGT

  2. Deoarece in chestiuni privind minoritatile, statele din SUA pot avea anumite opinii
  asupra drepturilor care le pot acorda suplimentar (dar sunt de acord in privinta drepturilor minime), ambasa SUA ar gresi daca ar sustine un drept privind o minoritate in cazul in care acel drept nu este recunoscut de toate statele, dar este sustinut de presedintele SUA si o majoritate parlamentara care a castigat alegerile cu presedintele.

  De exemplu, daca anumite state din SUA ar legaliza adoptile in randurile comunitatii LBGT si ambasa SUA ar sustine acest drept.

  • Domnul Ion Viorel amestecaţi un pic lucrurile (în parte, din lipsă de informaţie). Mai întâi, este adevărat ca pot fi considerat, cu oarece generozitate, “specialist” în problematica minorităţilor, prin preocupările mele ştiinţifice. Dar, pentru corecta dumneavoastră informare (nu aveaţi această informaţie din biografia mea postată pe blog), este vorba de minorităţi etnice. Ceea ce nu înseamnă că nu acord atenţie şi evoluţiilor din domeniul minorităţilor sexuale (LGBT- lesbian, gay, bisexual, and transgender).

   Acum, câteva precizări legate de nedumeririle dumneavoastră:

   1. “Protestul românilor”, la care vă referiţi, a fost o manifestare de intoleranţă şi prostie specifice anumitor medii din această ţară, marcate de rasism, obscurantism, intoleranţă şi intransigenţă antidemocratică. Ambasada SUA oferise un film premiat internaţional, pentru vizionare de către cei interesaţi, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în cadrul unui eveniment legat de istoria şi lupta pentru nediscriminare ale grupurilor LGBT. Nimeni din cei neinteresaţi nu era obligat să participe. Nu era vorba de o demonstraţie outdoors care să blocheze circulaţia pe carosabil, cum vedem în fiecare zi, în ultima perioadă. Aceasta manifestare decentă şi agreată instituţional, între ambasada SUA şi instituţia culturală românească, a fost întâmpinată de un “protest” împotriva grupurilor LGBT, bine organizat şi, aparent, susţinut din interiorul Muzeului care găzduia evenimentul cu pricina (iată link-ul comunicatului ambasadei SUA: http://romania.usembassy.gov/policy/media/pr-02222013.html).

   Acum, dacă “băieţii şi fetele” de la Muzeu aveau vreo problemă cu minorităţile sexuale, puteau să informeze ambasada SUA că nu găzduiesc evenimentul şi basta! Se încadrau frumos în linia discriminatoriu-stupidă a multor instituţii oficiale româneşti şi a unui segment de public care promovează această viziune faţă de minorităţi. Sigur, ambasada SUA a reacţionat legitim faţă de “protest”, atât din punct de vedere principial cât şi instituţional.

   2. Apoi, ideea de a pune semnul egalităţii între susţinerea de către SUA a drepturilor comunităţii LGBT, oriunde în lume, şi ipotetica susţinere de către SUA a secesiunii Cataluniei faţă de Spania, adică a destrămării unii stat suveran şi independent, care nu se află sub sancţiuni ONU şi ale comunităţii internaţionale, aliat SUA (statul spaniol se poate destrămă doar ca urmare a unor evenimente interne legate de voinţa cetăţenilor Spaniei, nu de voinţa şi susţinerea unui alt stat), este, cel puţin, deplasată şi total neavenită. A exprimat vreodată comunitatea LGBT din SUA sau din România sau din Papua Noua Guinee că vor secesiune faţa de stat? Nu am auzit! Sigur, cazul Cataluniei este un caz şcoală, unde vorbim de o “comunitate”, în sensul Constituţiei statului spaniol, cu un specific etnic şi cultural, cu o istorie instituţională de „nation building”, şi cu anumite revendicări politice! Oricare ar fi soluţia dată acestor revendicări politice ale catalanilor, în interiorul statului spaniol, de către cetăţenii Spaniei, SUA o vor sprijini, cu o condiţie: să nu afecteze regimul drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele recunoscute de tratatele şi convenţiile internaţionale.

   3. Aici ajungem la confuzia dumneavoastră. Susţinerea SUA pentru grupurile LGBT se înscrie în susţinerea pentru drepturi fundamentale ale omului, consacrate în instrumente de drept internaţional. Susţinerea Americii, ca stat, nu vizează nici “adopţiile”, nici “căsătoriile” între homosexuali, pentru că aceste drepturi nu sunt garantate universal. De aceea, practica, în interiorul SUA, la nivelul diferitelor state constituente ale federaţiei americane, a consacrat soluţii diferite. Cum ar putea America să susţină, în afara sa, ceea ce nici în interiorul SUA nu este convenit prin lege unificatoare la nivel federal?

   Susţinerea SUA, pentru grupurile LGBT, vizează, exclusiv, eliminarea practicilor discriminatorii, în plan social şi politic, faţă de aceste grupuri. Exact manifestările de tipul “protestului românilor”, la care vă referiţi, arată clar că România mai are foarte mult drum de parcurs, până când americanii să poată renunţa la îngrijorările cu privire la discriminarea practicată faţă de unele grupuri minoritare, în această ţară.

   • Va multumesc pentru raspuns. Chiar daca subiectul este off-topic, va multumesc pentru clarificari. Un cititor al blogu-ului va rugat sa faceti un curs de relatii internationale. Nu zic ca nu ar fi util, dar cred ca romanii au nevoie de un curs de democratie, mai precis de drepturi democratice. Multumesc pentru raspuns inca o data.

 20. Astept cu mare interes comentariile dumneavoastra (singurele valabile pentru mine) in legatura cu vizita primului ministru in SUA.

 21. Conform portalului mediafax::

  http://www.mediafax.ro/politic/ponta-nu-i-am-cerut-lui-basescu-un-mandat-pentru-vizita-in-sua-doar-pentru-reuniunea-ce-11535845

  citez ce spune premierul Victor.Ponta:

  “Mandat am solicitat, aşa cum am făcut şi în luna mai, pentru Consiliul European tematic, pentru că e vorba de agenda digitală, de IT, de lucruri la care Guvernul a muncit foarte mult împreună cu industria de IT”

  dar conform:

  http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=760391ff-5b52-4248-a076-5032044c6288&lang=en&type=EuropeanCouncil

  citez:

  The summit agenda includes the following subjects:
  digital economy, innovation and services
  growth, competitiveness and jobs, and
  the economic and monetary union

  iar conform:

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-829_ro.htm

  este vorba despre servicii digitale si telecomunicatii:

  “Serviciile digitale și telecomunicațiile sunt factori primordiali în ceea ce privește creșterea și productivitatea în toate sectoarele economiilor noastre. Cu toate acestea, nu valorificăm încă la maximum potențialul pe care îl reprezintă piața noastră unică în sectorul telecomunicațiilor și al serviciilor online și în aceste sectoare UE pierde teren față de concurenții săi internaționali.”

  Din

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st12/st12389.en13.pdf

  citez

  “implementation of the Investment Plan for Europe agreed last June, notably on the basis of the Commission and EIB report on the implementation of measures for the financing of the economy”.

  Despre planul de investitii pentru Euroa nu a spus nimic si cred ca era mult mai important pentru Romania, deoarece acesta genereaza dezvoltare in industria IT si de Telecomunicatii locala. Din ce a spus premierul, el vrea sa mearga acolo ca este vorba numai de industria IT, ceea ce este fals. Pe de alta parte, companiile de telecomunicatii, chiar daca desfasoara activitate care tin de industria IT, ele sunt companii de telecomunicatii si nu firme IT.

  • Nu vad nimic fals. Industria IT include telecomunicatiile digitale, chiar daca se foloseste si denumirea IT&C pentru a largi spatiul pentru comunicatiilor analogice.
   Iar despre uniunea bancara este bine sa fie informat guvernul acolo, la prima mana. De BNR nu imi este teama, nu de acolo isi ia informatiile sau contribuie, ci pe filiera ECB.

 22. Conform site-ului sferapoliticii.ro:

  http://www.sferapoliticii.ro/sfera/pdf/Sfera_170.pdf#page=72

  citez:

  Thierry de Montbrial: Cred că, în mod obiectiv, avem de-a face cu probleme delica-te – cel puţin chestiunea sistemului antirachetă. Am o opinie personală în privinţa acestor subiecte și anume cred că suntem prea mult ancoraţi în spiritul Războiului Rece. Continuăm adesea, la nivelul Alianţei Nord-Atlantice să gândim ca şi cum Rusia de astăzi ar constitui o ameninţare. Și spun asta deoarece, chiar dacă spunem că scutul antirachetă este îndreptat către alte ameninţări, cum este Iranul, şi nu împotri-va Rusiei, totul rămâne destul de ambiguu. Cred că astăzi chestiunile de securitate sunt adesea analizate prin prisma unor cadre mentale de ariergardă. Această critică o putem însă formula atât la adresa francezilor cât şi a românilor şi a altor membri ai alianţei euro-atlantice. Chiar am tratat aici la Bucureşti cu experţi de nivel excelent despre problemele Republicii Moldova şi ale Ucrainei. Discutând cu ei, făcând schimburi de păreri, mă gândeam că aici este o manieră foarte diferită de a aborda problemele legate de frontiera orientală a Europei, o modalitate care scapă viziunii atlantiste de a vedea lucrurile. Cadrele mentale ale alianţei euro-atlantice au rămas prea înţepenite. Iată de ce sper că vom avea ocazia la nivel franco-român, poate la început numai la nivel de experţi, să purtăm discuţii mai deschise, mai originale pe teme de securitate. Repet, sistemele antirachetă nu mi se par subiectul numarul 1 în lumea de azi atunci când abordăm teme de securitate.

  Din textul de mai sus inteleg ca si Franta si alte tari NATO gresec in privinta scutului anti-racheta si considera Rusia o amenintareI Despre Thierry de Montbrial citez:

  Membru al Academiei Franceze de Știinţe Morale și Politice (din 1992), director general al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale (pe care îl fondează în 1979) și, de peste 30 de ani, membru în comitetul director al Grupului Bilderberg .

  Tinand cont ca presedintele grupului Bilderberg s-a intalnit doar cu presedintele Basescu si guvernatorul BNR Mugur Isarescu recent, e ciudat ca nu s-a intalnit si cu Victor Ponta si/sau Crin Antonescu. Personal daca ar ajunge Victor Ponta sau Crin Antonescu presedinte, acest lucru ar insemna ca ne vom afunda si mai rau la nivel de relatii diplomatice si investitii. Dar prin extrapolare ne putem gandi ca discutiile dintre partea romana si membri ai acestui grup au abordat si problema Romaniei la Schengen.

  Tot din interviul dat citez:

  ” Într-o altă ordine de idei aș spune, că o persoană care vizitează mult ţara dumneavoastră din 1990 încoace, deci de 22 de ani, că eu cred că relaţiile franco-române sunt insuficient dezvoltate. Nu sunt deloc la nivelul istoriei comune a ţărilor noastre! Nu trebuie uitat că avem un trecut îndelungat de relaţii destul de puternice care reprezintă chiar ceva unic dacă ne raportăm la cadrul european, relaţii marcate de conivenţe culturale atât de excepţionale. Cred că toate acestea sunt atât de prost reflectate în relaţiile franco-române de astăzi și mă grăbesc să afirm că francezii poartă o mare responsabilitate pentru această situaţie. Totuși, cred că trebuie să distingem trei niveluri ale acestor relaţii: nivelul cultural, profund, care este insuficient; al doilea nivel este reprezentat de mașinăria comunitară – o mașinărie enormă care presupune relaţii între mai multe ţări dar, repet, o mașinărie care este la nivelul mai multor instituţii europene; există, apoi, probleme bilaterale, pe termen relativ scurt, care sunt iritante dar cred că ambele ţări trebuie să facă un mic efort pentru a înţelege mai bine punctul de ve-dere al celeilalte. Dar, referitor la Franţa, repet, există o mare sensibilitate în ceea ce privește supravegherea frontierelor exterioare Uniunii Europene.”

  Pe baza citatului de mai sus, nu am conta pe intrarea in Schengen si datorita faptului ca Franta are ” o mare sensibilitate în ceea ce privește supravegherea frontierelor exterioare Uniunii Europene”, adica ceea ce spunea Sarkozy in articolul dl. Stan..
  Dar pentru ca “ambele ţări trebuie să facă un mic efort pentru a înţelege mai bine punctul de vedere al celeilalte”, cred ca diplomatia care o avem la ora actuala nu putem spera ca vor fi mai bune. Ceea ce este interesant este ca francezii recunosc ca au si ei o responsabilitate asupra starii relatiilor romano-franceze. Dar cred ca pe viitor va fi mai mult din cauza noastra decat a lor,

  • Eu privesc mai pragmatic problema acestui discurs sforaitor.

   Unul este stereotipul “relatiilor franco-romane exceptionale”. Au fost, alt context, alte vremuri. Franta nu mai este ce a fost in trecut. Dar continua sa pozeze si sa isi agite reteaua mare diplomatica si sa tresara sau sa toarca precum o pisica la magulirile ce ating orgoliul de fosta mare putere, de supercultura si civilizatie (corect, dar tine si de gusturi daca intrebam un britanic).

   O parere gasita pe net argumenta ca printre puterile europene, Anglia si-a orientat politica in special catre ocean, Germania catre continent iar Franta “asa si asa”, pe unde a mai putut. Un articol vechi de cativa ani spunea ca in Europa de Est, germanii detin 27% iar francezii 6%. Cifrele exacte nu sunt relevante dar explica politica de investitii franceze pe continent: pe ici pe colo, pe unde nu se baga nemtii ca exista altceva mai dulce pe glob, precum Africa sau aria islamica.

   Lasand Schengenul la o parte, sa luam cifrele investitiilor straine in Romania. Pe primul loc este Olanda. Am luat documentul de la BNR al investitiilor directe straine in Romania in 2012 si am luat soldul total de 59 mld E (atat au investit strainii de la origini pana la inceputul anului).
   In Polonia, investitiile directe sunt de 100 mld E.
   Romania: Olanda are 22%, Austria 18%, Germania 11%, Franta 9%.
   Polonia: Olanda are 16%, Germania 15%, Franta 13%, Luxemburg 11%.

   Nu cred ca Olanda a investit atat de mult in Romania (13 mld E) datorita relatiilor diplomatice excelente. Replica in cazul Schengen ar putea fi dovada ca nu. Investitorii evalueaza pur si simplu contextul economic, facilitatile comerciale si trag linie. Cand ceva merita se face. Nu mi se pare concludenta discutia in legatura cu procentele. Sunt tot pe acolo, in cazul nostru, Austria “furand” celorlalti o mare parte din placinta.

   Daca in schimb discutam de ce nivelul investitiilor este de 100 mld E la polonezi si 60 la noi, pai nu diplomatia ne-a oprit. PIB-ul Poloniei este astazi de 2.5 ori mai mare decat al Romaniei, desi suprafata tarii este doar de 1.6x iar populatia de 2x. Sunt o economie mai buna decat a noastra si banii investitorilor au gasit mai usor conditii.

   Aceeasi analiza se poate face si pe exporturi si importuri cu aceeasi concluzie. Nici in cazul Poloniei, Franta nu conteaza (intre 4 si 7%). Germania este polul (15-27%). Lipsa interesului economic al Frantei pentru regiune rezulta si din enumerarea din interviu: cele trei niveluri sunt cultural, jocurile de culise comunitare si, ma rog, probleme bilaterale (corect, problema romilor).

   Allez la France, mais, daca interesul matale este peste mari si tari, iar banul tau acolo se duce, ma scuzi daca nu ma intereseaza de problema romilor. Daca erai si tu mai prezenta in Europa de Est si sporeai bunastarea zonei, poate nu te trezeai cu cersetori din est in Piata Armoniei. Fireste ca ai mare parte din vina.

 23. Stiu ca nu ne dorim ca acest blog sa devina revista a presei. Daca imi este permisa o exceptie pentru ca mi se pare delicioasa. Apoi este si despre Schengen.

  Intr-una din lecturile preferate ale domnului procuror Papici (anume Romania Libera), doamna Alina Mungiu Pippidi face acesta sinteza:

  http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/schengen-a-cui-e-vina-315415.html

  Orice antibasist feroce (ca mine) ar putea fi surprins de aceasta lectura obligatorie. Dar merita. Cititi si dumneavoastra, domnule Papici, Va rog mult. Eu am ramas cu urmatoarele impresii:

  – Domnul profesor Stan, nu mai sunteti singur in peisajul elitei intelectuale. Doamna Mungiu prea a canta acum in acelasi cor. Si pentru ca sunt plebeu, iar traditional elita facea subiectul glumelor intepatoare ale plebei, vreau sa fac urmatoarea paralela ca sa ma razbun si eu putin pe domnia sa. Citesc ca in teoria muzicala, polifonia s-a dezvoltat in muzica culta dupa o lunga perioada de monodie (da, ani grei, domnule Stan). Initial (secolele 8-9), doar pe doua voci. Tenorul, “vox principalis”, canta un “cantus firmus” (ah, curat firmus, pentru oricine s-a contrazis cu domnul Stan). A doua voce, “vox organalis” urmarea vocea principala, dar sarea si intr-o alta cheie, varia mai mult (nu ma refer la taberele politice), inflorea linia melodica, facea pauze (nu, nu ma refer ca se facea ca nu vede un fault). Bun, asta a fost satira contra doamnei Pippidi, aceasta voce organala dintr-o muzica medievala. Orice consonanta cu termenul de organ de propaganda este doar manipulatorie din partea mea.

  – Cat ma bucura intepatura data clubului Humanitas/GDS pentru vocile organale. Inteleg ca domnul Liiceanu era prea preocupat sa isi asigure reesalonarea datoriilor catre stat ale grupului Humanitas pe vremea recenta a “bocului”. Buna treaba si bune fonduri catre GDS si Revista 22, cu domnul Plesu si ceilalti.

 24. La indemnul Jurnalului National, care are meritul extraordinar de a ne atrage atentia asupra interviului dat de procurorul Papici si inclus intr-o carte “eu votez DNA” sau ceva de genul asta, vreau sa aduc un discurs, pe care l-am trimis si prin e-mail catre CSM.

  https://www.gov.uk/government/speeches/the-rule-of-law-and-the-prosecutor

  Extrag elementele care il declasifica pe Papici ca procuror, il clasifica drept unealta.

  Organisation:
  Attorney General’s Office
  Delivered on: 9 September 2013 (Original script, may differ from delivered version)Minister:The Rt Hon Dominic Grieve QC MP
  Location:The 18th Annual Conference and General Meeting of the International Association of Prosecutors, Moscow

  Prosecutors need to be scrupulous in ensuring the fairness of the proceedings with which they are involved. Not just when presenting a prosecution in court but also in the period before, when the prosecutor should carefully assess and analyse the evidence and public interest – that process or adjudication must adhere to the principle of fairness.

  No prosecution should be brought so as to satisfy the political aims of a party or individual. Absent properly acquired, admissible and genuine evidence, no prosecution should ever be started.

  The prosecutor must be impartial and free of political taint. Reviewing a case, the prosecutor must be open minded and unbiased. Prosecutors should never allow their personal prejudices or partisan allegiances to influence their decision.

  The prospect of a promotion; the fear of demotion; the chance of an increased salary; the possibility of a reward for a decision convenient to a political master – the prosecutor should guard against any of these considerations influencing his decision.

  And a state, which truly respects the rule of law, will seek always to shield and protect the prosecutor from ever being subject to such improper pressures or blandishments. Establishing constitutional and legal protections for the prosecutor.

  “Political taint”, d-nule Papici? V-ati descris-o singur in carte: basist feroce. Nici nu imi pun problema ca veti investiga si partea cealalta (vezi Udrea in dosarul pornit de OLAF pentru “Gala Bute” de fraudare a fondurilor europene). Sunteti o unealta politica.

  “absent properly acquired, genuine evidence” nici nu trebuia sa aduceti Antena 3 in procesul santajului.

  “the prospect of promotion”, precum delegarile la sefie? Acestea sunt niste dovezi indirecte pe care judecatorii in procese recente celebre le-au considerat suficiente pentru a da sentinta. Sunt suficiente si pentru mine sa va cer demisia sau transferul.

 25. Din articolul dvs. citez:

  “Aici intervin competenţele tehnice ale diplomaţiei domnilor Ponta-Corlăţean! Ale corpului diplomatic românesc ever, această maşinărie stupidă cu rude şi acoliţi politici, securişti proşti şi securişti şmecheri, sinecurişti abili şi sinecurişti inerţi, care a fost agregată din impostură, incompetenţă şi carierism ieftin, sub obroc politic şi înalt patronaj securistic.”

  Pentru confirmare, in anul 2010, conform:

  http://www.ziare.com/basescu/presedinte/basescu-romania-are-interesul-ca-r-moldova-sa-si-redobandeasca-integritatea-teritoriala-1036291

  citez:

  “Diplomatul roman Gabriel Grecu, secretar I in cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, a fost declarat marti persona non grata de catre autoritatile ruse, fiind obligat sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse in 48 de ore. Grecu fusese retinut, luni, la Moscova, sub acuzatia de spionaj in favoarea Romaniei.”

  iar reactia Romaniei conform:

  http://www.ziare.com/stiri/mae/romania-l-a-declarat-persona-non-grata-pe-secretarul-i-al-ambasadei-rusiei-1035918

  citez:

  “Fata de aceasta situatie, Ministerul Afacerilor Externe a transmis marti partii ruse decizia autoritatilor romane privind declararea persona non grata a unui diplomat din cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, cu rang diplomatic echivalent (secretar I), solicitandu-se, totodata, parasirea de catre acesta a teritoriului Romaniei in termen de 48 de ore”, se mai arata in comunicat.”

  ……..

  Ministerul de Externe rus a reclamat, pe canale diplomatice, activitatea lui Grecu, incompatibila cu statutul sau diplomatic, catre partea romana, potrivit serviciului secret rus FSB. In cursul zilei de marti MAE Romania a dat raspuns oficial ca Rusia a incalcat conventia de la Geneva prin retinerea diplomatului roman.

  Se pare ca si Rusia are probleme cu diplomatia, deoarece din punct de vedere diplomatic incalca conventia de la Geneva. Spun se pare, pentru ca nu stiu daca reactia Rusiei a fost corecta si Romania a facut o noua gafa diplomatica.

  Nu stiu ce activitate de spionaj ar face Romania in Rusia, dar acest lucru cred ca ne arunca in vremea comunismului. Se par ca ambasadele Romaniei sunt pline de securisti.

  Reactia Romaniei nu stiu daca a fost corecta sa expulzeze un diplomat rus, dar pare suspect tacerea UE si NATO, care ne accepta cu astfel de securisti.

  • Atenţie, eu nu mă refer la spioni, când vorbesc de “securişti”, ci la o anume tradiţie instituţională în MAE, care a fost subordonat, din vremea comunismului, serviciilor speciale prin natura activităţii diplomaţilor, care aveau sarcina gestionării relaţiei României cu “exteriorul”. Or, relaţia românilor cu “exteriorul” era obiectivul de bază al serviciilor speciale, cu precădere cea instrumentată de diplomaţi. De unde şi infiltrarea masivă a MAE cu agenţi de tot felul, ca şi subordonarea sa totală unor structuri de tristă amintire!

   După 1990, dincolo de reziduurile inevitabile ale unei astfel de “simbioze”, grupurile de interese din sistem, pe filiera vechilor “afilieri”, au controlat mereu politica de “cadre”! Este suficient să urmăriţi “dinastiile” de diplomaţi cu rang înalt din MAE, aşa cum se developează ele după 1990 şi veţi înţelege mai uşor ce a devenit diplomaţia română la vârf!

   În ceea ce priveşte episodul de la Moscova, la care vă referiţi şi la declararea de “persona non grata” a unui diplomat român, acest eveniment este banal şi nici măcar relevant pentru activitatea diplomaţiei române. Sunt numeroşi diplomaţi ai unor ţări UE sau NATO, care sunt declaraţi persona non grata de către ruşi şi încă şi mai mulţi diplomaţi ruşi supuşi aceluiaşi tratament în ţările occidentale! De regulă, orice astfel de demers al unei ţari gazdă, faţă de un diplomat străin, se întâlneşte cu o reacţie similară din partea ţării de provenienţă a diplomatului expulzat, ţară care va invoca aceeaşi Convenţie de la Viena pentru a retalia faţă de un diplomat al statului care a solicitat iniţial retragerea de la post a unui diplomat. Adesea, aceste „activităţi” de expulzare reciprocă au o natură pur politică, mai ales că ţara care cere expulzarea, în baza Convenţiei de la Viena, nu e obligată să motiveze sau să demonstreze motivul expulzării.

   • Multumesc pentru raspuns. Dvs va referiti la Conventia de la Viena, dar in comunicat apare conventia de la Geneva. Este cumva o greseala a comunicatului MAE?

    In alta ordine de idei, conform :

    http://voiceofrussia.com/2010/08/19/16427222/

    Konstantin Kosachyov declara:

    “The fact that Romania acted as the conductor of other than its own interests is shocking and deplorable,”

    Asta ar insemna ca a fi membru NATO ar insemna ca diplomatii tai sa execute misiuni de spionaj pentru alte tari, Acest lucru reiese si din urmatorul articol:

    http://voiceofrussia.com/2010/08/18/16296889/

    de unde citez:

    “But there is also other side of the scandal. Romania is a member of NATO where the US plays the leading role. Washington stresses that it has nothing to do with the spy network on the territory of the former USSR. But the CIA even does not need it, Martynov says:
    “Grecu is an agent of NATO’s intelligence service. Romania is a member of the alliance and the Romanian special service is part of NATO’s special service. That means that Romanians do not work independently.”
    It looks like since the end of the Cold war the number of spy networks working against Russia has been growing in proportion with the number of new members of NATO.”

    Dar la ce diplomatie are Romania, nu stiu daca putem spune ca avenm agenti romani in serviciul de inteligenta NATO care lucreaza in diplomatie. Cand am intrat in NATO credeam ca spioneaza numai SUA alte state si nu Romania alte state sau in special pentru alte state. Acest lucru nu stiu daca induce costuri diplomatice, ceea ce face ca investitiile Rusiei in Romania sa fie reduse.

    Surprinzator e si alt aspect:

    “Bucharest has been showing interest in Moldova and the TransDniester region for quite a long time. Romania is also interested in the Odessa and Chernovitsk regions of Ukraine. Romania does not make a secret of its plans to expand its territory by attaching Moldova including the TranDniester area. As for the TransDniester republic the Romanian politicians even consider an option to use force to take power there. Bucharest also claims on part of Ukraine’s territory in particular Bukovina.”

    ca si cum Romania are ambitii teritoriale, asa cum Ungaria deplange Trianonul. Vad ca rusii nu ne inteleg pe noi, asa cum noi nu ii intelegem pe unguri cu trianonul.

    • Am uitat sa mai adaug o idee. Rusia nu inteleg drama Romaniei si al altor state ex-sovietice, asa cum nici Romania si statetele ex-sovietice nu inteleg drama Rusiei care a pierdut teritorii prin dastramarea URSS-ului, Pana cand nu vor intelege ambele parti acest lucru , intotdeauna vor profita alte tari de aceasta situatie. Sper ca in viitor conducatorii statelor implicate sa inteleaga acest fapt. Noi intelegem pe turci care au un tezaur impresionant de la imperiul otoman, dar nu ii intelegem pe rusi cu tezaurul Romaniei.

     • Domnul Ion Viorel, din nou, abordaţi o temă extrem de complexă, pentru care aş avea nevoie de un studiu separat, dacă aş dori să am o reacţie completă la ideile dumneavoastră! Ceea ce vă pot sugera foarte pe scurt este să nu mai faceţi nicio comparaţie între tezaurul românesc trimis spre păstrare, la Moscova, în plin război mondial, şi nu ştiu ce altă situaţie din istorie. Este un caz special!

      Tezaurul românesc a fost înmânat ruşilor prin proceduri prevăzute şi liber asumate de ambele părţi, guvernate de prevederi exprese din dreptul internaţional. Rusia s-a obligat să returneze aceste valori, conform unor instrumente juridice legal constrângătoare. De aceea există o comisie mixtă româno-rusă, în baza Tratatului bilateral româno-rus, care se ocupă de acest lucru. Dacă se va ajunge la un deznodământ, cândva, favorabil sau nu României, sunt chestiuni pe care le putem discuta, dar pe un volum considerabil de pagini! Nu este momentul şi nici cazul să o fac eu aici!

    • Domnul Ion Viorel, eu mă refeream la Convenţia de la Viena cu privire la Relaţiile Diplomatice, care guvernează procedurile legate de acordarea statutului de “persona non grata” unui agent diplomatic, problemă ridicată de dumneavoastră în comentariul precedent. Nu cunosc comunicatul MAE la care vă referiţi şi nici nu m-am dus să-l caut, aşa că nu ştiu despre ce Convenţie de la Geneva este vorba acolo!

     În ceea ce priveşte consideraţiile dumneavoastră, cu privire la “neînţelegerile” reciproce dintre noi şi ruşi, ca şi la potenţialul de spionaj al României, ca ţară NATO, aş avea nevoie de un spaţiu foarte larg ca să tratez asemenea subiecte delicate, dar, atenţie, nu aş aborda anumite componente ale lor, pentru că nu intenţionez să vulnerabilizez poziţia România în dinamica internaţională. Sper că înţelegeţi!

 26. Schengen, un pod prea indepartat? Oooo yess!!!
  Spaţiul Schengen este o zonă de circulaţie liberă a marfurilor în Europa. Statele membre ale acestui spaţiu au eliminat controalele la frontiere, astfel încât este posibilă trecerea frontierei între oricare două asemenea state fără acte şi fără opriri pentru control. Acordul de liberă circulaţie a fost semnat la 14 iunie 1985 în localitatea luxemburgheză Schengen. Primele state care l-au implementat au fost Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg, Portugalia, Spania şi Ţările de Jos – Olanda, Belgia, Luxemburg”. Aceste state şi-au deschis graniţele la 26 martie 1995. Boon! La 11 martie 2011, la patru ani după aderarea la Uniunea Europeană, ce să vezi. La 11 martie 2011 a venit rândul României să adere la spaţiul Schengen. Surpriză însă, suntem in 2013 si Romania inca nu a fost primita in acest spatiu.
  De ce :
  Patru dintre cele mai importante state între care Germania şi Franţa au spus categoric nu. Motivul? : România nu şi-a rezolvat pe deplin problemele cu corupţia în general şi în sistemul justiţiar. E ca şi cum toată lumea ne trage de urechi, ne ia la palme şi mai rămâne să ne tragă şi un şut în fund, românia fiind printre ultimele state care au aderat la UE. Ce-ar trebui să facem? Să oprim exporturile către Germania şi Franţa, adică principalele pieţe de desfacere ale produselor româneşti. Să ne strâmbăm la olandezi şi să le dăm ignore la finladezi. Oare putem să facem asta? Cel mai probabil că nu. Pentru că în cazul în care ar fi da, mersul economiei s-ar duce în cap, românia neavând la această oră suficientă încredere pentru mutarea exporturilor principale spre pieţele din Asia, acolo unde criza nu numai că nu se simte, ci chiar nu există .

 27. RE: D-lui Valentin Neagoe.
  – Dacia… case closed, dar, dacă greșesc eu, atunci și francezii!
  – Politicul determină economicul. Prin decizii politice apar și dispar orașe, populații, se dărâmă sau se reamplasează o biserică, se exploatează sau nu un zăcământ…
  – 07.X. am aflat că parlamentul României este ca unul…Vosganian, și acela este ca parlamentul… good for nothing!
  – Farmacia reprezentanților poporului va comercializa medicamente care plebeienilor li se vând numai cu rețetă, zic eu! Sau li se vor da pe datorie?…
  – Știu cum a fost în România în ultimii 60 de ani, țin minte că am plâns cînd a murit Dej, aveam 11 ani…poporul îl iubea! Și după el, au răsărit gospodăriile de partid, stațiunile…
  – Da, Dl. Profesor Valentin Stan are mustață și zâmbește pe sub mustață când unii fac polemici sau doar emit păreri pe blogul Domniei sale, că jignirile…”nu se pune”…este doar privilegiul aleșilor unui eșalon din poporul ăsta…(hmm…am zis…fără jigniri…). Mai devreme Băsescu i-a zis mitoman lui Ponta și Crin “prostime” celor care i-au votat! Dar noi nu le spunem nimic, nu? Îi votăm…obedienți
  Se spune că cine nu are bătrâni, să-și cumpere! Nația noastră are peste două milenii, nu ne cumpără și pe noi vreun american? Sau un rus?…
  PS. Eu, spre deosebire de Dvs., îmi impun punctul de vedere, dacă, și numai dacă este cazul, de ce nu? O fi numai privilegiul unora?
  Accept critica bine și deștept argumentată!
  Eu nu am un orar, îmi petrec ziua după bunul plac, și, în general, mă străduiesc să fiu întotdeauna de acord și în armonie cu mine! Cheerio!

 28. Intr-o conferinta pe care ati facut-o anul trecut despre “de ce nu intra Romania in spatiul Schengen”, ne dadeati exemplu discursul acordat de Victor Ponta pentru BBC (problema cu comunitatea rroma). Acum, Sinteza zilei arata acelasi discurs drept marea incercare a premierului de a apara Romania – cu Breaking News si toate cele!!!

  • Doamna Ramona, mă scuzaţi, nu văzusem această ediţie a Sintezei zilei. După ce am citit comentariul dumneavoastră, m-am uitat pe reluare. Aş preciza că eu nu ţin conferinţe de presă. Este, însă, adevărat, l-am criticat public pe domnul Ponta pentru prestaţia din acea emisiune de la BBC (Hard Talk)! Prestaţia sa a fost lamentabilă şi a compromis grav România! Ceea ce nu împiedică pe nimeni, din orice instituţie de presă din această ţară, inclusiv pe domnul Gâdea de la Sinteza zilei, să creadă cu tărie că Ponta a încercat sau chiar a apărat România la BBC.

   Ce face Sinteza zilei nu este departamentul meu! În schimb, confirm că am alocat o componentă de curs la Universitate pe analiza acelei prestaţii! Unul din cele mai mari dezastre mediatice pentru România, din ultimii ani, la un asemenea nivel-şef de guvern! Repet, instituţiile de presă din România au tot dreptul să frecventeze altă părere!

 29. Domnule Profesor,in primul rand va multumesc pentru articolele dumneavoastra, pentru mine au fost eye-opening. Sunt total de acord cu analiza dumneavoastra asupra situatiei politice din Romania. USL e mort, PSD racoleaza parlamentari noi zilnic si se inarmeaza sa guverneze singur, dar daca PNL-ul ar pleca acum(fara sa aibe un motiv ‘palpabil’ pentru publicul larg) nu ar lasa PSD-ii sa-si faca de cap? [In plus articolul din legea insolventei care retrage licenta insitutiilor media aflate in insolventa nu e mai degraba destinata antenelor care aflate sub investigatie vor fi putea supuse la noi si noi presiuni, decredibilizarea, intimidarea posibilor cumparatori de spatiu publicitar?Antenele rele sau bune sunt momentan cel mai are atu al lui Crin in fata PSD in momentul de fata,asa mi se pare]

  • Domnul Grosu, cu tot respectul, avem puncte de vedere uşor diferite! Mai întâi, după părerea mea, nu aţi observat că platforma mediatică folosită de Antonescu, la Antene, s-a diminuat vizibil, mai ales dacă veţi corobora asta cu scandalul apărut în Alianţa PNL-PC (ACD-Alianţa de Centru-Dreapta). Nu cred că Antenele pot fi folosite de liberali împotriva PSD-ului, în actuala conjunctură. Mai mult, dacă veţi urmări atent Antena 3, veţi observa trimiteri favorabile la Ponta în emisiunile de forţă ale postului cu mult peste ceea ce ar primi Antonescu în acest sens! Asta este normal ca demers de presă, dar nu îl recomandă pe Antonescu drept principal beneficiar al relaţiei cu Trustul Intact!

   Sigur, cine pleacă din USL va fi acuzat de partener că a omorât speranţele a milioane de oameni şi va plăti un preţ electoral. De aceea, plecarea trebuie pregătită minuţios de cel care pleacă, în aşa fel încât vinovat de ruperea USL să pară celălalt. Sau, dacă motivul este real, să plătească direct şi inevitabil celălalt! PNL a ratat, deja, câteva ocazii bune, în acest sens, numirea lui Kövesi în fruntea DNA fiind un astfel de moment ratat!

   Eu vă pot spune doar atât! Dacă alegerile euro-parlamentare vor prinde PNL în alianţă cu PSD, PNL se va afla într-o situaţie electorală teribilă. Mai e puţin şi vom vedea! În ceea ce priveşte normativa cu privire la insolvenţă, ea este discriminatorie pentru toată presa şi lasă, prin posibilul caracter retroactiv nedefinit, o portiţă pentru liberul arbitru, în sancţionarea instituţiilor de presă! Sancţionarea tuturor instituţiilor de presă aflate în dificultate financiară!

   • Buna ziua.

    Daca mi se permite o alta interpretare. Pana la urma cred ca face foarte bine Antonescu ca ramane in legat de USL. Domnule Stan, numiti momentul Kovesi ca unul propice. Ceea ce a fost si speculat. La nivel declarativ, Crin s-a pozitionat contra. De atunci (momentul UDMR era prea devreme), USL a fost pozitionata de catre PNL mai ales in stereotipul de “casnicie cu nabadai”. In timp ce Ponta incerca sa il traga pe Crin in multe decizii proaste sau fortate dar proaste, prin asociere, de tipul, “camaradul meu”.

    Crin face un bunicel joc de vals, tinand partenerul la o oarecare distanta, si nu un tangou.

    In legatura cu beneficiile PNL, vad prezenta in functii dar si recentul rechizitoriu al referendumului. L-am frunzarit sumar si pot trage o concluzie. Sigur ca este opera unor procurori basisti dar are elemente incriminatorii, pe langa idioteniile pe care le scoate presa in evidenta. Acest dosar in primul rand ataca masina de vot pesedista, mult hulita de noi toti. Si sunt procurori basisti pentru ca atat timp cat si pdlistii aveau masina de vot (vezi alegerile fraudate mai tare de PDL in 2009), nimeni nu le-a investigat. Cand doar bolnavii la cap mai votau PDL si basescu, masina lor de vot a disparut, le arunca lumea cu zaharul in cap. Atunci s-au trezit procurorii sa investigheze singura masina de vot ramasa, pe cea a PSD.

    Deci, desi demers basist in originea lui, ar fi un lucru bun sa se distruga aceasta masina de vot. Iar alegerile euro-parlamentare ar putea fi aceasta dovada. Iata de ce cred ca PNL joaca la risc minim prin ramanerea in USL in timp ce tinta basistilor este PSD. De aici si recenta pozitie a lui Crin de partea DNA si contra lui Ponta, cand acesta din urma l-a acuzat ca ar fi devenit aparator al DNA.

 30. Domnului Valentin Neagoe. Acest super blog este unul pentru postări și comentarii politice, dar cum politicul determină economicul… Nu obișnuiesc să-mi modific afirmațiile, doar am grijă să nu fie necesar, deci, trecând prin argumentele Dvs., spre alegerea nației, sau uzinei, de către francezi, cred că aceștia vor gândi practic!
  Adică vor vota cu profesioniștii, pentru că există precedent la firme de construcții de automobile, uriașe, cu tradiție, care și-au retras de pe piață sute de mii de unități pentru vicii de fabricație! Fără tehnologi din lumea a treia! Spuneți că D Dakker este frumos asamblată de marocani. Și mașinile japoneze arătau dumnezeiește, dar plecau singure din fața casei! Automobilul nu este doar o carcasă, este ingineria de sub capotă, care răspunde la comenzi în așa fel, ca să ajungi teafăr acasă!
  Și acum, de la CP, la caii românești care erau odinioară eroi de coproducții franco- române! Românii întotdeauna s-au vândut ieftin! Nu au spirit mercantil, lasă de la ei…nu pun clauze, asigurări…la ei…merge oricum! Ca să faci un film istoric de anvergura celor de prin anii 60, 70, aveai nevoie de cel puțin 200 de cai și România dispunea (încă) de herghelii. Atunci francezii au luat 200 de cai cu prețul unui singur cal, dacă îl închiriau de la un fermier de-al lor și le calcula asigurare, chiria/zi, medic, hrana… Și acum, tot așa de ieftin ne vindem țara…pentru că a fi obedienți și cu năravuri rușinoase împământenite de fanarioți, sunt trăsături consacrate pe-aici!
  Azi s-a întâmplat ceva subordinar, execrabil și penal în parlamentul României! Cum comentați?
  Mulțumesc pentru feed back !
  PS. Citesc toate postările și comentariile de pe acest neprețuit blog, din 11.03.2013, adică de la lansare!

  • D-na Mihaela aveti perfecta dreptate, blogul este destinat comentariilor politice, dar cum ziceti Dvs : politicul determina economicul…..ma rog , normal era invers, dar nu le raduim noi.
   Ieri s-au intamplat multe in Parlamentul Romaniei, par exemple Ministrul Varujan Vozganian si a dat demisia cu martori, dar pe cine intereseaza asta….pe mine nu….cred ca Dvs. va referiti la infintarea unei farmacii in regim subentional pentru alesii neamului bolnav.
   Da…10-20% mai ieftin si de la 2 la 4 ore este aducerea unui medicament ce se gaseste mai rar intr-o farmacie pentru randasi.
   Asta este intr-adevar o stire.
   In definitiv Romania lupta impotriva minciunii, prostiei si coruptiei cu toate armele, iar alesii nostri nu vor sa se trateze la gramada….li se pare toxic sa stea cu randasii in acelasi loc.
   Asta imi aduce aminte de vremuri mai indepartate, cand Partidul Comunist Roman prin reprezentatii lui aveau gospodarie proprie, dentisti si medici specialisti proprii, hotelui si bilete de concedii in circuit inchis, etc.
   D-na Mihaela, nu era bine nici atunci, nu e bine nici acum.
   Case closed.

   Next :
   Referitor la Dacia iata ce spune reprezentatul Renault in Romania :

   “Uzina Dacia din Maroc poate deveni mult mai competitiva decat cea din Romania, iar pe clienti nu-i intereseaza unde este produsa masina”. Declaratia care ii apartine sefului Renault la nivel mondial vine ca un dus rece. Si, daca unii specialisti vorbesc despre mutarea productiei Dacia, ministrul Economiei nu se arata ingrijorat. El este convins ca muncitorii romani sunt mai buni decat cei din Maroc.
   Declaratia sefului Renault a fost facuta la Frankfurt in aceeasi zi cu lansarea noului Duster, mandria fabricii de la Mioveni, care in viitor ar putea fi produsa si de uzina concurenta din Maroc, anunta oficialii gigantului francez.
   “Acum uzina de la Mioveni este mai matura, dar cea din Tanger poate deveni mult mai competitiva ca uzina din Romania, iar pe clientul final nu-l intereseaza unde este produsa masina” , a declarat pentru Ziarul Financiar Carlos Ghosn, presedintele Nissan Renault.
   Case closed.

   Next :
   Cred ca disputele amicale dintre noi abonatii blogului, il amuza pe D-l Valentin Stan care-si rade in mustata zicand in gandul sau :
   “asa , asa , documentati-va, traiti clipa zi de zi in minunata noastra tara, ca apoi sa comentati, dar atentie….please…fara jigniri, ca altfel comentariile vor ramane pour toujours in …. stand by…..understand?, iar noi ca sa ne inscriem in disciplina ceruta de dumnealui….o facem….ca daca nu ar fi aceasta, atunci ar fi ca la Tv, unde toti avem dreptate si nici unul, iar telespectatorul face ce stie el mai bine : muta postul.

   Inchei aici nu inainte de a va felicita pentru comentarii, tot respectul pentru promtitudine.

   Un amanunt insa : nu sunt persoana care vrea sa-si impuna punctul de vedere ca fiind cel mai bun, accept critica, chiar o astept, mai ales cand ea vine cu elemente noi pe care eu nu le cunosc.
   Exista o ora in orarul meu saptamanal cand eu nu sunt de acord cu mine, dar nu este azi.
   Mii de multumiri….o zi buna.

 31. Domnule Stan, avand in vedere slaba pregatire a diplomatiei romane si desele greseli facute de aceasta, pe care dvs. le-ati prezentat in diverse randuri, as dori daca puteti sa ne prezentati intr-un nou post un asa zis “curs” de diplomatie (strict pe problema schengen) in care sa se regaseasca actiunile ce trebuiau intreprinse in aceasta chestiune (binenteles in viziunea dvs.). Sper sa luati in considerare propunerea mea. Va multumesc.

  • Domnul Tonys, fără supărare, nu pot face aşa ceva! Ar fi peste maliţia mea obişnuită, un gest ireverenţios şi inutil! Ireverenţios, pentru că eu pot semnala şi explica erori ale guvernanţilor, dar nu mă pot erija în profesor autopropus pentru Guvernul român! Cursurile astea se predau la facultate, nu pe bloguri! Aş discredita ce ştiu şi m-aş pune într-o postură ridicolă, livrând “knowledge” unor oameni care nu au nevoie de aşa ceva şi care nu au solicitat aşa ceva de la mine! De aici şi partea a doua: inutilitatea! N-AU NEVOIE!

   Apoi, să ştiţi că nici nu poate fi predat un astfel de curs pe blog! E enorm material, este interactiv şi depinde de împrejurări, pentru că nu există un manual de “negociere Schengen”! În plus, eu nu mai dau meditaţii gratis şi inutil, din Epoca Eroică a aşa-zisei noastre libertăţi post-decembriste! Sorry!

   Şi, apoi, domnul Tonys, nu e musai ca eu sa am dreptate în textele astea de pe blog! Poate nu am, poate au dreptate domnul Corlăţean, domnul Mazuru şi domnul Ponta! În definitiv, ei sunt Guvernul! Guvernul ştie cel mai bine, acolo sunt banii, acolo sunt experţii! Să lăsăm, aşadar, poporul român suveran să se bucure de propriile sale opţiuni electorale, de liderii săi politici geniali şi de super experţii săi ambasadori din MAE! Ar fi păcat să-l deranjăm cu nişte cursuri stupide, despre neadevărurile mele, care nu ar duce nicăieri!

 32. D-nei Mihaela Nedelcu
  Ma bucur de numarul in crestere al cititorilor si comentatorilor blogului Prof. Valentin Stan.
  Este corect ce spuneti Dvs., nu va contrazic, am insa un mic comentariu la adresa ” jucaria Dacia”.
  Acest unic bibelou de portelan este din pacate un obiect cu existenta efemera spre deosebire de “iubire” din versurile lui Ion Minulescu.
  De ce spun asta ?
  Ma explic imediat :
  1. Francezii de la Renault detin 51% din actiuni, deci au ultimul cuvant.
  2. Taxele si impozitele insumate pe un produs Dacia nu se regasesc in pretul de vanzare ci pe diferenta subansamblelor importate la pretul de vanzare. Exemplu :
  Totalul subansamblelor necesare construirii unei masini Dacia Logan, costa 5.000 euro, iar pretul de vanzare este de 6.000 euro.
  Ei, taxele si impozitele vor fi deci pe diferenta de 1.000 de euro, din care se asigura salarii, CAS, impozit de 16% si restul impozitelor si taxelor…..
  Talentul, priceperea , maiestria, traditia de peste 40 de ani a Uzinei Dacia, nu intra in primele calcule ale continuarii sau nu a parteneriatului francezo-roman, asta fiind planul secund al majoritarului cu 51% care este francez si nu roman.
  In momentul in care taxele si impozitele ar fi pe pretul de vanzare de 6.000 de euro, atunci pentru “jucaria Dacia” va fi cautata alta locatie , ea fiind deja gasita ….spuneam Maroc , acolo asamblandu-se Dacia Dokker, care in opinia mea de mic….mic specialist…este lucrata mai bine ca orice Dacie asamblata la Colibasi -Pitesti.
  Acesta este punctul meu de vedere in legatura cu micul nostru bibelou, precum filmele coproductii romano-franceze din anii “60-70” , unde jucau actorii lor si caii nostri.
  Cu multumiri ca ati citit comentariile mele, o zi buna….ne mai auzim pe acest superb blog patronat de un om deosebit.

 33. “….este greu să-ți asumi o funcție de reprezentare, dacă ești un om cinstit” scrie mai sus Dl. Profesor, și …citit, completez eu! În condițiile date, nu ne minunăm că România subzistă, în procent de 2/3, diferența, fiind îmbogățiții de după ’89, politicienii, cu rudele, acoliții, prozeliții, “oamenii de afaceri de succes”, cum li se spune celor care au devalizat economia națională și și-au umflat conturile cu procente bune din PIB. Condiția intelectualului, în societatea noastră, acum, în sec. al XXI-lea, a rămas aproape aceeași din postbelic, singura diferență ar fi aceea că nu mai sapă canalul București – Dunăre, dar părăsesc țara, familia, pentru un salariu uman, în lumea largă! Dacă avem politicieni, le avem pe toate!
  Dacă armonia este rezultatul unei tensiuni între contrarii, în cazul nostru, un semn de armonie ar fi fost acceptarea României în spațiul schengen! Dar șansa aceasta se diminuează acum, când și Franța își declină acceptul, urmând exemplul Germaniei! Pentru Franța de azi, faptul că în România se studiază și vorbește limba lui Voltaire, de mai bine de 250 de ani, nu valorează nici un cent! Europa ne vrea pe “subansamble” – specialiști, ingineri, medici, constructori, nu “la pachet” cu unele “naționalități conlocuitoare”, briganzii din clasa politică, fără cultură, educație, onoare, majoritatea obezi, ne vorbitori de vreo limbă europeană alta decât cea natală, pe care uneori și pe aceasta o schingiuiesc!
  D-lui Valentin Neagoe îmi permit să nu-i împărtășesc opinia mea cu privire la “jucăria Dacia”: nu, nu cred că francezii ne-o iau, în favoarea marocanilor! Românii au faimă de buni meseriași, tehnologi, specialiști, și mai avem și o tradiție în construcția de mașini (tractoare, tancuri, locomotive…), de mai bine de 60 de ani! Un ministru franțuz a supralicitat capacitatea lor de a ne supune unor coerciții, și a adus vorba… să-i fie de bine!
  Dar un lucru este clar, Schenghen-ul, când va fi, nu o să fie fieful lui PM Copy Paste, atitudinea lui infantilă, ne diplomatică, toți care compun guvernul de neprofesioniști, ministerele, nu vor România în Schengen! Ei vor să ne mențină în acest balcanism, nepotism, jaf, să fie lăsați să mențină structurile primitive vamale, cu peșcheșuri împărțite frățește, milițiile de toate felurile care tot din jafuri trăiesc, etc… Occidentalii cunosc… Românașii, votează! Cu ăștia! Că așa s-au obișnuit dragii de ei, să trăiască bine, prin reprezentanți!…

 34. Excelent comentariul/articolul domnule Stan !
  Eu locuiesc de putina vreme in Austria , am trecut peste 3 randuri de alegeri ,urmaresc declaratiile si viata politica de aici si pot sa fac o comparatie( modesta)cu
  Romania . Nu sunt ingeri nici cei de pe aici ,dar diferenta fata de ce se intampla
  in Romania (declaratii ,actiuni ,fapte ,rezultate ) este enorma ! Principiile de baza
  ale evolutiei politico administrative exista si sunt respectate .
  Dina pacate ,pe perioada vietii noastre , Romania nu va intra pe drumul normalizarii.
  Arrticolele si comentariile dvs. imi intaresc aceasta convinegere .
  Mult succes in continuare !

 35. D-le Stan , documentarea si expunerea Dvs. nu mai lasa loc de comentarii, oricata documentare am face noi clientii blogului. Ce-mi pare mie rau este ca oameni precum Valentin Stan, stau si comenteaza cu si pentru noi, de ce , cand , unde si cum se invarte politica asta mizerabila atat afara cat si in granitele Romaniei, iar cunostintele de istorie aplicata ale dumnealui cat si interpretarile politice la nivel mondial pe care le face atat pe blog cat si invitat TV, se risipesc fara rezultat benefic Romaniei si generatiilor ce vin dupa noi.
  Dar ce ma mira asta, din moment ce ma uit in jur si vad, oameni agramati, nedocumentati, ce sa mai vorbim de “calitatile” : lasitate, ipocrizie, minciuna, duplicitate, parca toate adunate special in majoritatea parlamentara de 70%, ceilalti nici nu conteaza, ministere, Consilii Judetene, Primarii, Cons. Comunale, ma rog….Turnul Babel al incompetentei…in timp ce oamenii capabili nu au loc…ei deranjeaza….sunt incomozi, ba anarhici sau chiar un pericol pentru securitatea Romaniei.
  Dar sa trecem la treaba domnilor, pe Valentin Stan nu este cazul sa-l recomand eu si nici un “frate mai mare”, pe el il recomanda CV-ul si credeti-ma, e impresionant.
  Spuneati Dvs. D-le Stan pe blog :
  1. “România ca o Bacantă: Goală, Beată şi Fără Apărare! Şi Fără Schengen!”
  Ceea ce este perfect adevarat si noi o vedem la fel. Cei ce sunt de alta parere sunt bineinteles Guvernantii nostri , care va pot contrazice cu argumente, insa nu de acelasi calibru , slabute, fara acoperire si ce e mai grav….mincinoase.
  2. “Schengen, ‘un pod prea îndepărtat’!”
  Da, cu cat mai indepartat cu atat mai bine pentru tarile care nu ne vor, la pachet of cose cu Bulgaria. De ce mai bine? Ma gandesc ca Romania si Bulgaria pot devein brusc dupa intrare in Schengen un pericol al circulatiei libere a cerealelor, legumelor si fructelor, carnii si produselor alimentare procesate, dar mult mai ieftine ca la ei . Deci….le e teama de concurenta care poate veni foarte repede si socotelile marilor concerne ce controleaza piata lor, pot fi incurcate de cine credeti?….chiar de romanasii nostri si bulgarasii de peste Dunare.
  3. “ Gard am pus la frontieră! Problema este cine îl păzeşte!”
  Gard suntem de sute de ani, cu si fara tehnica de azi. Au intrat si trecut peste noi turcii cum au vrut…o fac si acum…frontierele securizate exista numai pentru grupuri razlete de sirieni, pakistanezi si cautatori de munca si libertate din tari de genul acesta.
  4. “Germanii nu ne vor în Schengen! Dar diplomaţii noştri “ştie” carte?”
  Da, stie, el se numeste Titus Corlatean care dixit: “ Nu stam cu mana intinsa. Ii asteptam sa ne invite”.
  Si o sa asteptam…pai ce alceva avem de facut, nu?
  5. “Cum s-au sucit francezii ăştia! Până ieri, ne susţineau pe noi contra germanilor!”
  Francezii au aflat si ei de la Olandezi ca Romania si Bulgaria sunt un pericol pentru industria alimentara…ce ziceam mai sus….siii gandindu-se la vinul lor….eiii….la branza lor….eiii…. si mai pun ei in cantar si rromii care popor nomad care le pot spori numarul pe Km. patrat taman langa turnul Eiffel…nuu!!! Asa ca mai bine ca Romania sa ramana asa ….fara Schengen.
  Franţa a primit 4,4 miliarde de euro pentru programele destinate romilor şi pentru incluziune socială, în timp ce României i-au fost alocate doar 500 de milioane de euro, în exerciţiul bugetar 2007-2013.
  Sa le aducem aminte francezilor ca in 1776, limba franceza a fost introdusa ca disciplina de studiu obligatorie la scoala superioara din Bucureşti, de catre Alexandru Ipsilanti. S-a adaugat la aceasta şi obiceiul calatoriilor de studii în Franta pentru descendentii elitei romanesti, calatorii care reprezentau o importanta sursa de difuzare a ideilor franceze în mediul românesc. Dar ce stiu francezii de asta…ce e traba lor?
  Si da-i suparam prea tare s-ar putea sa ne ia jucaria Dacia si s-o mute in….Maroc.
  Zic si eu nu dau cu parul!!!

  • Domnul Neagoe, eu cred ca învăţăm unii de la alţii pe acest blog! Şi mai cred că oamenii care aleg să îşi exprime un gând, aici, sunt exact la fel de importanţi ca fiecare dintre noi! Nu e nevoie sa fim în nu ştiu ce poziţii în stat, ca să contăm! Iar, dacă vă uitaţi la acest stat cu atenţie, veţi fi de acord cu mine că este greu să-ţi asumi o funcţie de reprezentare, dacă eşti un om cinstit!

   Sigur, poţi să o faci, în ideea că poţi construi ceva pentru România, prin abilităţile pe care le ai! Dar, credeţi-mă, este greu să tragi carul înainte, când alţi o mie îl trag înapoi! Ba te faci şi de râs, la un anume moment, fără a mai lua în considerare umilinţele de tot felul, tocmai pentru că nu eşti ca ei! Hai să lăsăm ţara pe mâna poporului său, care conduce maşini luxoase, bea şi mănâncă în localuri scumpe, îşi construieşte vile, face afaceri pe bani publici, îşi petrece vacanţele în locuri exotice, pe sume exorbitante, toate astea prin reprezentanţii săi legitimi!

   Cred că noi doi ne simţim foarte bine că nu suntem acolo! Şi, ca noi, alţi câţiva! Şi, din când în când, scriem pe blogul ăsta oarece! Super!

   • Corect ce spuneti Dvs. si de bun simt. Tocmai de aceea, in aceste circumstante in care meritocratia nu este la purtator, ci sta cu mana intinsa asteptand sa se aprinda beculetul verde de la Cotroceni ori Palatul Victoria, sansele Romaniei de a se vindeca de aceasta boala si de multe altele poate mai vechi decat ea, sunt mici si departe, iar noi asteptand un happy end , nici nu observam cat de aproape suntem noi de final.

 36. Felicitari pentru articol dl. Stan. As dor sa adaug un mic comentariu la urmatorul pasaj de mai jos, care este declaratia domnului Jean-Marc Ayrault si pe care o citati:

  “Poziţia Franţei este cunoscută, noi susţinem aderarea, conform calendarului ce va fi convenit cu partenerii europeni, la reuniunea Consiliului miniştrilor de justiţie şi de interne din luna martie.”

  Din punct de vedere diplomatic, “conform calendarului” este o formula de timp. In diplomatie pot spune ca ceva va avea loc mai rapid daca se folosesc cuvinte ca urgent, rapid, dupa care urmeaza partea de incetinire a actiunii introdusa prin constructii ca:”conform calendarului, gradual, cand va fi fezabila” si terminam cu cuvinte ca eventual, intr-un viitor apropiat etc. Franta a spus un nu temporal. Astfel de elemente se afla si in documentele internationale. Se pare ca diplomatii Romanii, din pacate pentru aceasta tara, nu stiu sa analizeze un text diplomatic.Adica nu stiu abecedarul diplomatiei.

 37. Cumva si ca raspuns descrierii din pagina “about”, as spune ca, din punctul meu de vedere, cei 7,4 milioane “din spatele” lui Antonescu, daca nu s-au risipit deja, se cam risipesc rapid. Eu l-am urat pe Basescu rau de tot si nu mi-a devenit intre timp drag, dar ce fac Ponta si Antonescu de cand au fost votati e mai mult decat dezamagitor. Nu admit ca as fi fost vreodata sustinatorul neconditionat al lui Antonescu (sau al lui Ponta). Am votat pentru USL din ura pentru Basescu, dar vad ca nu mi-a folosit la mare lucru. De exemplu, de zile intregi asist la isteriile televizate ale lui Antonescu, care cred ca nu a aflat ca nu de-aia a fost votat, in vreme ce Ponta o da inainte cu coabitarea… Intre timp, continuu ca il urasc si dispretuiesc pe Basescu la fel de mult pe cat il uram si disretuiam acum doi sau trei ani. Si sunt intr-un impas…

  • Suntem în acelaşi impas, doamna Dragomir! Nu contează că dumneavoastră aţi avut încredere, legitimă, după părerea mea, în USL, iar eu nu i-am creditat niciodată pe USL-işti! Impasul e teribil pentru toţi, fiindcă developează faptul că oamenii din această ţară au acces doar la impostură politică, atunci când merg la urna de vot! Oricât de tare am vrut să scăpăm de Adrian Năstase, nu am reuşit decât să producem un Băsescu! Oricât de tare ne-am revoltat împotriva tragicului Băsescu, tot ce am obţinut este cuplul comic Ponta-Antonescu!

   Mă tem că problema e la noi, doamna Dragomir, nu la cei pe care tot noi îi producem constant în viaţa politică, drept unică soluţie la nefericire. Nici un om de ispravă nu va cere votul de încredere unui astfel de electorat! Uşor de ţinut ostatic de minciună şi manipulare, fără dimensiune civică şi solidaritate, lipsit de compasiune în faţa nedreptăţilor, resentimentar şi total abulic faţă de impostură, abuz politic şi hoţie pe faţă! Iar asta nu se corectează în 20 de ani! Nici măcar în 200! Şi nici chiar cu câteva zeci de mii de oameni în Piaţa Universităţii, întotdeauna enorm mai puţini decât necesarul pentru o schimbare reală în România! Sorry!

   Sigur, putem aştepta evoluţiile din USL-ul frământat de astăzi, în care văd pericolul major reprezentat de PSD-ul lui Ponta sub tutela lui Tata-Socru! Vom vedea când vor înţelege liberalii că România este mai importantă decât o felie de caşcaval, dacă vor înţelege! În rest, poezie resemnată şi întuneric!

Leave a Reply